Sākumlapa / Sociālā aprūpe / Patversme-atskurbtuve
18.01.2018. 13:40

Fotogrāfijas

(Foto no Domes arhīva)

Patversme-atskurbtuve

Patversme-atskurbtuve ir Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" struktūrvienība, kura nodrošina šādus pakalpojumus:

 • patversme motivētiem bezpajumtniekiem  – 31 gultas vieta,
 • naktspatversme bezpajumtniekiem  – līdz 22 vietām,
 • atskurbtuve – var uzņemt līdz 6 personām vienlaicīgi,
 • ēdināšanas pakalpojums zupas virtuvē Rēzeknes pilsētas pašvaldības trūcīgajām personām,
 • pārtikas preču komplektu izsniegšana trūcīgajām personām (ģimenēm).

 

Patversme motivētiem bezpajumtniekiem

Pakalpojums nodrošina uzturēšanās iespējas ar pagaidu dzīvesvietas deklarēšanu. 

Pakalpojums nodrošina:

 • apkurināmas telpas (7 guļamtelpas ar 31 gultasvietu), veselības aprūpes atbalsta pasākumus, iespēju apgūt un pilnveidot savas sociālās un pašaprūpes prasmes, uzlabot savas dzīves kvalitāti;
 • sociālā darba speciālistu konsultācijas un atbalsts;
 • pašaprūpes un izglītojošās nodarbības;
 • higiēnas pakalpojums (atsevišķas dušas telpas sievietēm un vīriešiem, higiēnas piederumi (ziepes, šampūns), veļas mazgāšana par maksu, veļas žāvēšana, gludināšana, dezinsekcijas un dezinfekcijas pasākumi, kā arī, nepieciešamības gadījumā, iespēja saņemt humānās palīdzības apģērbu un apavus);
 • brokastis, vakariņas.

 

Naktspatversme bezpajumtniekiem

Pakalpojums nodrošina:

 • 14-16 guļamvietas (matrači) vāji motivētiem klientiem, tai skaitā Patversmes klientiem iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā;
 • 4-6 sēdvietas ziemas periodā, ja nav brīvas guļamvietas.

Naktspatversmes pakalpojums pieejams ziemas periodā no plkst. 18.00 līdz plkst. 8.00, vasaras periodā no plkst. 20.00 līdz plkst. 7.00. Klientiem nodrošinātas vakariņas, iespēja pieteikties uz konsultāciju pie sociālā darbinieka. Pakalpojums bez līguma un samaksas pieejams 7 dienas, līdz medicīnisko izmeklējumu veikšanai un līguma par Patversmes pakalpojuma noslēgšanai, vai līdz 30 dienām kalendārā gada laikā.

 

Atskurbtuve

Atskurbtuve nodrošina atskurbināšanas pakalpojumu diennakts režīmā personai, kura atrodas Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā un kura alkoholisko, un/vai citu apreibinošu vielu lietošanas rezultātā atrodas bezpalīdzības stāvoklī – zaudējusi spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties, vai citu iemeslu dēļ nespēj adekvāti uztvert apkārtējo situāciju, kā rezultātā var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pati sev. Sniedzot atskurbtuves pakalpojumu Patversme nodrošina:

 • veselības stāvokļa sākotnējo izvērtēšanu;
 • pilngadīgo personu (sieviešu un vīriešu) uzņemšanu atskurbšanai;
 • guļamvietu (matracis) un higiēnas telpas (tualete, duša);
 • personīgo mantu saglabāšanu;
 • telpu un matraču mitro uzkopšanu pēc katra klienta, lietojot mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus atbilstoši dezinfekcijas plāniem un lietošanas instrukcijām;
 • ierakstu veikšanu žurnālā par personas pieņemšanu;
 • pastāvīgu personas uzraudzīšanu un drošību;
 • pirmo un neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 • operatīvo dienestu izsaukšanu;
 • iekšējās kārtības, ugunsdrošības noteikumu ievērošanu.

 

Ēdināšanas pakalpojums zupas virtuvē pašvaldības trūcīgām personām

Pakalpojumu nodrošina darba dienās:

 • zupas virtuve – plkst. 15.00;
 • mobilās zupas virtuves Atbrīvošanas alejā 151-3A un Rēznas ielā 41 – plkst. 13.30;
 • sociālās akcijas Lieldienās un Ziemassvētkos – plkst. 12.00.

 

Pārtikas preču komplektu izsniegšana trūcīgajām personām (ģimenēm)

Pakalpojums tiek sniegts darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.00. Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada trūcīgām personām (ģimenēm) tiek izdalītas pārtikas pakas, pamatojoties uz izziņu par trūcīgās personas statusa piešķiršanu vai izziņu par personas krīzes situāciju.

 

Maksas pakalpojumi

Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādi, Patversme-atskurbtuve sniedz maksas pakalpojumus:

 • veļas mazgāšana automātiskajā veļas mazgāšanas mašīnā Patversmes klientiem (līdz 5 kg veļas, ar Patversmes veļas pulveri) - 0,85 eiro par 1 mazgāšanas reizi;
 • Patversmes pakalpojums (uzturēšanās maksa) – 25% no klienta iepriekšējā mēneša ienākumiem. Klienta ienākumi ir GMI pabalsts, sociālā nodrošinājuma pabalsts, invaliditātes pensija, vecuma pensija, darba alga, ienākumi, ja uzturēšanās laiks Patversmē pārsniedz 3 mēnešus gadā;
 • Patversmes pakalpojums bezpajumtniekiem, kuri iepriekš deklarējuši savu dzīvesvietu citā pašvaldībā – 9,23 eiro par diennakti, 280,59 eiro mēnesī;
 • atskurbtuves pakalpojums – 79.71 eiro par vienu reizi;
 • injekcijas veikšana Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” struktūrvienību klientiem (ar personas medikamentiem un šļircēm): ārsta nozīmēta ārstēšanas kursa laikā injekcijas veikšana zem ādas pirmo reizi – 0,50 eiro, katra nākamā injekcija 0,15 eiro; ārsta nozīmēta ārstēšanas kursa laikā injekcijas veikšana intravenozi pirmo reizi – 0,80 eiro, katra nākamā injekcija 0,15 eiro.

Patversme-atskurbtuve darbojas visu diennakti, administrācijas darba laiks darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30.
Patversmes-atskurbtuves adrese: Bukmuižas iela 3, Rēzekne, LV - 4601.
Elektroniskā pasta adrese: naktspatversme@rezekne.lv
Tālrunis: 25638929, 26673599

Naktspatversmes vadītāja Inga Kukule.

 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 12.04.2017