Sākumlapa / Sociālā aprūpe / Bērnu sociālo pakalpojumu centrs
18.01.2018. 5:46
   

Fotogrāfijas

Foto no Sociālā dienesta arhīva
Foto no Sociālā dienesta arhīva
Foto: O. Belova. No Rēzeknes pilsētas domes resursiem
Foto no Sociālā dienesta arhīva
Foto no Sociālā dienesta arhīva

Bērnu sociālo pakalpojumu centrs

Bērnu sociālo pakalpojumu centrs ir Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" struktūrvienība, kas sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bāreņiem, bērniem ar īpašām vajadzībām, ģimenēm ar bērniem, kuras nonākušas krīzes situācijā.

Bērnu sociālo pakalpojumu centra (turpmāk – Centrs) darbības mērķis ir nodrošināt klientiem apstākļus vispusīgai attīstībai, dzīvošanai ģimeniskā vidē, sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā, palīdzēt apgūt dzīves prasmes un iemaņas, uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas.

Centrs nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

  • ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem-bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, tajā skaitā, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vecumā no 2 līdz 18 gadiem un nepilngadīgām māmiņām ar bērniem. Vietu skaits – 42;
  • īslaicīgu (uz laiku līdz 12 mēnešiem) sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem vecumā no 2 līdz 18 gadiem, tajā skaitā, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuru ģimenē, krīzes situācijas rezultātā, sociālo apstākļu dēļ, ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
  • sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu darba dienas laikā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem no 3 gadiem līdz bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (turpmāk – Dienas centra pakalpojums);
  • īslaicīgu (uz laiku līdz 3 mēnešiem) sociālo pakalpojumu ģimenēm ar bērniem, kuras nonākušas krīzes situācijā. Vietu skaits – līdz 12 personām vienlaicīgi;
  • sociālās aprūpes pakalpojumu bērniem vecumā no 2 līdz 18 gadiem līdz apstākļu noskaidrošanai.

Ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Centrā saņem, pamatojoties uz Rēzeknes bāriņtiesas lēmumu par personas ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 
Īslaicīgu sociālo pakalpojumu, Dienas centra pakalpojumu, īslaicīgu sociālo pakalpojumu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem piešķir, pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests“ vadītāja lēmumu.

Centrs sniedz sociālās aprūpes pakalpojumu bērniem, tai skaitā, kuri paši griezušies pēc palīdzības, uz laiku līdz apstākļu noskaidrošanai, pamatojoties uz Valsts policijas vai Rēzeknes bāriņtiesas iesniegumu, vai vienpersonisku bāriņtiesas priekšsēdētāja lēmumu. Maksimālais bezmaksas pakalpojuma sniegšanas laiks, ja bērns ir no citas pašvaldības, ir 3 darba dienas.

Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus Centrā ir arī personai, kuras deklarētā dzīvesvieta ir citas pašvaldības teritorijā, ja šai pašvaldībai nav iespējas nodrošināt attiecīgu sociālo pakalpojumu, un, ja pašvaldība, kurā persona deklarējusi savu pamata dzīvesvietu, atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir noslēgusi līgumu ar Rēzeknes pilsētas domes pārvaldi „Sociālais dienests” par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un veic samaksu par personai sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem.

Darba laiks: Centrs darbojas visu diennakti, administrācijas darba laiks darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30.
Adrese: Viļānu iela 10, Rēzekne, LV 4601.
Tālruņi:  64623055 - vadītājs, 64621760 - vadītāja vietnieks sociālajā darbā, 64621773 - lietvedis.
Fakss 64623055
E-pasta adrese bernu.spc@rezekne.lv

Bērnu sociālo pakalpojumu centra vadītāja Kristīne Ustinova.

 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 04.02.2015