Sākumlapa / Sociālā aprūpe
18.01.2018. 5:37

Sociālā aprūpe

Bērnu sociālo pakalpojumu centrā (Foto no Sociālā dienesta arhīva)

Sen zināms, ka Rēzekne un Latgale ievērojama ar savu viesmīlību, sirsnību un vēlmi palīdzēt cilvēkiem. Sociālā dienesta darbinieki saprotoši uzklausa un sniedz atbalstu apmeklētājiem, kuriem dzīves likstas māc prātu un dzīve šķiet drūma un pelēcīga. Spilgts piemērs tam ir Sociālā dienesta pārziņā esošās iestādes, kas ikvienam – gan mazam, gan lielam, sniedz sociālo aprūpi un palīdzību.

Cilvēkiem, kuriem vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības sevi aprūpēt un veikt ikdienas darbus, kuriem nevar palīdzēt likumīgie apgādnieki vai tādu nav, ar pašaizliedzīgumu un augstu atbildības sajūtu palīdz Aprūpes mājās biroja darbinieki.

Sekmīgi piemēroties ikdienas dzīves norisēm, pārvarot likstas, apgūt dzīves prasmes, uzlabot funkcionālās spējas bērniem, tai skaitā ar īpašām vajadzībām, palīdz, aprūpē un samīļo Bērnu sociālo pakalpojumu centra gādīgie darbinieki.

Personām bez noteiktas dzīves vietas vai krīzes situācijā nonākušām personām naktsmājas un ēdiens, palīdzība krīzes situācijas pārvarēšanā tiek nodrošināts Naktspatversmē.

Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs ne tikai nodrošina ar mājokli, uzturu, speciālistu pieejamību un sniedz sociālos pakalpojumus pensionāriem un 1. un 2. grupas invalīdiem, tur dažādos pulciņos dienas laikā sevi nodarbina gan fiziski, gan intelektuāli Rēzeknes vecākā gada gājuma cilvēki, personas ar invaliditāti.

 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 10.09.2013