Sākumlapa / Ekonomika un investīcijas / Būvniecība / Aktuālā informācija
01.08.2014. 12:48
   

Būvniecības aktuālā informācija

Datums Objekta nosaukums Objekta adrese Plānotā funkcija Piezīmes
02.07.2014 Dzīvokļa pārplānojums Ventspils ielā 22-52, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
02.07.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Liepu ielā 48, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptētas tehniskā projekta izmaiņas
02.07.2014 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nojaukšana, dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība F.Trasūna ielā 46, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Izsniegts APU
27.06.2014 Saimniecības ēka (pirts) Parka ielā 22A, Rēzeknē Saimniecības ēka Akceptēts tehniskais projekts
27.06.2014 Viesu nama un saimniecības ēku būvniecība Cēsu ielā 2A, Rēzeknē Atpūtas ēka Saskaņots skiču projekts
27.06.2014 Noliktavas būvniecība, rekonstrukcija un ēku nojaukšana Rīgas ielā 22, Rēzeknē Noliktava Saskaņots skiču projekts
27.06.2014 Dzīvojamo iekštelpu vienkāršotā renovācija Čaču ielā 11, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
27.06.2014 Nepabeigtas dzīvojamās mājas „jaunbūves” rekonstrukcija A.Upīša ielā 126, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
20.06.2014 Dzīvokļa rekonstrukcija par komercobjektu, pievienojot esošā veikala telpām Atbrīvošanas alejā 108-20, Rēzeknē Komercobjekts Izsniegta būvatļauja (20.06.2014.)
17.06.2014 Dzīvokļa rekonstrukcija par komercobjektu, pievienojot esošā veikala telpām Atbrīvošanas alejā 108-20, Rēzeknē Komercobjekts Pieprasīta būvatļauja (17.06.2014.)
20.06.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Raiņa ielā 30B, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (20.06.2014.)
17.06.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Raiņa ielā 30B, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (17.06.2014.)
19.06.2014 Garāžas rekonstrukcija Raiņa ielā 23A, Rēzeknē Garāža Izsniegta būvatļauja (19.06.2014.)
16.06.2014 Garāžas rekonstrukcija Raiņa ielā 23A, Rēzeknē Garāža Pieprasīta būvatļauja (16.06.2014.)
18.06.2014 Garāžas būvniecība Smilšu ielā 16, Rēzeknē Garāža Akceptētas tehniskā projekta izmaiņas
18.06.2014 Siltumtrases izbūve no koģenerācijas stacijas Atbrīvošanas alejā 169A līdz pieslēgumam pilsētas tīkliem Atbrīvošanas aleja 169A, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Izsniegts APU
18.06.2014 Lifta izbūve 18.Novembra ielā 41, Rēzeknē Slimnīca Izsniegts APU
18.06.2014 Angāra – noliktavas būvniecība Komunālā ielā 8, Rēzeknē Noliktava Izsniegts APU
10.07.2014 Nepabeigtas dzīvojamās mājas (jaunbūves) rekonstrukcija A.Upīša ielā 126, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (10.07.2014.)
09.07.2014 Nepabeigtas dzīvojamās mājas (jaunbūves) rekonstrukcija A.Upīša ielā 126, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (09.07.2014.)
10.07.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Lubānas ielā 47, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (10.07.2014.)
09.07.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Lubānas ielā 47, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (09.07.2014.)
09.07.2014 Nepabeigtas dzīvojamās mājas (jaunbūves) rekonstrukcija A.Upīša ielā 126, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
09.07.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, saimniecības ēkas nojaukšana Kr. Barona ielā 68 Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Akceptēts tehniskais projekts
09.07.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Lubānas ielā 47, Rēzeknē Dzīvojamā māja Atkārtoti akceptēts tehniskais projekts
09.07.2014 Dzīvojamās mājas Rīgas ielā 70A, Rēzeknē. Garāžas un saimniecības ēkas rekonstrukcija Rīgas ielā 70A, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Akceptētas tehniskā projekta izmaiņas
09.07.2014 Rūpnieciskās ražošanas ēkas telpu grupas rekonstrukcija par veikala telpām Strādnieku šķērsielā 5, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Akceptēta apliecinājuma karte
09.07.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Miera ielā 27, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
09.07.2014 Dzīvojamo iekštelpu vienkāršotā renovācija Kosmonautu ielā 7-56, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
09.07.2014 Lubānas ielas rekonstrukcija posmā no Zemnieku ielas līdz Upes ielai Lubānas iela, Rēzeknē Iela Izsniegts APU
09.07.2014 18.Novembra ielas rekonstrukcija posmā no Atbrīvošanas alejas līdz Zemnieku ielai 18.Novembra iela, Rēzeknē Iela Izsniegts APU
11.06.2014 Sporta skrejceļu un vieglatlētikas sektoru rekonstrukcija 18.Novembra ielā 39, Rēzeknē Stadions Akceptēts tehniskais projekts
11.06.2014 Dzīvokļa vienkāršota renovācija Rūpnīcas ielā 7A-71, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
11.06.2014 Bankomāta nomaiņa Maskavas ielā 16, Rēzeknē Veikals Akceptēta apliecinājuma karte
11.06.2014 Dzīvokļa vienkāršotā renovācija Pulkveža Brieža ielā 2-35, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
11.06.2014 Baznīcas ēkas rekonstrukcija Latgales ielā 19, Rēzeknē Baznīca Akceptēts tehniskais projekts
11.06.2014 Dzīvokļa rekonstrukcija par komercobjektu, pievienojot esošā veikala telpām Atbrīvošanas alejā 108 – 20, Rēzeknē Komercobjekts Akceptēts tehniskais projekts
11.06.2014 Rēzeknes slimnīcas 1.stāva 3.bloka, 3. un 4. stāva 4.bloka rekonstrukcijai un lifta izbūvei (būves kadastra apzīmējums 2100 006 1608 001) 18.Novembra ielā 41, Rēzeknē Slimnīca Izsniegts APU
05.06.2014 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nojaukšana. Dzīvojamās mājas būvniecība Koku ielā 14, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Izsniegta būvatļauja (05.06.2014.)
03.06.2014 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nojaukšana. Dzīvojamās mājas būvniecība Koku ielā 14, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Pieprasīta būvatļauja (03.05.2014.)
04.06.2014 Ražošanas ēku kompleksa rekonstrukcija un renovācija Varoņu ielā 36, Rēzeknē Rūpnieciskās ražošanas ēkas Akceptēts tehniskais projekts
04.06.2014 Zemnieku ielas rekonstrukcija Rēzeknē Iela Akceptēts tehniskais projekts
04.06.2014 Dzīvokļa pārplānojums Dzelzceļnieku ielā 9 – 22, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
04.06.2014 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nojaukšana. Dzīvojamās mājas būvniecība Koku ielā 14, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
04.06.2014 0,4kV līnijas L-6 no TP-666, L-4 no TP-617, L-2, L-12 no TP – 663 rekonstrukcija Rēzeknē Elektropārvades līnija Akceptēts tehniskais projekts
04.06.2014 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pamatu pastiprināšana un plaisu stiegrošana Varoņu ielā 3, Kooperatīva šķērsielā 11, Skolas iela 8A, Skolas iela 2, Bērzpils ielā 34,Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Izsniegts APU
04.06.2014 10kV KL TP – 671 – TP – 682 rekonstrukcija Zemnieku, Stacijas, Varoņu, Blaumaņa ielās Rēzeknē Elektropārvades līnija Izsniegts APU
04.06.2014 Daudzdzīvokļu mājas saimniecības ēku nojaukšana un būvniecība Stacijas ielā 16, Rēzeknē Daudzdzīvokļu māja Izsniegts APU
22.05.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Kr.Barona ielā 18, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (22.05.2014.)
19.05.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Kr.Barona ielā 18, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (19.05.2014.)
22.05.2014 Tirdzniecības telpu rekonstrukcija par biroja telpām Atbrīvošanas alejā 122, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Izsniegta būvatļauja (22.05.2014.)
19.05.2014 Tirdzniecības telpu rekonstrukcija par biroja telpām Atbrīvošanas alejā 122, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Pieprasīta būvatļauja (19.05.2014.)
26.05.2014 Divu dzīvojamo māju un saimniecības ēku nojaukšana Brīvības iela 13, Brīvības iela 13A, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (26.05.2014.)
21.05.2014 Divu dzīvojamo māju un saimniecības ēku nojaukšana Brīvības iela 13, Brīvības iela 13A, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (21.05.2014.)
28.05.2014 Sliežu ceļu rekonstrukcija Posmā Sakstagals-Rēzekne II, st.Rēzekne II galv.ceļš km 212.475 līdz km 223.856 Dzelzceļš Saskaņots tehniskais projekts
28.05.2014 Dzīvokļa vienkāršota renovācija Dārzu ielā 9-4, Rēzeknē Daudzdzīvokļu māja Akceptēta apliecinājuma karte
28.05.2014 Dzīvokļa rekonstrukcija par komercobjektu, pievienojot esošā veikala telpām Atbrīvošanas alejā 108 – 20, Rēzeknē Daudzdzīvokļu māja Saskaņots skiču projekts
28.05.2014 Dzīvokļa telpu pārplānošana Meža ielā 4, Rēzeknē Daudzdzīvokļu māja Akceptēts tehniskais projekts
28.05.2014 Veikala ēkas fasāžu daļas vienkāršotā renovācija Latgales ielā 18, Rēzeknē Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēka Akceptēta apliecinājuma karte
28.05.2014 Stacijas Rēzekne II gājēju tilta izbūve Stacijas ielā 7A, Rēzeknē Kājāmgājēju tilts Saskaņots skiču projekts
28.05.2014 Dzīvokļa telpu vienkāršota renovācija Blaumaņa ielā 3-16, Rēzeknē Daudzdzīvokļu māja Akceptēta apliecinājuma karte
28.05.2014 Autoostas ēkas rekonstrukcija Latgales ielā 17, Rēzeknē Autoosta Akceptēts tehniskais projekts
28.05.2014 Ēkas daļas jumta vienkāršotā renovācija Brāļu Skrindu ielā 11, Rēzeknē Biroja ēka Akceptēta apliecinājuma karte
28.05.2014 Rēzeknes pilsētas siltumtrašu posma SK – 4 līdz SK – 20 demontāža Viļakas ielā 40, Ziemeļu 5, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Akceptēts tehniskais projekts
28.05.2014 0.4kV kabeļlīniju uz sūkņu staciju rekonstrukcija N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē Elektropārvades līnija Saskaņota tehniskā shēma
28.05.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Miera ielā 27, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
19.05.2014 Dzīvojamās mājas būvniecība. Dzīvojamās mājas un esošo saimniecības ēku nojaukšana Bukmuižas ielā 76, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (19.05.2014.)
14.05.2014 Dzīvojamās mājas būvniecība. Dzīvojamās mājas un esošo saimniecības ēku nojaukšana Bukmuižas ielā 76, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (14.05.2014.)
21.05.2014 Gāzes uzpildes stacijas vienkāršotā rekonstrukcija Stacijas ielā 2, Rēzeknē Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēka Akceptēta apliecinājuma karte
21.05.2014 Noliktavu ielas un Varoņu ielas posma no Blaumaņa ielas līdz Noliktavu ielai rekonstrukcija Rēzeknē Ielas Akceptēts tehniskais projekts
21.05.2014 Veikala noliktavas rekonstrukcija (nojumes nojaukšana), atklātās nojumes būvniecība Stacijas ielā 31, Stacijas ielā 25C, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Saskaņotas izmaiņas tehniskajā projektā
21.05.2014 Dzīvojamās mājas elektrotīkla pieslēguma izbūve Rīgas ielā 9, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts vienkāršotais tehniskais projekts
21.05.2014 Dzīvokļa Nr.3 vienkāršota renovācija Krāsotāju ielā 17/19, Rēzeknē Daudzdzīvokļu māja Akceptēta apliecinājuma karte
21.05.2014 Saimniecības ēku būvniecība (garāža un šķūnis) un saimniecības ēkas nojaukšana Zavoloko ielā 11, Rēzeknē Saimniecības ēkas Izsniegts APU
21.05.2014 Dzīvokļa telpu pārplānošana Meža ielā 4 – 58, Rēzeknē Daudzdzīvokļu māja Izsniegts APU
21.05.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Kr.Barona ielā 18, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
30.04.2014 Siltumtrases posma rekonstrukcija no SK-3 līdz SK-3-3 Rēznas ielā, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Izsniegta būvatļauja (30.04.2014.)
25.04.2014 Siltumtrases posma rekonstrukcija no SK-3 līdz SK-3-3 Rēznas ielā, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Pieprasīta būvatļauja (25.04.2014.)
14.05.2014 Dzīvojamās mājas būvniecība, esošās dzīvojamās mājas nojaukšana Kr.Valdemāra ielā 39, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (14.05.2014.)
09.05.2014 Dzīvojamās mājas būvniecība, esošās dzīvojamās mājas nojaukšana Kr.Valdemāra ielā 39, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (09.05.2014.)
14.05.2014 Ražošanas ēkas reālās sadales projekts Atbrīvošanas alejā 155C, Rēzeknē Rūpnieciskās ražošanas ēka Akceptēta apliecinājuma karte
14.05.2014 Ražošanas ēkas fasādes siltināšana Atbrīvošanas alejā 155C, Rēzeknē Rūpnieciskās ražošanas ēka Akceptēta apliecinājuma karte
14.05.2014 Rēzeknes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo baznīcas galvenā kupola rekonstrukcija Atbrīvošanas alejā 98A, Rēzeknē Kulta ēka Akceptēts tehniskais projekts
14.05.2014 Dzīvojamās mājas elektroapgāde Kalēju ielā 2A, Rēzeknē Elektroapgādes tīkli Saskaņota tehniskā shēma
14.05.2014 Atbrīvošanas alejas posma no Kosmonautu ielas līdz Maskavas ielai rekonstrukcija Rēzeknē Ielas Saskaņotas izmaiņas tehniskajā projektā
14.05.2014 Dzīvojamās mājas būvniecība, dzīvojamās mājas un esošo saimniecības ēku nojaukšana Bukmuižas ielā 76, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
14.05.2014 Dzīvokļa rekonstrukcija par komercobjektu Atbrīvošanas alejā 82–11, Rēzeknē Daudzdzīvokļu māja Akceptēts tehniskais projekts
14.05.2014 BMX trases „BMX trase. Specializēta riteņbraukšanas trase ar šķēršļiem un virāžām” būvniecība Stacijas ielā 39, Rēzeknē Laukumi Izsniegts APU
14.05.2014 Biroja ēkas daļas rekonstrukcija par veikalu Atbrīvošanas alejā 167, Rēzeknē Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēka Izsniegts APU
14.05.2014 Ēkas būvniecība un saimniecības ēkas nojaukšana Zavoloko ielā 10b, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegts APU
07.05.2014 Veikala noliktavas rekonstrukcija (nojumes nojaukšana), atklātās nojumes būvniecība Stacijas ielā 31, Stacijas ielā 25C Tirdzniecības ēkas Izsniegta būvatļauja (07.05.2014.)
29.04.2014 Veikala noliktavas rekonstrukcija (nojumes nojaukšana), atklātās nojumes būvniecība Stacijas ielā 31, Stacijas ielā 25C Tirdzniecības ēkas Pieprasīta būvatļauja (29.04.2014.)
12.05.2014 0,4 kV līnijas rekonstrukcija Zemnieku ielā, Rēzeknē Elektropārvades līnijas Akceptēts tehniskais projekts
06.05.2014 Pirts būvniecība, lapenes un pirts nojaukšana Dzelzceļnieku ielā 16, Rēzeknē Saimniecības ēkas Pieprasīta būvatļauja (06.05.2014)
25.04.2014 Pirts būvniecība, lapenes un pirts nojaukšana Dzelzceļnieku ielā 16, Rēzeknē Saimniecības ēkas Pieprasīta būvatļauja (25.04.2014)
06.05.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, pirts būvniecība, lapenes (būves kad. Apz. 2100 004 0307 010) un pirts (kad. Apz. 2100 004 0307 009) nojaukšana. 1.kārta- Pirts būvniecība, lapenes un pirts nojaukšana Dzelzceļnieku ielā 16, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
06.05.2014 Dzīvojamās mājas būvniecība, esošās dzīvojamās mājas nojaukšana Kr.Valdemāra ielā 39, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
24.04.2014 Saimniecības ēkas būvniecība Zilupes ielā 79, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegta būvatļauja (24.04.2014)
17.04.2014 Saimniecības ēkas būvniecība Zilupes ielā 79, Rēzeknē Saimniecības ēka Pieprasīta būvatļauja (17.04.2014)
23.04.2014 Ģimenes dzīvojamā māja Koku ielā 6A, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (23.04.2014)
16.04.2014 Ģimenes dzīvojamā māja Koku ielā 6A, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (16.04.2014)
28.04.2014 Rēzeknes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcas ēkas galvenā kupola demontāža un pagaidu jumta ierīkošana Atbrīvošanas alejā 98A, Rēzeknē Kulta ēka Izsniegta būvatļauja (28.04.2014)
24.04.2014 Rēzeknes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcas ēkas galvenā kupola demontāža un pagaidu jumta ierīkošana Atbrīvošanas alejā 98A, Rēzeknē Kulta ēka Pieprasīta būvatļauja (24.04.2014)
30.04.2014 Siltumtrases izbūve no katlu mājas līdz centrālajam siltuma punktam (CSP) Atbrīvošanas alejā 155, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Izsniegta būvatļauja (30.04.2014.)
25.04.2014 Siltumtrases izbūve no katlu mājas līdz centrālajam siltuma punktam (CSP) Atbrīvošanas alejā 155, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Pieprasīta būvatļauja (25.04.2014.)
30.04.2014 Rēzeknes pilsētas siltumtīklu posma rekonstrukcija no SK-11 līdz SK-19 Zemnieku ielā, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Izsniegta būvatļauja (30.04.2014.)
25.04.2014 Rēzeknes pilsētas siltumtīklu posma rekonstrukcija no SK-11 līdz SK-19 Zemnieku ielā, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Pieprasīta būvatļauja (25.04.2014.)
30.04.2014 LVRTC maģistrālā optikas tīkla infrastruktūras projektēšana un izbūve posmā no LVRTC RS torņa Radiostacijas ielā 21, Ulbrokā 9stopiņu novads) līdz Rēzeknes ielai 2, Gaigalavā (Gaigalavas pag. Rēzeknes novads). Posms no Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas robežas līdz Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada robežai ( Viļakas, Maskavas ielā), no Rīgas ielas līdz Noliktavu ielai, Rēzeknē Rēzeknē Maģistrālie sakaru tīkli Saskaņotas izmaiņas tehniskajā projektā
30.04.2014 Tirdzniecības telpu rekonstrukcija par biroja telpām Atbrīvošanas alejā 122, Rēzeknē Tirdzniecības ēka/Biroja ēka Akceptēts tehniskais projekts
30.04.2014 Baznīcas galvenā kupola rekonstrukcija Atbrīvošanas alejā 98A, Rēzeknē Kulta ēka Saskaņots skiču projekts
30.04.2014 Dzīvojamā ēka Dārzu ielā 68, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēta apliecinājuma karte
30.04.2014 Dzīvokļa Nr.1 vienkāršotā renovācija un rekonstrukcija par ārstniecības telpām un pievienošana esošajām ārstniecības telpām Raiņa ielā 23, Rēzeknē Daudzdzīvokļu māja/Ārstniecības ēkas Akceptēta apliecinājuma karte
30.04.2014 Tirdzniecības stenda piesaiste pie zemes gabala (kad. Nr. 2100 014 0219) Liepājas ielā 14, Rēzeknē   Saskaņota tehniskā shēma
30.04.2014 Elektropārvades līniju rekonstrukcija Bukmuižas ielā no Latgales ielas līdz Varslavāna ielai Rēzeknē Elektropārvades līnijas Akceptēts tehniskais projekts
30.04.2014 Tirdzniecības centrs Atbrīvošanas alejā 125, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Saskaņotas izmaiņas tehniskajā projektā
30.04.2014 Krasta ielas rekonstrukcija, jaunās ielas izbūve posmā no 18.Novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, tiltiņu pāri Rēzeknes upei konstrukcija, Rēzeknes upes ūdensteces gultnes tīrīšana un krasta labiekārtošana Rēzeknē Ielas, Tilti Akceptēts tehniskais projekts
30.04.2014 Saimniecības ēkas (siltumnīcas) būvniecība F.Trasūna ielā 20, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegts APU
30.04.2014 Saimniecības ēku būvniecība un saimniecības ēkas nojaukšana Smilšu ielā 29, Rēzeknē Saimniecības ēkas Izsniegts APU
30.04.2014 Noliktavas būvniecība un saldētavas (kad. Nr. 2100 004 0517 012) rekonstrukcija un ēku (kad.Nr. 2100 004 0517 007; 2100 004 0617 008; 2100 004 0517 009; 2100 004 0517 010; 2100 004 0517 011) nojaukšana Rīgas ielā 22, Rēzeknē Saimniecības ēkas Izsniegts APU
30.04.2014 Dzīvojamās mājas būvniecība Sprūževas ielā 7b, Rēzeknē Sprūževas ielā 7b, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
14.04.2014 0,4 kv līnijas L-1 no TP-627 rekonstrukcija Ābeļu iela, Rēzeknē Elektropārvades līnijas Izsniegta būvatļauja (14.04.2014.)
09.04.2014 0,4 kv līnijas L-1 no TP-627 rekonstrukcija Ābeļu iela, Rēzeknē Elektropārvades līnijas Pieprasīta būvatļauja (09.04.2014.)
16.04.2014 Pareizticīgo baznīcas būvniecība – 1.kārta Kosmonautu ielā 8, Rēzeknē Kulta ēka Izsniegta būvatļauja (16.04.2014.)
11.04.2014 Pareizticīgo baznīcas būvniecība – 1.kārta Kosmonautu ielā 8, Rēzeknē Kulta ēka Pieprasīta būvatļauja (11.04.2014.)
16.04.2014 Saimniecības ēkas būvniecība Zilupes ielā 79, Rēzeknē Saimniecības ēka Akceptēts tehniskais projekts
16.04.2014 Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes studiju korpuss. 1.kārta Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē Skola Saskaņotas izmaiņas tehniskajā projektā
16.04.2014 Divu dzīvojamo māju un saimniecības ēku nojaukšana Brīvības ielā 13, Brīvības ielā 13A, Rēzeknē Dzīvojamā mājas Akceptēts tehniskais projekts
16.04.2014 Saimniecības ēku (šķūnis, pirts, garāža) būvniecība, kūts nojaukšana Torņa ielā 31A, Rēzeknē Saimniecības ēkas Akceptēts tehniskais projekts
16.04.2014 Dzīvokļa Nr.50 vienkāršotā renovācija Maskavas ielā 32-50, Rēzeknē Daudzdzīvoļu māja Akceptēta apliecinājuma karte
16.04.2014 Veikala noliktavas rekonstrukcija (nojumes nojaukšana) Stacijas ielā 31, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Akceptēts tehniskais projekts
16.04.2014 Saimniecības ēkas vienkāršotā rekonstrukcija un saimniecības ēku nojaukšana Raiņa ielā 51, Rēzeknē Saimniecības ēkas Akceptēta apliecinājuma karte
16.04.2014 Dzīvokļa pārbūve par komercobjektu Atbrīvošanas alejā 108-NT2, 108-20, Rēzeknē Daudzdzīvokļu māja Izsniegts APU
16.04.2014 Garāžas un pirts būvniecība, saimniecības ēku nojaukšana Zaļajā ielā 1, Rēzeknē Garāža, Saimniecības ēkas Izsniegts APU
07.04.2014 Palīgēku būvniecība Latgales ielā 97, Rēzeknē Latgales ielā 97, Rēzeknē Palīgēkas Izsniegta būvatļauja (07.04.2014.)
02.04.2014 Palīgēku būvniecība Latgales ielā 97, Rēzeknē Latgales ielā 97, Rēzeknē Palīgēkas Pieprasīta būvatļauja (02.04.2014.)
07.04.2014 Degvielas uzpildes stacijas demontāža Ezera ielā 13, Rēzeknē Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas Izsniegta būvatļauja (07.04.2014.)
02.04.2014 Degvielas uzpildes stacijas demontāža Ezera ielā 13, Rēzeknē Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas Pieprasīta būvatļauja (02.04.2014.)
09.04.2014 Katlu mājas rekonstrukcija Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē Katlu mājas Izsniegta būvatļauja (09.04.2014.)
04.04.2014 Katlu mājas rekonstrukcija Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē Katlu mājas Pieprasīta būvatļauja (04.04.2014.)
09.04.2014 Bukmuižas ielas ārējo elektroapgādes tīklu rekonstrukcija Bukmuižas iela, Rēzeknē Ielas un ceļi Akceptēts tehniskais projekts
09.04.2014 Siltumtrases posma remonts no SK-9 līdz SK-11 N.Rancāna ielā, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Saskaņota tehniskā shēma
09.04.2014 Siltumtrases remonts Slimnīcas ielā, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Saskaņota tehniskā shēma
09.04.2014 Kafejnīcas vienkāršota renovācija Krāslavas ielā 9 – 3A, Rēzeknē Tirdzniecības ēkas Akceptēta apliecinājuma karte
09.04.2014 Dzīvokļa rekonstrukcija par komercobjektu Atbrīvošanas alejā 82 – 11, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Saskaņots skiču projekts
07.04.2014 Ūdenstorņa demontāža Meža ielā 25/1, Rēzeknē” uz zemes gabala Meža ielā 25a, Rēzeknē Tornis Izsniegta būvatļauja (07.04.2014)
02.04.2014 Ūdenstorņa demontāža Meža ielā 25/1, Rēzeknē” uz zemes gabala Meža ielā 25a, Rēzeknē Tornis Pieprasīta būvatļauja (02.04.2014)
02.04.2014 Automazgātuves būvniecība A.Upīša ielā 10, Rēzeknē Automazgātava Izsniegts APU
02.04.2014 Rēzeknes Augstskolas sporta halles būvniecība Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē Sporta ēka Izsniegts APU
02.04.2014 Dzīvokļa pārplānošana Meža ielā 4 – 58 , Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Akceptēta apliecinājuma karte
02.04.2014 Autoostas ēkas rekonstrukcija Latgales ielā 17, Rēzeknē Autoosta Saskaņots skiču projekts
02.04.2014 Saimniecības ēkas būvniecība Parka ielā 22A, Rēzeknē Saimniecības ēkas Izsniegts APU
02.04.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas nojaukšana Kr.Barona ielā 68, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
02.04.2014 Veikala ēkas rekonstrukcija Maskavas ielā 8A, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Izsniegta būvatļauja (02.04.2014)
27.03.2014 Veikala ēkas rekonstrukcija Maskavas ielā 8A, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Pieprasīta būvatļauja (27.03.2014)
26.03.2014 Saimniecības ēku (garāža un pirts) būvniecība Zilupes ielā 79, Rēzeknē Saimniecības ēkas Izsniegts APU
26.03.2014 Dārzeņu noliktavas būvniecība Kosmonautu ielā 9, Rēzeknē Noliktava Akceptēts tehniskais projekts
26.03.2014 Garāžas rekonstrukcija Raiņa ielā 23A, Rēzeknē Garāža Akceptēts tehniskais projekts
26.03.2014 Dzīvojamā māja J.Tiņanova ielā 50B, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēta apliecinājuma karte
26.03.2014 Stadiona skrejceļu un vieglatlētikas sektoru rekonstrukcija 18.Novembra ielā 39, Rēzeknē Sporta laukums Izsniegts APU
26.03.2014 BMX trases, specializētās riteņbraukšanas trases ar šķērsļiem un virāžām būvniecība F.Trasūna ielā 41, F.Trasūna ielā, 43, Rēzeknē Laukumi Izsniegts APU
27.03.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija par dzīvojamo māju ar mācību telpām Kr.Valdemāra ielā 5, Rēzeknē (I kārta) Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (27.03.2014)
25.03.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija par dzīvojamo māju ar mācību telpām Kr.Valdemāra ielā 5, Rēzeknē (I kārta) Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (25.03.2014)
21.03.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Bauskas ielā 16, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (21.03.2014)
19.03.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Bauskas ielā 16, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (19.03.2014)
17.03.2014 Saimniecības ēka Dārzu ielā 28A, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegta būvatļauja (17.03.2014)
17.03.2014 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” rotaļlaukumu un autostāvvietu izbūve, teritorijas labiekārtošana Atbrīvošanas alejā 52A, Rēzeknē Ielas un laukumi Izsniegta būvatļauja (17.03.2014)
13.03.2014 Saimniecības ēka Dārzu ielā 28A, Rēzeknē Saimniecības ēka Pieprasīta būvatļauja (13.03.2014)
13.03.2014 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” rotaļlaukumu un autostāvvietu izbūve, teritorijas labiekārtošana Atbrīvošanas alejā 52A, Rēzeknē Ielas un laukumi Pieprasīta būvatļauja (13.03.2014)
12.03.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Bauskas ielā 16, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
12.03.2014 Sporta laukuma mākslīgā seguma pamatnes izbūve Dārzu ielā 21/17, Rēzeknē Sporta laukums Saskaņotas tehniskā projekta izmaiņas
12.03.2014 0,4kV KS sadalnes pārnešana no mājas sienas Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē Elektropārvades līnijas Akceptēts vienkāršots tehniskais projekts
04.03.2014 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku rekonstrukcija N.Rancāna ielā 29, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (04.03.2014)
28.02.2014 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku rekonstrukcija N.Rancāna ielā 29, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (28.02.2014)
03.03.2014 Dzīvokļa rekonstrukcija par biroju Stacijas ielā 7-5, Rēzeknē Biroju ēka Izsniegta būvatļauja (03.03.2014)
28.02.2014 Dzīvokļa rekonstrukcija par biroju Stacijas ielā 7-5, Rēzeknē Biroju ēka Pieprasīta būvatļauja (28.02.2014)
05.03.2014 Administratīvās ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija ar tirdzniecības telpām Atbrīvošanas alejā 163, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Akceptēta apliecinājuma karte
05.03.2014 0,4kV līnijas L-2 no TP-627 rekonstrukcija Ābeļu ielā, Rēzeknē Elektropārvades līnijas Akceptēts tehniskais projekts
05.03.2014 Rēzeknes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcas ēkas galvenais kupols Atbrīvošanas alejā 98A, Rēzeknē Kulta ēka Saskaņots demontāžas projekts
05.03.2014 Dzīvojamās mājas elektroapgādes pārslēgšana Viļakas ielā 4A, Rēzeknē Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Akceptēts vienkāršots tehniskais projekts
05.03.2014 Futbola laukuma nožogojuma izbūve Stacijas ielā 30B, Rēzeknē Sporta laukums Akceptēts tehniskais projekts
05.03.2014 Atpūtas centra vienkāršotās renovācijas projekts Jupatovkas ielā 8, Rēzeknē Atpūtas ēka Akceptēta apliecinājuma karte
05.03.2014 Tirdzniecības centra būvniecība, ēku nojaukšana Atbrīvošanas alejā 125, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Akceptēts tehniskais projekts
05.03.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, saimniecības ēku nojaukšana Koku ielā 14, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
05.03.2014 Saimniecības ēkas būvniecībai, saimniecības ēku Nr. 003; 005; 007 nojaukšanai Varoņu ielā 16A, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegts APU
05.03.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Saules ielā 36/3 (paredzamā adrese Saules iela 34), Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
25.02.2014 Dzīvojamā māja Krimuldas ielā 22, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (27.02.2014)
25.02.2014 Dzīvojamā māja Krimuldas ielā 22, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (25.02.2014)
24.02.2014 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas (būves kad. apz. 2100 010 0510 003) rekonstrukcija” I kārtai „Dzīvojamās mājas rekonstrukcija” Parka ielā 28, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (24.02.2014)
24.02.2014 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas (būves kad. apz. 2100 010 0510 003) rekonstrukcija” I kārtai „Dzīvojamās mājas rekonstrukcija” Parka ielā 28, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (24.02.2014)
18.02.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, saimniecības ēku būvniecība, saimniecības ēku nojaukšana” Zilupes ielā 65, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (18.02.2014)
14.02.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, saimniecības ēku būvniecība, saimniecības ēku nojaukšana” Zilupes ielā 65, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (14.02.2014)
11.02.2014 Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija” II kārtai „Dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija Varoņu ielā 11A, Rēzeknē Skola Izsniegta būvatļauja (11.02.2014)
11.02.2014 Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija I kārtai „Mācību korpusa rekonstrukcija un laboratoriju jaunbūve Varoņu ielā 11A, Rēzeknē Skola Izsniegta būvatļauja (11.02.2014)
07.02.2014 Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija” II kārtai „Dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija Varoņu ielā 11A, Rēzeknē Skola Pieprasīta būvatļauja (07.02.2014)
07.02.2014 Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija I kārtai „Mācību korpusa rekonstrukcija un laboratoriju jaunbūve Varoņu ielā 11A, Rēzeknē Skola Pieprasīta būvatļauja (07.02.2014)
06.02.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Nākotnes ielā 10, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (06.02.2014)
04.02.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Nākotnes ielā 10, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (04.02.2014)
26.02.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija par dzīvojamo māju ar mācību telpām. I.kārta Kr. Valdemāra ielā 5, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
26.02.2014 Saimniecības ēka Dārzu ielā 28A, Rēzeknē Palīgēka Atkārtoti akceptēts tehniskais projekts
26.02.2014 Pēcuzskaites ārējie elektroapgādes tīkli biomasas koģenerācijas stacijai un šķeldas žāvēšanas iekārtai Atbrīvošanas alejā 169A, Rēzeknē Elektropārvades līnijas Saskaņota tehniskā shēma
26.02.2014 Dzīvokļa vienkāršotā rekonstrukcija Kooperatīva šķērsielā 11-61, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Akceptēta apliecinājuma karte
26.02.2014 Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās ēkas garāžu rekonstrukcija Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē Biroja ēka Izsniegts APU
26.02.2014 Gāzesvads un pievadi rūpnīcām „Verems” un SIA „Matthai” posms no Atbrīvošanas alejas līdz pievadam uz zemes gabalu SIA „Verems”, Rēzeknē Gāzes pārvades sistēmas Izsniegts APU
20.02.2014 Ražošanas ēku kompleksa rekonstrukcija un renovācija Varoņu ielā 36, Rēzeknē   Pieprasīta būvatļauja (20.02.2014)
19.02.2014 Ražošanas ēku kompleksa rekonstrukcija un renovācija Varoņu ielā 36, Rēzeknē Ražošanas ēkas Saskaņotas izmaiņas tehniskajā projektā
19.02.2014 Palīgēku būvniecība Latgales ielā 97, Rēzeknē Palīgēkas Akceptēts tehniskais projekts
19.02.2014 Īslaicīgas lietošanas būves – preses tirdzniecības kioska piesaistes plāns 18.novembra ielā 41, Rēzeknē Kiosks Saskaņots piesaistes plāns
19.02.2014 Dzīvokļa vienkāršotā renovācija Dārzu ielā 21-1, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Akceptēta apliecinājuma karte
19.02.2014 Dzīvojamās mājas būvniecība Pulkveža Brieža ielā 34D, Rēzeknē Dzīvojamā māja Saskaņotas izmaiņas tehniskajā projektā
19.02.2014 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas (kad. Nr. 2100 010 0510) rekonstrukcija. I.kārta – dzīvojamās mājas rekonstrukcija Parka ielā 28, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
19.02.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Jaunpleikšņu ielā 2, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
12.02.2014 Brīvības ielas posma rekonstrukcijai, Ezera ielas posma rekonstrukcijai Rēzeknē Brīvības un Ezera ielas, Rēzeknē Autoceļi Izsniegts APU
12.02.2014 Komunālās ielas rekonstrukcijai, Rēzeknē Komunālā iela, Rēzeknē Autoceļi Izsniegts APU
12.02.2014 Viļakas ielas rekonstrukcijai, Rēzeknē Viļakas iela, Rēzeknē Autoceļi Izsniegts APU
12.02.2014 Noliktavu ielas un Varoņu ielas posma no Blaumaņa ielas līdz Noliktavu ielai rekonstrukcija, Rēzeknē I.kārta Noliktavu un Varoņu iela, Rēzeknē Autoceļi Akceptēts tehniskais projekts
12.02.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija par dzīvojamo māju ar mācību telpām Kr. Valdemāra ielā 5, Rēzeknē Dzīvojamā māja Saskaņots tehniskais projekts
12.02.2014 Ūdenstorņa demontāža Meža ielā 25/1, Rēzeknē Tornis Akceptēts tehniskais projekts
12.02.2014 Rēzeknes 1.vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem Dzirnavu ielā 3A, Rēzeknē Skola Saskaņotas izmaiņas tehniskajā projektā
12.02.2014 CSDD Rēzeknes nodaļas ēkas rekonstrukcija Jupatovkas ielā 1A, Rēzeknē Biroja ēkas Saskaņotas izmaiņas tehniskajā projektā
12.02.2014 Optiskā kabeļa pievads AS „Latvenergo” Viļakas ielā 6, Rēzeknē Maģistrālās sakaru līnijas Saskaņota tehniskā shēma
12.02.2014 Dzīvojamā māja Pļavu ielā 13 (paredzamā adrese Pļavu iela 11A), Rēzeknē Dzīvojamā māja Saskaņotas izmaiņas tehniskajā projektā
12.02.2014 Esošās dzīvojamās mājas, esošo saimniecības ēku nojaukšana un jaunas dzīvojamās mājas būvniecība Bukmuižas ielā 76, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
12.02.2014 Dzīvokļa rekonstrukcija par komercobjektu Atbrīvošanas alejā 82-11, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Izsniegts APU
12.02.2014 Noliktavas būvniecība Meža ielā 47A, Rēzeknē Noliktava Izsniegts APU
29.01.2014 Nedzīvojamo iekštelpu vienkāršotās renovācijas projekts Dārzu ielā 37, Rēzeknē (paredzētā adrese Dārzu iela 37-3A) Bibliotēka Akceptēta apliecinājuma karte
29.01.2014 Dzīvokļa pārplānošana Kosmonautu ielā 13-23, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Akceptēta apliecinājuma karte
29.01.2014 Ēku – garāžas, pirts būvniecība Kr.Valdemāra ielā 45, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegts APU
29.01.2014 Pirts būvniecība Ausekļa ielā 21, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegts APU
29.01.2014 Saimniecības ēku būvniecība Bukmuižas ielā 96A, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegts APU
22.01.2014 Ziemeļu rajona industriālā teritorijas parka un parkam piegulošās teritorijas kā vienotas zonas rekonstrukcija I. un II. kārta Rūpnīcas ielā 11, Atmodas ielā 3, Atmodas ielā, Rūpnīcas ielā, Rēzeknē Ielas, laukumi Akceptēts tehniskais projekts
22.01.2014 Veikala elektriskās slodzes palielinājums Latgales ielā 27, Rēzeknē Dzīvojamā māja Saskaņota tehniskā shēma
22.01.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Rīgas ielā 53, Rēzeknē Dzīvojamā māja Saskaņotas tehniskā projekta izmaiņas
22.01.2014 Dzīvojamās mājas pilastru pastiprināšana Maskavas ielā 24, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Akceptēts tehniskais projekts
22.01.2014 Dzīvojamās mājas dzīvokļa Nr.3 un jumta rekonstrukcija V.Seiles ielā 21, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
08.01.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija par dzīvojamo māju ar mācību telpām Kr.Valdemāra ielā 5, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
08.01.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, saimniecības ēku būvniecība, saimniecības ēku nojaukšana Zilupes ielā 65, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
08.01.2014 Dzīvojamās mājas būvniecība, garāžas rekonstrukcija Pils ielā 1A, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
08.01.2014 Siltumtrases posma rekonstrukcija no SK-5-24 līdz SK-5-26 Atbrīvošanas alejā, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Saskaņota tehniskā shēma
08.01.2014 Rēzeknes 2.vidusskolas galvenā korpusa vienkāršota renovācija Dārzu ielā 17, Rēzeknē Skola Akceptēta apliecinājuma karte
16.12.2013 Biomasas koģenerācijas stacijas un šķeldas žāvēšanas iekārta Atbrīvošanas alejā 169A, Rēzeknē Rūpniecības ēka Akceptēts tehniskais projekts
12.12.2013 Jaunbūves rekonstrukcija par dzīvojamo māju A.Upīša iela 126A, Rēzekne Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā 14.12.2013)
12.12.2013 Saimniecības ēkas rekonstrukcija Upes ielā 7, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā 12.12.2013)
12.12.2013 LVRTC maģistrālā optikas tīkla infrastruktūras projektēšana un izbūve posmā no LVRTC Rīgas RS torņa Radiostacijas ielā 21, Ulbrokā (Stopiņu novadā) līdz Rēzeknes ielai 2, Gaigalava (Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā). Posms no Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas robežas līdz Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada robežai (Viļakas, Maskavas ielās) no Rīgas ielas līdz Noliktavu ielai, Rēzeknē Viļakas, Maskavas ielās) no Rīgas ielas līdz Noliktavu ielai, Rēzeknē Maģistrālās sakaru līnijas Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā 04.12.2013)
12.12.2013 Dzīvojamā māja Dārzu ielā 7B, Rēzeknē Dzīvojamā māja Saskaņotas tehniskā projekta izmaiņas
12.12.2013 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, saimniecības ēkas nojaukšana Daugavpils ielā 31, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
12.12.2013 Dzīvojamās mājas un garāžas rekonstrukcijai Dzirnavu ielā 8, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
12.12.2013 Tirdzniecības telpu rekonstrukcija par biroja telpām Atbrīvošanas alejā 122, Rēzeknē Biroju ēka Izsniegts APU
04.12.2013 Optiskā tīkla izbūve no Atbrīvošanas alejas pa Ziemeļu ielu līdz AS-1, Rēzeknē Maģistrālās sakaru līnijas Saskaņota tehniskā shēma
04.12.2013 Jauna elektroapgādes pieslēguma ierīkošana telekomunikāciju skapim SKS Atbrīvošanas alejā 165, Rēzeknē Elektropārvades līnijas Saskaņota tehniskā shēma
04.12.2013 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pilastru pastiprināšana Maskavas ielā 24, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Izsniegts APU
04.12.2013 Jaunbūves rekonstrukcija par dzīvojamo māju A.Upīša ielā 126, Rēzeknē (paredzētā adrese A.Upīša iela 126A)” Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
04.12.2013 Dzīvokļa vienkāršotā renovācija N.Rancāna ielā 35-25, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Akceptēta apliecinājuma karte
04.12.2013 Optiskā kabeļa pievads AS „Lattelecom” Maskavas ielā 5, Rēzeknē Maģistrālās sakaru līnijas Saskaņota tehniskā shēma
04.12.2013 Dzīvokļa pārplānojums Dzelzceļnieku ielā 19-95, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Akceptēta apliecinājuma karte
04.12.2013 Vienkāršota rekonstrukcija par biroja telpām Rūpnīcas ielā 7-NT2, Rēzeknē Biroja telpas Akceptēta apliecinājuma karte
04.12.2013 Noliktavu ielas un Varoņu ielas posma no Blaumaņa ielas līdz Noliktavu ielai rekonstrukcija, Rēzeknē Noliktavu un Varoņu ielas posms, Rēzeknē Ielas un ceļi Saskaņots skiču projekts
04.12.2013 Ēkas gāzapgāde Dārzu ielā 83, Rēzeknē Gāzes pārvades sistēmas Akceptēts tehniskais projekts
04.12.2013 Dzīvojamo iekštelpu vienkāršotā renovācija Lubānas ielā 8-56, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Akceptēta apliecinājuma karte
04.12.2013 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Nākotnes ielā 10, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
20.11.2013 LVRTC maģistrālā optikas tīkla infrastruktūras projektēšana un izbūve posmā no LVRTC RS torņa Radiostacijas ielā 21, Ulbrokā (Stopiņu novads) līdz Rēzeknes ielai 2, Gaigalavā (Gaigalavas pag. Rēzeknes novads). Posms no Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas robežas līdz Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada robežai (Viļakas, Maskavas ielās), no Rīgas ielas līdz Noliktavu ielai Posms no Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas robežas līdz Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada robežai (Viļakas, Maskavas ielās), no Rīgas ielas līdz Noliktavu ielai, Rēzeknē Maģistrālās sakaru līnijas Akceptēts tehniskais projekts
20.11.2013 Koģenerācijas iekārtu uzstādīšana katlu mājā, ELT sējuma – elektroapgāde (ārējie tīkli) izmaiņas Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē Katlumājas Saskaņotas ELT sējuma izmaiņas
20.11.2013 Veikala noliktavas rekonstrukcija (nojumes nojaukšana), atklātās nojumes būvniecība. Nulles cikls Stacijas ielā 31, Rēzeknē, Stacijas ielā 25C, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Akceptēts tehniskā projekta Nulles cikls.
20.11.2013 Veikala noliktavas rekonstrukcija (nojumes nojaukšana), atklātās nojumes būvniecība Stacijas ielā 31, Rēzeknē, Stacijas ielā 25C, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Saskaņots skiču projekts
20.11.2013 Garāžas būvniecība Smilšu ielā 6, Rēzekne Saimniecības ēka Atkārtoti akceptēts tehniskais projekts
20.11.2013 Dzīvokļa rekonstrukcija par biroju Stacijas ielā 7 – 5, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Akceptēts tehniskais projekts
20.11.2013 Autoostas rekonstrukcija Latgales ielā 17, Rēzeknē Satiksmes un sakaru ēka Izsniegts APU
19.11.2013 Saimniecības ēku būvniecība, saimniecības ēku nojaukšana Varslavāna ielā 68, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā 19.11.2013)
11.06.2013 Saimniecības ēkas (pirts) būvniecība, saimniecības ēkas nojaukšana Atbrīvošanas alejā 53B, Rēzeknē Saimniecības ēka Pieprasīta būvatļauja (11.06.2013)
14.06.2013 Metāla noliktavas būvniecība Zilupes ielā 113A, Rēzeknē Noliktavas Izsniegts APU
14.06.2013 Veikala noliktavas rekonstrukcijai (nojumes nojaukšana), atklātas nojumes būvniecībai Stacijas ielā 31, Stacijas ielā 25C, Rēzeknē Veikals - noliktava Izsniegts APU
14.06.2013 Ēkas stāvlaukumu rekonstrukcija un labiekārtošana Atbrīvošanas alejā 81/5, Rēzeknē Ielas un ceļi Izsniegts APU
14.06.2013 Tirdzniecības centra būvniecība, ēku nojaukšana Atbrīvošanas alejā 125, Lubānas ielā 25, Rēzeknē Tirdzniecības centrs Izsniegts APU
18.06.2013 Saimniecības ēkas (pirts) būvniecība, saimniecības ēkas nojaukšana Atbrīvošanas alejā 53B, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā 18.06.2013)
19.06.2013 Saimniecības ēkas (šķūņa) rekonstrukcija Raiņa ielā 56-2, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegts APU
19.06.2013 Dzīvokļa rekonstrukcija par biroja telpu Skolas ielā 10-2, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
19.06.2013 Dzīvokļa rekonstrukcija V.Seiles ielā 23-2, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts projekts
19.06.2013 Dzīvojamās mājas būvniecība Vipingas ielā 36, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts projekts
19.06.2013 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Slimnīcas ielā 11, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts projekts
19.06.2013 Olimpiskais centrs Rēzekne 1.kārta. Mākslīgā futbola laukums un futbola tribīnes. Izmaiņas nulles ciklā un pamatcikls Stacijas ielā 30B, Rēzeknē Sporta ēka Akceptēts projekts
19.06.2013 10kV GVL no SP-6R līdz TP-612, Rēzeknē F.Trasūna, S.Putāna, Rožu, Miera, Kr.Barona ielā 110 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas Akceptēts projekts
19.06.2013 Mazumtirdzniecības veikals (būvmateriālu, instrumentu), esošo ēku nojaukšana Raiņa ielā 5A, Rēzeknē Tirdzniecības veikals Akceptēts projekts
19.06.2013 Dzīvojamās mājas būvniecība Vipingas ielā 36, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (19.06.2013)
19.06.2013 Dzīvojamās mājas būvniecība Vipingas ielā 36, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā 19.06.2013)
26.06.2013 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Egļu ielā 15, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Izsniegts APU
26.06.2013 Nojumes izbūve pie administratīvās ēkas Rīgas ielā 16C, Rēzeknē Citas nedzīvojamās ēkas Izsniegts APU
26.06.2013 Pirts un saimniecības ēkas būvniecība Ļermontova ielā 20A, Rēzeknē Saimniecības ēka Akceptēts projekts
26.06.2013 Magnētiskās rezonanses aparāta telpas paplašināšana 18.Novembra ielā 41, Rēzeknē Ārstniecības ēka Akceptēts projekts
26.06.2013 Ēkas vienkāršota fasādes renovācija – 110/10 kV A/st. Nr.91 „Latgale” 10kV sadales renovācija Viļakas ielā 6, Rēzeknē Cita nedzīvojamā ēka Akceptēts projekts
28.06.2013 Pirts un saimniecības ēkas būvniecība Ļermontova ielā 20A, Rēzeknē Saimniecības ēka Pieprasīta būvatļauja (28.06.2013)
28.06.2013 Pirts un saimniecības ēkas būvniecība Ļermontova ielā 20A, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā 28.06.2013)
28.06.2013 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Krāslavas ielā 6A, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (28.06.2013)
28.06.2013 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Krāslavas ielā 6A, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā 28.06.2013)
03.07.2013 Garāžas būvniecība Liepu ielā 46, Rēzeknē Individuālā garāža Izsniegts APU
03.07.2013 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Egļu ielā 15, Rēzeknē Daudzdzīvokļu māja Akceptēts projekts
03.07.2013 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija F.Trasūna ielā 17, Rēzeknē Viena dzīvokļa māja Pieprasīta būvatļauja (03.07.2013.)
03.07.2013 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija F.Trasūna ielā 17, Rēzeknē Viena dzīvokļa māja Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā 03.07.2013.)
04.07.2013 Siltumtrases posma rekonstrukcija N.Rancāna ielā, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Pieprasīta būvatļauja (04.07.2013.)
04.07.2013 Siltumtrases posma rekonstrukcija N.Rancāna ielā, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā 04.07.2013.)
04.07.2013 Siltumtrases posma rekonstrukcija V.Seiles ielā, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Pieprasīta būvatļauja (04.07.2013.)
04.07.2013 Siltumtrases posma rekonstrukcija V.Seiles ielā, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā 04.07.2013.)
08.07.2013 Koģenerācijas iekārtu uzstādīšana katlu mājā Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē Rūpnieciskās ražošanas ēka Pieprasīta būvatļauja (08.07.2013.)
08.07.2013 Koģenerācijas iekārtu uzstādīšana katlu mājā Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē Rūpnieciskās ražošanas ēka Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā 08.07.2013.)
24.07.2013 Bukmuižas ielas daļas rekonstrukcija. Posms no F.Varslavāna ielas līdz Lauku / Kaunatas ielai” F.Varslavāna, Luku, Kaunatas ielas Rēzeknē Autoceļi Pieprasīta būvatļauja (24.07.2013.)
24.07.2013 Bukmuižas ielas daļas rekonstrukcija. Posms no F.Varslavāna ielas līdz Lauku / Kaunatas ielai” F.Varslavāna, Luku, Kaunatas ielas Rēzeknē Autoceļi Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā 24.07.2013)
26.07.2013 Ēkas rekonstrukcija par biroju un dzīvojamo ēku Raiņa ielā 35A, Rēzeknē Biroja ēkas Akceptēts projekts
26.07.2013 Izraēlas ielas rekonstrukcija LKT daļas izmaiņas Izraēlas iela, Rēzeknē Cauruļvadi Akceptēts projekts
26.07.2013 Sadales gāzesvada izbūve Izraēlas ielā, Rēzeknē Izraēlas iela, Rēzeknē Gāzes pārvades sistēmas Akceptēts projekts
26.07.2013 Pievads un iekšējā gāzesvada izbūve Izraēlas ielā 3, Rēzeknē Gāzes pārvades sistēmas Saskaņota tehniskā shēma
31.07.2013 Konferenču ēkas rekonstrukcija Zilupes ielā 50, Rēzeknē Biroja ēkas Izsniegts APU
31.07.2013 Katlu mājas rekonstrukcija Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē Rūpnieciskās ražošanas ēkas Izsniegts APU
31.07.2013 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas (šķūņa) nojaukšana Daugavpils ielā 31, Rēzeknē Dzīvojamās mājas Izsniegts APU
31.07.2013 Veikala telpu apvienošana un telpu grupas pārplānošana par spēļu zāli Latgales ielā 61 un 61A Ēkas plašizklaides pasākumiem Akceptēta apliecinājuma karte
31.07.2013 Automātiskā automazgātuves elektroapgāde „Baltiņi”, Verēmu pagasts, Rēzeknes novads Elektropārvades līnijas Saskaņota tehniskā shēma
05.07.2013 Mazumtirdzniecības un pakalpojumu komplekss Izraēlas ielā 3, Rēzeknē Tirdzniecības centrs Pieprasīta būvatļauja(05.07.2013.)
05.07.2013 Mazumtirdzniecības un pakalpojumu komplekss Izraēlas ielā 3, Rēzeknē Tirdzniecības centrs Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā 05.07.2013)
11.07.2013 Dzīvokļa rekonstrukcija V.Seiles ielā 23-2, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Pieprasīta būvatļauja(11.07.2013.)
11.07.2013 Dzīvokļa rekonstrukcija V.Seiles ielā 23-2, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā 11.07.2013.)
11.07.2013 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, palīgēku nojaukšana un saimniecības ēkas (garāžas) būvniecība Upes ielā 11, Rēzeknē Dzīvojamā māja, Saimniecības ēka Pieprasīta būvatļauja(11.07.2013.)
11.07.2013 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, palīgēku nojaukšana un saimniecības ēkas (garāžas) būvniecība Upes ielā 11, Rēzeknē Dzīvojamā māja, Saimniecības ēka Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā (11.07.2013.)
11.07.2013 Dzīvokļa rekonstrukcija V.Seiles ielā 23-2, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Pieprasīta būvatļauja(11.07.2013.)
11.07.2013 Dzīvokļa rekonstrukcija V.Seiles ielā 23-2, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā (11.07.2013.)
11.07.2013 Stāvlaukuma rekonstrukcija un labiekārtošana Atbrīvošanas aleja 81, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Izsniegts APU
11.07.2013 Saimniecības ēkas būvniecība Rožu ielā 3, Rēzeknē Saimniecības ēka Akceptēts projekts
11.07.2013 Saimniecības ēkas būvniecība, saimniecības ēku nojaukšana F.Varslavāna ielā 56, Rēzeknē Saimniecības ēka Akceptēts projekts
11.07.2013 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība, dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nojaukšana Upes ielā 20, Rēzeknē Dzīvojamā māja, Saimniecības ēka Akceptēts projekts
11.07.2013 Dzīvojamās mājas elektrotīkla pieslēguma izbūve (slodzes apvienošana) Koku ielā 4, Rēzeknē Dzīvojamā māja Saskaņota tehniskā shēma
11.07.2013 Dzīvokļa vienkāršotā renovācija Atbrīvošanas alejā 112-26, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Akceptēts projekts
11.07.2013 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija palīgēku nojaukšana un saimniecības ēkas (garāžas) būvniecība Upes ielā 11, Rēzeknē Dzīvojamā māja, Saimniecības ēka Akceptēts projekts
11.07.2013 Olimpiskais centrs 2.kārta (Nepabeigtas ēkas rekonstrukcija par viesnīcu) Stacijas ielā 30B, Rēzeknē Sporta ēkas Akceptēts projekts
11.07.2013 Olimpiskais centrs 3.kārta (Sporta arēnas jaunbūve) Stacijas ielā 30B, Rēzeknē Sporta ēkas Akceptēts projekts
12.07.2013 Saimniecības ēkas būvniecība Rožu ielā 3, Rēzeknē Saimniecības ēka Pieprasīta būvatļauja(12.07.2013.)
12.07.2013 Saimniecības ēkas būvniecība Rožu ielā 3, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā (12.07.2013.)
12.07.2013 Magnētiskā rezonanses aparāta telpas paplašināšana 18.Novembra ielā 41, Rēzeknē Slimnīca Pieprasīta būvatļauja(12.07.2013.)
12.07.2013 Magnētiskā rezonanses aparāta telpas paplašināšana 18.Novembra ielā 41, Rēzeknē Slimnīca Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā (12.07.2013.)
17.07.2013 Saimniecības ēkas būvniecība, saimniecības ēkas nojaukšana Bērzpils ielā 22, Rēzeknē Saimniecības ēka Akceptēts projekts
17.07.2013 Biroja telpu pārplānošana Atbrīvošanas alejā 81/5, Rēzeknē Biroja ēkas Akceptēts projekts
17.07.2013 Biroja telpu pārplānošana Atbrīvošanas alejā 155/1, Rēzeknē Biroja ēkas Akceptēts projekts
17.07.2013 Latgales reģiona meliorācijas nodaļas biroja telpu ierīkošana Baznīcas ielā 22, Rēzeknē Biroja ēkas Akceptēts projekts
17.07.2013 Bukmuižas ielas rekonstrukcija, Rēzeknē, III.kārta Bukmuižas iela Autoceļi Akceptēts projekts
18.07.2013 Atpūtas centra rekonstrukcija par kultūras namu Atbrīvošanas alejā 97, Rēzeknē Ēka plašizklaides pasākumiem Pieprasīta būvatļauja(18.07.2013.)
18.07.2013 Atpūtas centra rekonstrukcija par kultūras namu Atbrīvošanas alejā 97, Rēzeknē Ēka plašizklaides pasākumiem Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā (18.07.2013.)
07.08.2013 Magnētiskās rezonanses spēka kabelis 18.Novembra ielā 41, Rēzeknē elektropārvades līnijas Saskaņota tehniskā shēma
07.08.2013 Elektrotīkla pievada ierīkošana Kr.Barona ielā 78, Rēzeknē elektropārvades līnijas Saskaņota tehniskā shēma
07.08.2013 Nojumes izbūve pie administratīvās ēkas Rīgas ielā 16C, Rēzeknē Nojumes Akceptēts projekts
07.08.2013 Rēzeknes Vissvētākās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo baznīcas galvenā kupola rekonstrukcija Atbrīvošanas alejā 98A, Rēzeknē Kulta ēka Izsniegts APU
15.08.2013 Sadales gāzes vada izbūve Izraēlas iela Gāzes pārvades sistēmas Pieprasīta būvatļauja (15.08.2013)
15.08.2013 Sadales gāzes vada izbūve Izraēlas iela Gāzes pārvades sistēmas Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā 15.08.2013)
16.08.2013 Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija Varoņu ielā 11A, Rēzeknē Skolas Saskaņots skiču projekts
16.08.2013 Dzīvokļa rekonstrukcija par biroju Stacijas ielā 7 – 5, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Izsniegts APU
16.08.2013 Ražotnes elektroapgādes ārējie tīkli Varoņu ielā 25, Rēzeknē elektropārvades līnijas Saskaņota tehniskā shēma
16.08.2013 Baznīcas ēkas otrā korpusa rekonstrukcija Latgales ielā 19, Rēzeknē Kulta ēka Izsniegts APU
16.08.2013 Ārstniecības iestādes rekonstrukcija Dārzu ielā 83, Rēzeknē Ārstniecības ēka Saskaņots skiču projekts
16.08.2013 Ārstniecības iestādes rekonstrukcija. I.kārta. Telpas Nr.47 rekonstrukcija par magnētiskās rezonanses iekārtas (MRI) izmeklējumu telpu Dārzu ielā 83, Rēzeknē Ārstniecības ēka Akceptēts tehniskais projekts
16.08.2013 Dzīvokļa pārplānojums Dārzu ielā 41A – 12, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Akceptēts projekts
16.08.2013 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, pirts, nojumes, siltumnīcas un palīgēkas būvniecība Varoņu ielā 19, Rēzeknē Dzīvojamās mājas Akceptēts projekts
16.08.2013 CSDD Rēzeknes reģionālās nodaļas ēkas rekonstrukcija Jupatovkas ielā 1A, Rēzeknē Biroju ēkas Pieprasīta būvatļaujas pagarināšana
19.08.2013 CSDD Rēzeknes reģionālās nodaļas ēkas rekonstrukcija Jupatovkas ielā 1A, Rēzeknē Biroju ēkas Pārreģistrēta būvatļauja (stājusies spēkā 19.08.2013)
16.08.2013 10 kV GVL no SP-6R līdz TP-612 rekonstrukcija Rēzeknē Rēzekne Elektropārvades līnijas Pieprasīta būvatļauja
19.08.2013 10 kV GVL no SP-6R līdz TP-612 rekonstrukcija Rēzeknē Rēzekne Elektropārvades līnijas Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā 19.08.2013)
16.08.2013 Atbrīvošanas alejas posma no Kosmonautu līdz Maskavas ielai rekonstrukcijai Atbrīvošanas aleja (no Kosmonautu ielas līdz Maskavas ielai), Rēzekne Ielas un ceļi Pieprasīta būvatļauja
19.08.2013 Atbrīvošanas alejas posma no Kosmonautu līdz Maskavas ielai rekonstrukcijai Atbrīvošanas aleja (no Kosmonautu ielas līdz Maskavas ielai), Rēzekne Ielas un ceļi Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā 19.08.2013)
21.08.2013 Nepabeigtas dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija Ziedu ielā 10, Rēzeknē Dzīvojamās mājas Akceptēts tehniskais projekts
21.08.2013 Ārstniecības iestādes rekonstrukcija. II.kārta. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Dārzu ielā 83, Rēzeknē Ārstniecības ēka Akceptēts tehniskais projekts
21.08.2013 Ražošanas ēkas vienkāršotā renovācija Jupatovkas ielā 9, Rēzeknē Rūpnieciskās ražošanas ēkas Akceptēta apliecinājuma karte
21.08.2013 Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas fasāžu vienkāršota renovācija Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē Skolas Akceptēta apliecinājuma karte
21.08.2013 Rēzeknes 1.vidusskolas vienkāršotā renovācija Dzirnavu ielā 3A, Rēzeknē Skola Akceptēta apliecinājuma karte
21.08.2013 Metāla noliktavas būvniecība Zilupes ielā 113A, Rēzeknē Noliktavas Akceptēts tehniskais projekts
21.08.2013 Rēzeknes veselības aprūpes centra ēkas vienkāršota renovācija 18.Novembra ielā 41, Rēzeknē Ārstniecības ēka Akceptēta apliecinājuma karte
21.08.2013 Katlu mājas rekonstrukcija Atbrīvošanas alejā 115 Katlu mājas Akceptēts projekts
21.08.2013 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un pirts, nojumes, siltumnīcas un palīgēkas būvniecība Varoņu ielā 19, Rēzeknē Dzīvojamās mājas Pieprasīta būvatļauja (21.08.2013)
21.08.2013 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un pirts, nojumes, siltumnīcas un palīgēkas būvniecība Varoņu ielā 19, Rēzeknē Dzīvojamās mājas Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā 27.08.2013)
28.08.2013 Veikala ēkas rekonstrukcija Maskavas ielā 8A, Rēzeknē Tirdzniecības ēkas Izsniegts APU
28.08.2013 Saimniecības ēku (šķūņa, pirts, garāžas) būvniecība, kūts (kad.Nr. 2100 011 0305 003) nojaukšana Torņa ielā 31A, Rēzeknē Palīgēkas Izsniegts APU
28.08.2013 Pareizticīgo baznīcas būvniecība Kosmonautu ielā 8, Rēzeknē Kulta ēkas Saskaņots skiču projekts
28.08.2013 Konferenču ēkas rekonstrukcija Zilupes ielā 50, Rēzeknē Biroju ēkas Akceptēts tehniskais projekts
29.08.2013 Nepabeigtas dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija Ziedu ielā 10, Rēzeknē Dzīvojamās mājas Pieprasīta būvatļauja (29.08.2013)
30.08.2013 Nepabeigtas dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija Ziedu ielā 10, Rēzeknē Dzīvojamās mājas Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā 30.08.2013)
04.09.2013 Dzīvokļa rekonstrukcija par biroju Skolas ielā 10-2, Rēzeknē Birojs Akceptēts tehniskais projekts
04.09.2013 Vienkāršotā renovācija „Dzīvokļa telpu pārplānošana” Skolas ielā 2 – 36, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
04.09.2013 Ražošanas ēku kompleksa rekonstrukcija un renovācija Varoņu ielā 36, Rēzeknē Ražošanas ēku komplekss Izsniegts APU
04.09.2013 Automātiskās dīzeļdegvielas uzpildes stacijas „NESTE” būvniecība Atbrīvošanas alejā 157, Rēzeknē Dīzeļdegvielas uzpildes stacija Izsniegts APU
04.09.2013 Īslaicīgās lietošanas būves novietnes plāns Kosmonautu ielā 5, Rēzeknē Īslaicīgas lietošanas būve Saskaņots novietnes plāns
04.09.2013 Veikala ēkas rekonstrukcija Maskavas ielā 8a, Rēzeknē Veikals Akceptēts tehniskais projekts
04.09.2013 Veikala ēkas demontāža Atbrīvošanas alejā 174B, Rēzeknē   Akceptēts tehniskais projekts
09.09.2013 Veikala ēkas demontāža Atbrīvošanas alejā 174B, Rēzeknē   Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā 09.09.2013)
10.09.2013 Konferenču ēkas rekonstrukcija Zilupes ielā 50, Rēzeknē Konferenču ēka Saņemts būvatļaujas pieprasījums
10.09.2013 Ārstniecības iestādes rekonstrukcija Dārzu ielā 83, Rēzeknē Ārstniecības iestāde Saņemts būvatļaujas pieprasījums
11.09.2013 Dzīvokļa vienkāršotā renovācija Maskavas ielā 6-77, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
11.09.2013 Dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Dārzu ielā 28A, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēta apliecinājuma karte
11.09.2013 Nedzīvojamās ēkas (angāra) rekonstrukcija Varoņu ielā 36/1, Rēzeknē Nedzīvojamā ēka (angārs) Izsniegts APU
11.09.2013 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Lokomotīvju ielā 7, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
11.09.2013 Dzīvojamās mājas elektroapgādes ārējie tīkli Saules ielā 2, Rēzeknē Elektroapgāde Saskaņota tehniskā shēma
11.09.2013 Ēkas elektroapgāde Raiņa ielā 10, Rēzeknē Elektroapgāde Saskaņota tehniskā shēma
11.09.2013 Viesu nama būvniecība N.Rancāna ielā 23A, Rēzeknē Viesu nams Atkārtoti akceptēts tehniskais projekts
11.09.2013 Dzīvokļa vienkāršotā renovācija Atbrīvošanas alejā 122A-24, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
16.09.2013 Ārstniecības iestādes rekonstrukcija. I kārta. Telpas Nr.47 rekonstrukcija par magnētiskās rezonanses iekārtas (MRI) izmeklējumu telpu Dārzu iela 83, Rēzeknē Ārstniecības iestāde Izsniegta būvatļauja
18.09.2013 Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija Varoņu ielā 11A, Rēzeknē Skolas Akceptēts tehniskais projekts
18.09.2013 Rēzeknes pilsētas domes siltumtrases renovācija Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Saskaņota tehniskā shēma
18.09.2013 Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Tiņanova ielā 31B, Rēzeknē Dzīvojamās mājas Atkārtoti akceptēts tehniskais projekts
18.09.2013 Dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Atbrīvošanas alejā 122A, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Akceptēta apliecinājuma karte
18.09.2013 Dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Atbrīvošanas alejā 172B, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Akceptēta apliecinājuma karte
18.09.2013 Vienkāršotās renovācijas projekts pirmskolas izglītības iestādē „Bitīte” Dārzu ielā 62A, Rēzeknē Skolas Akceptēta apliecinājuma karte
18.09.2013 Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšana un būvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā no Viļakas ielas līdz Viļakas 6, Rēzeknē Maģistrālās sakaru līnijas Izsniegts APU
25.09.2013 V.Seiles ielas posma no Skolas ielas līdz Brāļu Skrindu ielai un Brāļu Skrindu ielas posma no V.Seiles ielas līdz Atbrīvošanas alejai rekonstrukcija V.Seiles, Brāļu Skrindu iela, Rēzeknē Ielas un ceļi Izsniegts APU
25.09.2013 0,4 kV līnijas L-6 no TP-666, L-4 no TP-617, L-2, L-12 no TP-663 rekonstrukcija Baznīcas iela, Pulkveža Brieža iela, V.Seiles iela, Bērzpils iela, Rēzeknē Elektropārvades līnijas Izsniegts APU
25.09.2013 N.Rancāna ielas posma no Rīgas ielas līdz Atbrīvošanas alejai rekonstrukcija N.Rancāna iela, Rēzeknē Ielas un ceļi Akceptēts tehniskais projekts
25.09.2013 Dzīvokļa vienkāršotā renovācija Brīvības ielā 33-5, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Akceptēta apliecinājuma karte
25.09.2013 Ražošanas ēku kompleksa rekonstrukcija un renovācija Varoņu ielā 36, Rēzeknē Ražošanas ēkas Akceptēts tehniskais projekts
25.09.2013 Rēzeknes autoostas satiksmes organizācijas izstrāde Latgales ielā 17, Rēzeknē Skolas Saskaņota tehniskā shēma
02.10.2013 Dzīvojamās mājas būvniecība, esošās garāžas rekonstrukcija Pils ielā 1A, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
02.10.2013 Pareizticīgo baznīcas būvniecība – 1.kārta (nulles cikls) Kosmonautu ielā 8, Rēzeknē Kulta ēka Akceptēts tehniskais projekts
16.10.2013 Ziemeļu ielas rekonstrukcija Ziemeļu iela, Rēzeknē Ielas un ceļi Izsniegts APU
16.10.2013 Ražošanas ēkas telpu pārplānošana par mēbeļu veikala – noliktavas telpām Atbrīvošanas alejā 155D, Rēzeknē Ražošanas ēkas Akceptēta apliecinājuma karte
16.10.2013 Dzīvokļa Nr. 56 vienkāršotā renovācija Meža ielā 4-56, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Akceptēta apliecinājuma karte
16.10.2013 Vidējā spiediena (P < 4 bar) sadales gāzesvadi un pievadi. I.kārta – sadales gāzes vadi Ķiršu ielā, Rēzeknē Gāzes pārvades sistēmas Atkārtoti akceptēts tehniskais projekts
16.10.2013 Vidējā spiediena (P < 4 bar) sadales gāzesvadi un pievadi. II.kārta – pievadi Ķiršu ielā, Rēzeknē Gāzes pārvades sistēmas Atkārtoti akceptēts tehniskais projekts
16.10.2013 Lēzenas uzbrauktuves uzbūve Kooperatīva šķērsielā 4, Rēzeknē Izglītības iestāžu ēka Saskaņota tehniskā shēma
23.10.2013 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Raiņa ielā 4, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
23.10.2013 Garāžas rekonstrukcija Raiņa ielā 23A, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
30.10.2013 Tirdzniecības centra būvniecība, ēku nojaukšana Atbrīvošanas alejā 125, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Saskaņots skiču projekts
30.10.2013 Ēkas rekonstrukcija un stāvlaukuma labiekārtošana Atbrīvošanas alejā 81, Rēzeknē Biroju ēka Akceptēts tehniskais projekts
30.10.2013 Katlu mājas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē Katlumājas Akceptēta apliecinājuma karte
06.11.2013 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija Parka ielā 28, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
06.11.2013 Esošās dzīvojamās mājas nojaukšana, jaunas dzīvojamās mājas būvniecība Kr.Valdemāra ielā 39, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
06.11.2013 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, pirts būvniecība, esošās pirts un lapenes nojaukšana Dzelzceļnieku ielā 16, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts AP
06.11.2013 Rēzeknes novada pašvaldības ēkas fasādes vienkāršotā renovācija Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē Biroju ēka Akceptēta apliecinājuma karte
08.11.2013 Ēkas rekonstrukcija un stāvlaukuma labiekārtošana Atbrīvošanas alejā 81/5, Rēzeknē Biroju ēka Izsniegta būvatļauja (stājusies spēkā 12.11.2013.)
 
© 2014 Резекненская городская дума | Последние изменения: 11.07.2014