Būvniecības aktuālā informācija 2014. gadā

Datums Objekta nosaukums Objekta adrese Plānotā funkcija Piezīmes
17.12.2014 Dzīvokļa Nr.46 vienkāršotā atjaunošana Ventspils ielā 6 – 46, Rēzeknē Dzīvoklis Izdarīta atzīme apliecinājuma kartē
17.12.2014 Saimniecības ēka Pļavu ielā 13, Rēzeknē Saimniecības ēka Izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
17.12.2014 Dzīvokļa Nr.1 pārbūve par komercobjektu Dārzu ielā 21 – 1, Rēzeknē Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas Izsniegta būvatļauja
17.12.2014 Nepabeigtas dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija. Saimniecības ēkas būvniecība V.Purvīša ielā 19C un 19, Rēzeknē Dzīvojamā māja, saimniecības ēka Izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
17.12.2014 Dzīvokļa Nr.12 vienkāršotā atjaunošana Kr.Valdemāra ielā 4 – 12, Rēzeknē Dzīvoklis Izdarīta atzīme apliecinājuma kartē
10.12.2014 Atbrīvošanas alejas posma no Kosmonautu ielas līdz Maskavas ielai rekonstrukcija Rēzeknē (dalījums kārtās) Atbrīvošanas aleja, Rēzeknē Ielas Saskaņotas izmaiņas
10.12.2014 Noliktavas rekonstrukcija Dzintaru ielā 7, Rēzeknē Noliktava Izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
10.12.2014 Dzīvojamā māja ar saimniecības ēku N.Rancāna ielā 2A, Rēzeknē Dzīvojamā māja, saimniecības ēka Izsniegta būvatļauja
10.12.2014 Otrā pacēluma sūkņu stacijas nojaukšana Atbrīvošanas alejā 155/1, Rēzeknē Sūkņu stacija Izdarīta atzīme paskaidrojuma rakstā
10.12.2014 Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas nojaukšana un jaunas saimniecības ēkas būvniecība Jaunupes ielā 12, Rēzeknē Dzīvojamā māja, saimniecības ēka Izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
03.12.2014 V.Seiles ielas posma no Skolas ielas līdz Brāļu Skrindu ielai un Brāļu Skrindu ielas posma no V.Seiles ielas līdz Atbrīvošanas alejai rekonstrukcija, Rēzeknē V.Seiles ielas posms, Brāļu Skrindu ielas posms, Rēzeknē Ielas Izsniegta būvatļauja
03.12.2014 Dzīvojamās mājas fasādes un jumta seguma atjaunošana Kr. Valdemāra ielā 10, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izdarīta atzīme par Akceptēšanu
26.11.2014 Noliktavas ēkas jumta pārbūve un fasāžu siltināšana Jupatovkas ielā 3, Rēzeknē Noliktava Izdarīta atzīme par Akceptēšanu
26.11.2014 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas Čaču ielā 19, Rēzeknē Dzīvojamā māja, saimniecības ēka Izsniegta būvatļauja
26.11.2014 Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas nojaukšana, saimniecības ēkas būvniecība Jaunupes ielā 12, Rēzeknē Dzīvojamā māja, saimniecības ēka Izsniegta būvatļauja
26.11.2014 Ēkas pamatu pastiprināšana Atbrīvošanas alejā 93B, Rēzeknē Administratīvā ēka Izdarīta atzīme par Akceptēšanu
22.11.2014 0,4kV līnijas L-6 no TP-666, L-4 no TP-617, L-2, L-12 no TP – 663 rekonstrukcija Rēzeknē Rēzekne Kabeļu elektrolīnija Saskaņotas izmaiņas
20.11.2014 Saimniecības ēku (noliktavas) būvniecība Bukmuižas ielā 96A, Rēzeknē Saimniecības ēkas Izsniegta būvatļauja
20.11.2014 Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Maskavas ielā 4-72, Rēzeknē Dzīvoklis Izdarīta atzīme par Akceptēšanu
20.11.2014 Pandusa būvniecība Raiņa ielā 5A, Rēzeknē Saimniecības ēka Izdarīta atzīme par Akceptēšanu
12.11.2014 Saimniecības ēkas un garāžas rekonstrukcija, tualetes būvniecība Ludzas ielā 15, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegta būvatļauja
05.11.2014 Moduļa ēkas uzstādīšana Rīgas ielā 9, Rēzeknē Noliktava Izdarīta atzīme paskaidrojuma rakstā
05.11.2014 Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Zavoloko ielā 19A, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja
05.11.2014 10 kV KL TP-671- TP-682 rekonstrukcija Ventspils, Zemnieku ielas, Rēzeknē Kabeļu elektrolīnija Izdarīta atzīme par Akceptēšanu
29.10.2014 Domes optiskā tīkla izbūve no Zemnieku ielas līdz Rēzeknes slimnīcai un Rēzeknes veselības aprūpes centram 18.Novembra ielā 41, Rēzeknē Sakaru tīkli Izdarīta atzīme par Akceptēšanu
29.10.2014 Tirdzniecības ēkas novietošana Dārzu ielā 16, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Izdarīta atzīme paskaidrojuma rakstā
29.10.2014 Kokapstrādes darbnīcas rekonstrukcija par noliktavu Meža ielā 35, Rēzeknē Noliktava Izsniegta būvatļauja
29.10.2014 Dzīvokļu Nr.68 un Nr.69 Maskavas ielā 9 apvienošana Maskavas iela 9-68, Rēzeknē Dzīvoklis Izdarīta atzīme par Akceptēšanu
29.10.2014 Administratīvi tehniskās ēkas vienkāršota atjaunošana Torņa ielā 13, Rēzeknē Administratīvā ēka Izdarīta atzīme par Akceptēšanu
15.10.2014 Dzīvokļa rekonstrukcija par komercobjektu (rūpniecības preču veikals) Pulkveža Brieža ielā 13-8, Rēzeknē Komercobjekts Izsniegta būvatļauja
22.09.2014 Saimniecības ēku nojaukšana. Saimniecības ēkas būvniecība. N.Rancāna ielā 62, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegta būvatļauja
22.09.2014 Garāžas un šķūņa nojaukšana Jaunpleikšņu ielā 3, Rēzeknē Saimniecības ēka Izdarīta atzīme paskaidrojuma rakstā
22.09.2014 Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Zemnieku ielā 48-9, Rēzeknē Dzīvoklis Izdarīta atzīme par Akceptēšanu
22.09.2014 Ātrās ēdināšanas restorāna vienkāršota fasādes atjaunošana Atbrīvošanas alejā 103A, Rēzeknē Sabiedriskā ēdināšanas ēka Izdarīta atzīme par Akceptēšanu
21.09.2014 Saimniecības ēku nojaukšana. Saimniecības ēkas būvniecība. N.Rancāna ielā 62, Rēzeknē Saimniecības ēka Iesniegts tehniskais projekts
21.09.2014 Garāžas un šķūņa nojaukšana Jaunpleikšņu ielā 3, Rēzeknē Saimniecības ēka Iesniegta būvniecības iecere
20.09.2014 Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana Zemnieku ielā 48-9, Rēzeknē Dzīvoklis Iesniegta būvniecības iecere
17.09.2014 Saimniecības ēkas būvniecība Parka iela 22A, Rēzekne Saimniecības ēka Izsniegta būvatļauja
14.09.2014 Elektronisko sakaru pievadu izbūvei 18.Novembra ielā 41, Rēzeknē Sakaru līnija Iesniegta būvniecības iecere
14.09.2014 Dzīvokļa rekonstrukcija par komercobjektu (rūpniecības preču veikals) Pulkveža Brieža ielā 13-8, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Iesniegta būvniecības iecere
13.09.2014 Administratīvi tehniskās ēkas vienkāršotā atjaunošana Torņa ielā 13, Rēzeknē Administratīvā ēka Iesniegta būvniecības iecere
13.09.2014 Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama elektrotīkla pieslēguma izbūve Atbrīvošanas alejā 97, Rēzeknē Kabeļu elektrolīnija Iesniegta būvniecības iecere
30.09.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Bērzpils ielā 26, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
30.09.2014 Rēzeknes slimnīcas Klīniskās laboratorijas (3.stāvs 4.bloks) un Diagnostikas centra (4.stāvs 4.bloks) renovācija, nodrošinot piekļuvi personām ar funkcionāliem traucējumiem 18.novembra ielā 41, Rēzeknē Slimnīca Akceptēts tehniskais
30.09.2014 Rēzeknes slimnīcas Ambulatorās nodaļas vienkāršotā renovācija (1.stāvs 3.bloks) 18.novembra ielā 41, Rēzeknē Slimnīca Akceptēta apliecinājuma karte
30.09.2014 Daudzfunkcionāla sporta ēka Stacijas ielā 30B, Rēzeknē Sporta ēka Akceptēts tehniskais
30.09.2014 Biomasas koģenerācijas stacijas un šķeldas žāvēšanas iekārta Atbrīvošanas alejā 169A, Rēzeknē Rūpnieciskās ražošanas ēkas Akceptētas tehniskā projekta izmaiņas
30.09.2014 Alus rūpnīcas rekonstrukcija, II.kārta Atbrīvošanas alejā 162, Rēzeknē Rūpnieciskās ražošanas ēkas Akceptētas tehniskā projekta izmaiņas
30.09.2014 Stacijas Rēzekne II gājēju tilta izbūve Stacijas ielā 7A, Rēzeknē Kājāmgājēju tilti Saskaņots tehniskais projekts
30.09.2014 Rīgas ielas posma no dzelzceļa pārbrauktuves Nr.0+605, Rēzekne 1-223 km līdz Viļakas ielai rekonstrukcija Rīgas ielas posms, Rēzeknē Ielas Akceptēts tehniskais
30.09.2014 Teritorijas labiekārtošanas shēma Blaumaņa ielā 6, 8, Rēzeknē Ielas, ceļi un laukumi Saskaņota tehniskā shēma
30.09.2014 Tirdzniecības telpu grupas vienkāršotā renovācija Rūpnīcas ielā 7-27A, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Akceptēta apliecinājuma karte
30.09.2014 Dzīvokļa vienkāršotā renovācija Dārzu ielā 21-5, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
30.09.2014 Dzīvokļa telpu vienkāršotā renovācija Ventspils ielā 22-40, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
30.09.2014 Moduļa ēkas uzstādīšana Rīgas ielā 9, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegts APU
30.09.2014 10 kV KL F-80 no A/st.90, TP un 0,4 kV tīklu rekonstrukcija Brīvības iela, Daugavpils iela, Kuldīgas iela, Dagdas iela, Bauskas iela, Latgales iela, Izraēlas iela, Krišjāņa Barona iela, Dzirnavu iela, Rēzeknē Kabeļu elektrolīnija Izsniegts APU
30.09.2014 Kafejnīcas „Baravika” ieejas mezgla rekonstrukcija Brāļu Skrindu ielā 11, Rēzeknē Kafejnīca Izsniegts APU
30.09.2014 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība A.Pumpura ielā 1, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Izsniegts APU
30.09.2014 Automazgātuves būvniecība A.Upīša ielā 10, Rēzeknē Automazgātava Izsniegta būvatļauja (30.09.2014.)
29.09.2014 Automazgātuves būvniecība A.Upīša ielā 10, Rēzeknē Automazgātava Pieprasīta būvatļauja (29.09.2014.)
30.09.2014 Rēzeknes novada pašvaldības ēkas garāžu rekonstrukcija Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē Garāža Izsniegta būvatļauja (30.09.2014.)
30.09.2014 Rēzeknes novada pašvaldības ēkas garāžu rekonstrukcija Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē Garāža Pieprasīta būvatļauja (30.09.2014.)
25.09.2014 Saimniecības ēkas būvniecība Pļavu ielā 1C, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegta būvatļauja (25.09.2014.)
23.09.2014 Saimniecības ēkas būvniecība Pļavu ielā 1C, Rēzeknē Saimniecības ēka Pieprasīta būvatļauja (23.09.2014.)
22.09.2014 0.4 kv elektropārvades līniju rekonstrukcija Bukmuižas ielas posmā no F.Varslavāna līdz Lauku ielai, Rēzeknē Kabeļu elektrolīnija Izsniegta būvatļauja (22.09.2014.)
18.09.2014 0.4 kv elektropārvades līniju rekonstrukcija Bukmuižas ielas posmā no F.Varslavāna līdz Lauku ielai, Rēzeknē Kabeļu elektrolīnija Pieprasīta būvatļauja (18.09.2014.)
17.09.2014 Administratīvās ēkas fasādes vienkāršotā renovācija Noliktavu ielā 11, Rēzeknē Administratīvā ēka Akceptēta apliecinājuma karte
17.09.2014 Lifta izbūve 18.Novembra ielā 41, Rēzeknē Lifts Akceptēts tehniskais projekts
17.09.2014 Dzīvokļa vienkāršotā renovācija Atbrīvošanas alejā 119-28, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
17.09.2014 Dzīvokļa vienkāršotā renovācija Dārzu ielā 22A-6, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
17.09.2014 Saimniecības ēkas būvniecība Zilupes ielā 4B (paredzētā adrese Pļavu iela 1C), Rēzeknē Saimniecības ēka Akceptēts tehniskais projekts
17.09.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, saimniecības ēku nojaukšana, garāžas un saimniecības ēkas būvniecība Kr.Valdemāra ielā 29, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Izsniegts APU
17.09.2014 Kokapstrādes darbnīcas rekonstrukcija par noliktavu Meža ielā 17/2, Rēzeknē Noliktava Izsniegts APU
17.09.2014 Noliktavas rekonstrukcija Dzintaru ielā 7, Rēzeknē Noliktava Izsniegts APU
09.09.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, siltumnīcas nojaukšana, lapenes būvniecība Strēlnieku ielā 22, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Izsniegts APU
09.09.2014 Latgales ielas posma no Daugavpils ielas līdz Smilšu ielai rekonstrukcija Latgales ielas posms, Rēzeknē Iela Izsniegts APU
09.09.2014 Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot ezeram pieguļošās degradētās un neizmantotās teritorijas Kovšu ezera teritorija Laukumi Izsniegts APU
08.09.2014 Garāžas būvniecība Liepu ielā 46, Rēzeknē Garāža Izsniegta būvatļauja (08.09.2014.)
05.09.2014 Garāžas būvniecība Liepu ielā 46, Rēzeknē Garāža Pieprasīta būvatļauja (05.09.2014.)
05.09.2014 Sporta skrejceļa un vieglatlētikas sektoru rekonstrukcija 18.Novembra ielā 39, Rēzeknē Sporta būve Izsniegta būvatļauja (05.09.2014.)
04.09.2014 Sporta skrejceļa un vieglatlētikas sektoru rekonstrukcija 18.Novembra ielā 39, Rēzeknē Sporta būve Pieprasīta būvatļauja (04.09.2014.)
04.09.2014 Ēku un būvju nojaukšana Atbrīvošanas alejā 141, Rēzeknē Ražošanas ēkas Izsniegta būvatļauja (04.09.2014.)
03.09.2014 Ēku un būvju nojaukšana Atbrīvošanas alejā 141, Rēzeknē Ražošanas ēkas Pieprasīta būvatļauja (03.09.2014.)
03.09.2014 Dzīvokļa vienkāršotā renovācija 18.Novembra ielā 12-23 Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
03.09.2014 Dzīvokļa vienkāršotā renovācija Lubānas ielā 6-35, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
03.09.2014 Dzīvokļa vienkāršotā renovācija Dzelzceļnieku ielā 19-21, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
03.09.2014 Automazgātuves būvniecība A.Upīša ielā 10, Rēzeknē Automazgātuve Akceptēts tehniskais projekts
03.09.2014 Dzīvokļa vienkāršotā renovācija Skolas ielā 13-12, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
03.09.2014 Saimniecības ēkas (malkas glabātuves) būvniecība V.Purvīša ielā 19, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegts APU
01.09.2014 Viesu nama un saimniecības ēku būvniecība Cēsu ielā 2A, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (01.09.2014.)
29.08.2014 Viesu nama un saimniecības ēku būvniecība Cēsu ielā 2A, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (29.08.2014.)
27.08.2014 Elektronisko sakaru pievads Upes ielā 38, Rēzeknē Elektronisko sakaru pievads Saskaņota vienkāršotā tehniskā shēma
27.08.2014 10/0,4 kV kabeļu elektrolīnijas rekonstrukcija apbūves teritorijā un uzskaites sakārtošana Blaumaņa ielā 8, Rēzeknē Kabeļu elektrolīnija Akceptēts vienkāršotais tehniskais projekts
27.08.2014 Viesu nama un saimniecības ēku būvniecība Cēsu ielā 2A, Rēzeknē Viesu nams un saimniecības ēka Akceptēts tehniskais projekts
27.08.2014 Dzīvokļa vienkāršotā renovācija Atbrīvošanas alejā 103-6, Rēzeknē Saimniecības ēka Akceptēta apliecinājuma karte
27.08.2014 Elektropārvades līniju rekonstrukcija Bukmuižas ielā no Latgales ielas līdz Varslavāna ielai, Rēzeknē Kabeļu elektrolīnija Izsniegta būvatļauja (27.08.2014.)
26.08.2014 Elektropārvades līniju rekonstrukcija Bukmuižas ielā no Latgales ielas līdz Varslavāna ielai, Rēzeknē Kabeļu elektrolīnija Pieprasīta būvatļauja (26.08.2014.)
25.08.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Smilšu ielā 20, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (25.08.2014.)
22.08.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Smilšu ielā 20, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (22.08.2014.)
21.08.2014 Ēkas restaurācija Krāslavas ielā 5, Rēzeknē Kulta ēka Izsniegta būvatļauja (21.08.2014.)
19.08.2014 Ēkas restaurācija Krāslavas ielā 5, Rēzeknē Kulta ēka Pieprasīta būvatļauja (19.08.2014.)
20.08.2014 Mācību centrs N.Rancāna ielā 23A, Rēzeknē (uz zemes gabala N.Rancāna ielā 23) Izglītības iestāžu telpu grupa Izsniegta būvatļauja (20.08.2014.)
18.08.2014 Mācību centrs N.Rancāna ielā 23A, Rēzeknē (uz zemes gabala N.Rancāna ielā 23) Izglītības iestāžu telpu grupa Pieprasīta būvatļauja (18.08.2014.)
20.08.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Daugavpils ielā 43, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
20.08.2014 Ēku un būvju nojaukšana Atbrīvošanas alejā 141, Rēzeknē   Akceptēts tehniskais projekts
20.08.2014 Dzīvokļa vienkāršotā renovācija Atbrīvošanas alejā 101-5, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
20.08.2014 Dzīvokļa vienkāršotā renovācija Skolas ielā 8A-25, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
20.08.2014 Kafejnīcas telpu vienkāršotā renovācija un rekonstrukcija par autoskolas mācību telpām Atbrīvošanas alejā 139, Rēzeknē Skola Akceptēta apliecinājuma karte
20.08.2014 Garāžas būvniecība 18.Novembra ielā 1, Rēzeknē Garāža Izsniegts APU
20.08.2014 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nojaukšana, dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība Liepu ielā 60, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Izsniegts APU
20.08.2014 Saimniecības ēkas būvniecība Zilupes ielā 4B, Rēzeknē (paredzamā adrese Pļavu iela 3B) Saimniecības ēka Izsniegts APU
13.08.2014 Saimniecības ēkas būvniecība Smilšu ielā 29, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegta būvatļauja (13.08.2014.)
11.08.2014 Saimniecības ēkas būvniecība Smilšu ielā 29, Rēzeknē Saimniecības ēka Pieprasīta būvatļauja (11.08.2014.)
12.08.2014 0.4 kv līnijas rekonstrukcija Zemnieku ielā, Rēzeknē Zemnieku iela, Rēzeknē Elektropārvades līnijas Izsniegta būvatļauja (12.08.2014.)
08.08.2014 0.4 kv līnijas rekonstrukcija Zemnieku ielā, Rēzeknē Zemnieku iela, Rēzeknē Elektropārvades līnijas Pieprasīta būvatļauja (08.08.2014.)
13.08.2014 Mācību centrs N.Rancāna ielā 23, Rēzeknē” (izmaiņas agrāk akceptētā projektā „Viesu nams N.Rancāna ielā 23, Rēzeknē”) N.Rancāna ielā 23, Rēzeknē   Akceptētas izmaiņas tehniskajā projektā
13.08.2014 Daudzfunkcionālā sporta ēka Stacijas ielā 30B, Rēzeknē Sporta ēka Izsniegts APU
13.08.2014 Dzīvokļa vienkāršota renovācija Viļānu ielā 6A-10, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
13.08.2014 Dzīvokļa vienkāršotā renovācija Varoņu ielā 3-51, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
13.08.2014 Dzīvokļa vienkāršotā renovācija Varoņu ielā 3-51, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
13.08.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Smilšu ielā 20, Rēzeknē Dzīvojamā māja Atkārtoti akceptēts tehniskais projekts
13.08.2014 Pandusa būvniecība Raiņa ielā 5A, Rēzeknē Biroju ēka Izsniegts APU
13.08.2014 Degvielas uzpildes stacijas rekonstrukcija (LPG iekārtas izbūvei) Atbrīvošanas alejā 143B, Rēzeknē Degvielas stacija Izsniegts APU
13.08.2014 Saimniecības ēku nojaukšana, saimniecības ēku būvniecība N.Rancāna ielā 62, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegts APU
13.08.2014 Dzīvokļa rekonstrukcija Maskavas ielā 8-16, Rēzeknē Dzīvoklis Izsniegts APU
13.08.2014 Mašīnu mazgātuves rekonstrukcija par granīta apstrādes cehu Meža ielā 37, Rēzeknē Ražošanas ēkas Izsniegts APU
11.08.2014 0.4 kv līnijas L-6 no TP-666, L-4 no TP-617, L-2,L-12 no TP-663 rekonstrukcija, Rēzeknē Rēzeknē Elektropārvades līnijas Izsniegta būvatļauja (11.08.2014.)
08.08.2014 0.4 kv līnijas L-6 no TP-666, L-4 no TP-617, L-2,L-12 no TP-663 rekonstrukcija, Rēzeknē Rēzeknē Elektropārvades līnijas Pieprasīta būvatļauja (08.08.2014.)
11.08.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Miera ielā 27, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (11.08.2014.)
08.08.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Miera ielā 27, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (08.08.2014.)
07.08.2014 Dzīvojamās mājas būvniecība un garāžas rekonstrukcija par saimniecības ēku (pirts) Dzirnavu ielā 8, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Izsniegta būvatļauja (07.08.2014.)
06.08.2014 Garāžas būvniecība Liepu ielā 46, Rēzeknē Garāža Akceptēts tehniskais projekts
06.08.2014 Dzīvokļa pārbūve par komercobjektu (rūpniecības preču veikals) Pulkveža Brieža ielā 13-8 Komercobjekts Izsniegts APU
06.08.2014 Saimniecības ēkas būvniecība Smilšu ielā 29, Rēzeknē Saimniecības ēka Akceptēts tehniskais projekts
06.08.2014 Rēzeknes gaļas kombināta noliktavas pieslēgšana pie kanalizācijas tīkliem Rīgas ielā 22, Rēzeknē Kanalizācijas tīkli Saskaņota tehniskā shēma
06.08.2014 Sadales gāzesvads Maskavas ielā Rēzeknē. I kārta (Maskavas ielas rekonstrukcija) Maskavas iela, Rēzeknē Gāzesvads Saskaņota tehniskā shēma
06.08.2014 Nepabeigtas dzīvojamās mājas rekonstrukcija Smilšu ielā 12, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
06.08.2014 Dzīvokļa vienkāršotā renovācija Brīvības ielā 27-85, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
06.08.2014 Dabas takas izveide Vipingas parkā Vipingas ielā 11, Rēzeknē Iela Izsniegts APU
06.08.2014 Parka ielas posma (no Zilupes ielas līdz Priežu ielai) rekonstrukcija Parka ielas posms, Rēzeknē Iela Izsniegts APU
05.08.2014 Dzīvojamās mājas būvniecība un garāžas rekonstrukcija par saimniecības ēku (pirts) Dzirnavu ielā 8, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Pieprasīta būvatļauja (05.08.2014.)
30.07.2014 Āra terase N.Rancāna ielā 41, Rēzeknē Terase Akceptēts tehniskais projekts
30.07.2014 Noliktavas būvniecība, saldētavas rekonstrukcija un ēku nojaukšana Rīgas ielā 22, Rēzeknē Noliktavas Akceptēts tehniskais projekts
30.07.2014 Rēzeknes novada pašvaldības ēkas garāžu rekonstrukcija Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē Garāžas Akceptēts tehniskais projekts
30.07.2014 Dzīvokļa vienkāršotā renovācija Kosmonautu ielā 10-87, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
30.07.2014 Saimniecības ēkas un garāžas rekonstrukcija, tualetes būvniecība Ludzas ielā 15, Rēzeknē Saimniecības ēkas Izsniegts APU
30.07.2014 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nojaukšana un dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība Zemnieku ielā 53, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Izsniegts APU
21.07.2014 Zemnieku ielas rekonstrukcija Zemnieku iela, Rēzekne Iela Izsniegta būvatļauja (21.07.2014.)
18.07.2014 Zemnieku ielas rekonstrukcija Zemnieku iela, Rēzekne Iela Pieprasīta būvatļauja (18.07.2014.)
17.07.2014 Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Rīgas ielā 70A, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Izsniegta būvatļauja (17.07.2014.)
17.07.2014 Nepabeigtas dzīvojamās mājas (jaunbūves) rekonstrukcija A.Upīša ielā 126, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (17.07.2014.)
16.07.2014 Saimniecības ēkas (pirts) būvniecība Ausekļa ielā 21, Rēzeknē Saimniecības ēka Pieprasīta būvatļauja (16.07.2014.)
16.07.2014 Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Rīgas ielā 70A, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Pieprasīta būvatļauja (16.07.2014.)
16.07.2014 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pamatu pastiprināšana un plaisu stiegrošana Kooperatīvu šķērsielā 11, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
16.07.2014 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pamatu pastiprināšana un plaisu stiegrošana Skolas ielā 2, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
16.07.2014 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pamatu pastiprināšana un plaisu stiegrošana Skolas ielā 8A, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
16.07.2014 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pamatu pastiprināšana un plaisu stiegrošana Varoņu ielā 3, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
16.07.2014 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pamatu pastiprināšana un plaisu stiegrošana Bērzpils ielā 34, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
16.07.2014 Saimniecības ēkas (pirts) būvniecība Ausekļa ielā 21, Rēzeknē Saimniecības ēka Akceptēts tehniskais projekts
16.07.2014 Vidi degradējošo būvju nojaukšana Atbrīvošanas alejā 141, Rēzeknē Nojaukšana Izsniegts APU
13.07.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, saimniecības ēkas nojaukšana Kr.Barona ielā 68, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Pieprasīta būvatļauja (13.07.2014.)
12.07.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, saimniecības ēkas nojaukšana Kr.Barona ielā 68, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Pieprasīta būvatļauja (12.07.2014.)
02.07.2014 Dzīvokļa pārplānojums Ventspils ielā 22-52, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
02.07.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Liepu ielā 48, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptētas tehniskā projekta izmaiņas
02.07.2014 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nojaukšana, dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība F.Trasūna ielā 46, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Izsniegts APU
27.06.2014 Saimniecības ēka (pirts) Parka ielā 22A, Rēzeknē Saimniecības ēka Akceptēts tehniskais projekts
27.06.2014 Viesu nama un saimniecības ēku būvniecība Cēsu ielā 2A, Rēzeknē Atpūtas ēka Saskaņots skiču projekts
27.06.2014 Noliktavas būvniecība, rekonstrukcija un ēku nojaukšana Rīgas ielā 22, Rēzeknē Noliktava Saskaņots skiču projekts
27.06.2014 Dzīvojamo iekštelpu vienkāršotā renovācija Čaču ielā 11, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
27.06.2014 Nepabeigtas dzīvojamās mājas „jaunbūves” rekonstrukcija A.Upīša ielā 126, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
20.06.2014 Dzīvokļa rekonstrukcija par komercobjektu, pievienojot esošā veikala telpām Atbrīvošanas alejā 108-20, Rēzeknē Komercobjekts Izsniegta būvatļauja (20.06.2014.)
17.06.2014 Dzīvokļa rekonstrukcija par komercobjektu, pievienojot esošā veikala telpām Atbrīvošanas alejā 108-20, Rēzeknē Komercobjekts Pieprasīta būvatļauja (17.06.2014.)
20.06.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Raiņa ielā 30B, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (20.06.2014.)
17.06.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Raiņa ielā 30B, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (17.06.2014.)
19.06.2014 Garāžas rekonstrukcija Raiņa ielā 23A, Rēzeknē Garāža Izsniegta būvatļauja (19.06.2014.)
16.06.2014 Garāžas rekonstrukcija Raiņa ielā 23A, Rēzeknē Garāža Pieprasīta būvatļauja (16.06.2014.)
18.06.2014 Garāžas būvniecība Smilšu ielā 16, Rēzeknē Garāža Akceptētas tehniskā projekta izmaiņas
18.06.2014 Siltumtrases izbūve no koģenerācijas stacijas Atbrīvošanas alejā 169A līdz pieslēgumam pilsētas tīkliem Atbrīvošanas aleja 169A, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Izsniegts APU
18.06.2014 Lifta izbūve 18.Novembra ielā 41, Rēzeknē Slimnīca Izsniegts APU
18.06.2014 Angāra – noliktavas būvniecība Komunālā ielā 8, Rēzeknē Noliktava Izsniegts APU
10.07.2014 Nepabeigtas dzīvojamās mājas (jaunbūves) rekonstrukcija A.Upīša ielā 126, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (10.07.2014.)
09.07.2014 Nepabeigtas dzīvojamās mājas (jaunbūves) rekonstrukcija A.Upīša ielā 126, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (09.07.2014.)
10.07.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Lubānas ielā 47, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (10.07.2014.)
09.07.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Lubānas ielā 47, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (09.07.2014.)
09.07.2014 Nepabeigtas dzīvojamās mājas (jaunbūves) rekonstrukcija A.Upīša ielā 126, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
09.07.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, saimniecības ēkas nojaukšana Kr. Barona ielā 68 Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Akceptēts tehniskais projekts
09.07.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Lubānas ielā 47, Rēzeknē Dzīvojamā māja Atkārtoti akceptēts tehniskais projekts
09.07.2014 Dzīvojamās mājas Rīgas ielā 70A, Rēzeknē. Garāžas un saimniecības ēkas rekonstrukcija Rīgas ielā 70A, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Akceptētas tehniskā projekta izmaiņas
09.07.2014 Rūpnieciskās ražošanas ēkas telpu grupas rekonstrukcija par veikala telpām Strādnieku šķērsielā 5, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Akceptēta apliecinājuma karte
09.07.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Miera ielā 27, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
09.07.2014 Dzīvojamo iekštelpu vienkāršotā renovācija Kosmonautu ielā 7-56, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
09.07.2014 Lubānas ielas rekonstrukcija posmā no Zemnieku ielas līdz Upes ielai Lubānas iela, Rēzeknē Iela Izsniegts APU
09.07.2014 18.Novembra ielas rekonstrukcija posmā no Atbrīvošanas alejas līdz Zemnieku ielai 18.Novembra iela, Rēzeknē Iela Izsniegts APU
11.06.2014 Sporta skrejceļu un vieglatlētikas sektoru rekonstrukcija 18.Novembra ielā 39, Rēzeknē Stadions Akceptēts tehniskais projekts
11.06.2014 Dzīvokļa vienkāršota renovācija Rūpnīcas ielā 7A-71, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
11.06.2014 Bankomāta nomaiņa Maskavas ielā 16, Rēzeknē Veikals Akceptēta apliecinājuma karte
11.06.2014 Dzīvokļa vienkāršotā renovācija Pulkveža Brieža ielā 2-35, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
11.06.2014 Baznīcas ēkas rekonstrukcija Latgales ielā 19, Rēzeknē Baznīca Akceptēts tehniskais projekts
11.06.2014 Dzīvokļa rekonstrukcija par komercobjektu, pievienojot esošā veikala telpām Atbrīvošanas alejā 108 – 20, Rēzeknē Komercobjekts Akceptēts tehniskais projekts
11.06.2014 Rēzeknes slimnīcas 1.stāva 3.bloka, 3. un 4. stāva 4.bloka rekonstrukcijai un lifta izbūvei (būves kadastra apzīmējums 2100 006 1608 001) 18.Novembra ielā 41, Rēzeknē Slimnīca Izsniegts APU
05.06.2014 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nojaukšana. Dzīvojamās mājas būvniecība Koku ielā 14, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Izsniegta būvatļauja (05.06.2014.)
03.06.2014 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nojaukšana. Dzīvojamās mājas būvniecība Koku ielā 14, Rēzeknē Dzīvojamā māja un saimniecības ēkas Pieprasīta būvatļauja (03.05.2014.)
04.06.2014 Ražošanas ēku kompleksa rekonstrukcija un renovācija Varoņu ielā 36, Rēzeknē Rūpnieciskās ražošanas ēkas Akceptēts tehniskais projekts
04.06.2014 Zemnieku ielas rekonstrukcija Rēzeknē Iela Akceptēts tehniskais projekts
04.06.2014 Dzīvokļa pārplānojums Dzelzceļnieku ielā 9 – 22, Rēzeknē Dzīvoklis Akceptēta apliecinājuma karte
04.06.2014 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nojaukšana. Dzīvojamās mājas būvniecība Koku ielā 14, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
04.06.2014 0,4kV līnijas L-6 no TP-666, L-4 no TP-617, L-2, L-12 no TP – 663 rekonstrukcija Rēzeknē Elektropārvades līnija Akceptēts tehniskais projekts
04.06.2014 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pamatu pastiprināšana un plaisu stiegrošana Varoņu ielā 3, Kooperatīva šķērsielā 11, Skolas iela 8A, Skolas iela 2, Bērzpils ielā 34,Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Izsniegts APU
04.06.2014 10kV KL TP – 671 – TP – 682 rekonstrukcija Zemnieku, Stacijas, Varoņu, Blaumaņa ielās Rēzeknē Elektropārvades līnija Izsniegts APU
04.06.2014 Daudzdzīvokļu mājas saimniecības ēku nojaukšana un būvniecība Stacijas ielā 16, Rēzeknē Daudzdzīvokļu māja Izsniegts APU
22.05.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Kr.Barona ielā 18, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (22.05.2014.)
19.05.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Kr.Barona ielā 18, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (19.05.2014.)
22.05.2014 Tirdzniecības telpu rekonstrukcija par biroja telpām Atbrīvošanas alejā 122, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Izsniegta būvatļauja (22.05.2014.)
19.05.2014 Tirdzniecības telpu rekonstrukcija par biroja telpām Atbrīvošanas alejā 122, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Pieprasīta būvatļauja (19.05.2014.)
26.05.2014 Divu dzīvojamo māju un saimniecības ēku nojaukšana Brīvības iela 13, Brīvības iela 13A, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (26.05.2014.)
21.05.2014 Divu dzīvojamo māju un saimniecības ēku nojaukšana Brīvības iela 13, Brīvības iela 13A, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (21.05.2014.)
28.05.2014 Sliežu ceļu rekonstrukcija Posmā Sakstagals-Rēzekne II, st.Rēzekne II galv.ceļš km 212.475 līdz km 223.856 Dzelzceļš Saskaņots tehniskais projekts
28.05.2014 Dzīvokļa vienkāršota renovācija Dārzu ielā 9-4, Rēzeknē Daudzdzīvokļu māja Akceptēta apliecinājuma karte
28.05.2014 Dzīvokļa rekonstrukcija par komercobjektu, pievienojot esošā veikala telpām Atbrīvošanas alejā 108 – 20, Rēzeknē Daudzdzīvokļu māja Saskaņots skiču projekts
28.05.2014 Dzīvokļa telpu pārplānošana Meža ielā 4, Rēzeknē Daudzdzīvokļu māja Akceptēts tehniskais projekts
28.05.2014 Veikala ēkas fasāžu daļas vienkāršotā renovācija Latgales ielā 18, Rēzeknē Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēka Akceptēta apliecinājuma karte
28.05.2014 Stacijas Rēzekne II gājēju tilta izbūve Stacijas ielā 7A, Rēzeknē Kājāmgājēju tilts Saskaņots skiču projekts
28.05.2014 Dzīvokļa telpu vienkāršota renovācija Blaumaņa ielā 3-16, Rēzeknē Daudzdzīvokļu māja Akceptēta apliecinājuma karte
28.05.2014 Autoostas ēkas rekonstrukcija Latgales ielā 17, Rēzeknē Autoosta Akceptēts tehniskais projekts
28.05.2014 Ēkas daļas jumta vienkāršotā renovācija Brāļu Skrindu ielā 11, Rēzeknē Biroja ēka Akceptēta apliecinājuma karte
28.05.2014 Rēzeknes pilsētas siltumtrašu posma SK – 4 līdz SK – 20 demontāža Viļakas ielā 40, Ziemeļu 5, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Akceptēts tehniskais projekts
28.05.2014 0.4kV kabeļlīniju uz sūkņu staciju rekonstrukcija N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē Elektropārvades līnija Saskaņota tehniskā shēma
28.05.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Miera ielā 27, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
19.05.2014 Dzīvojamās mājas būvniecība. Dzīvojamās mājas un esošo saimniecības ēku nojaukšana Bukmuižas ielā 76, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (19.05.2014.)
14.05.2014 Dzīvojamās mājas būvniecība. Dzīvojamās mājas un esošo saimniecības ēku nojaukšana Bukmuižas ielā 76, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (14.05.2014.)
21.05.2014 Gāzes uzpildes stacijas vienkāršotā rekonstrukcija Stacijas ielā 2, Rēzeknē Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēka Akceptēta apliecinājuma karte
21.05.2014 Noliktavu ielas un Varoņu ielas posma no Blaumaņa ielas līdz Noliktavu ielai rekonstrukcija Rēzeknē Ielas Akceptēts tehniskais projekts
21.05.2014 Veikala noliktavas rekonstrukcija (nojumes nojaukšana), atklātās nojumes būvniecība Stacijas ielā 31, Stacijas ielā 25C, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Saskaņotas izmaiņas tehniskajā projektā
21.05.2014 Dzīvojamās mājas elektrotīkla pieslēguma izbūve Rīgas ielā 9, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts vienkāršotais tehniskais projekts
21.05.2014 Dzīvokļa Nr.3 vienkāršota renovācija Krāsotāju ielā 17/19, Rēzeknē Daudzdzīvokļu māja Akceptēta apliecinājuma karte
21.05.2014 Saimniecības ēku būvniecība (garāža un šķūnis) un saimniecības ēkas nojaukšana Zavoloko ielā 11, Rēzeknē Saimniecības ēkas Izsniegts APU
21.05.2014 Dzīvokļa telpu pārplānošana Meža ielā 4 – 58, Rēzeknē Daudzdzīvokļu māja Izsniegts APU
21.05.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Kr.Barona ielā 18, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
30.04.2014 Siltumtrases posma rekonstrukcija no SK-3 līdz SK-3-3 Rēznas ielā, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Izsniegta būvatļauja (30.04.2014.)
25.04.2014 Siltumtrases posma rekonstrukcija no SK-3 līdz SK-3-3 Rēznas ielā, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Pieprasīta būvatļauja (25.04.2014.)
14.05.2014 Dzīvojamās mājas būvniecība, esošās dzīvojamās mājas nojaukšana Kr.Valdemāra ielā 39, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (14.05.2014.)
09.05.2014 Dzīvojamās mājas būvniecība, esošās dzīvojamās mājas nojaukšana Kr.Valdemāra ielā 39, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (09.05.2014.)
14.05.2014 Ražošanas ēkas reālās sadales projekts Atbrīvošanas alejā 155C, Rēzeknē Rūpnieciskās ražošanas ēka Akceptēta apliecinājuma karte
14.05.2014 Ražošanas ēkas fasādes siltināšana Atbrīvošanas alejā 155C, Rēzeknē Rūpnieciskās ražošanas ēka Akceptēta apliecinājuma karte
14.05.2014 Rēzeknes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo baznīcas galvenā kupola rekonstrukcija Atbrīvošanas alejā 98A, Rēzeknē Kulta ēka Akceptēts tehniskais projekts
14.05.2014 Dzīvojamās mājas elektroapgāde Kalēju ielā 2A, Rēzeknē Elektroapgādes tīkli Saskaņota tehniskā shēma
14.05.2014 Atbrīvošanas alejas posma no Kosmonautu ielas līdz Maskavas ielai rekonstrukcija Rēzeknē Ielas Saskaņotas izmaiņas tehniskajā projektā
14.05.2014 Dzīvojamās mājas būvniecība, dzīvojamās mājas un esošo saimniecības ēku nojaukšana Bukmuižas ielā 76, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
14.05.2014 Dzīvokļa rekonstrukcija par komercobjektu Atbrīvošanas alejā 82–11, Rēzeknē Daudzdzīvokļu māja Akceptēts tehniskais projekts
14.05.2014 BMX trases „BMX trase. Specializēta riteņbraukšanas trase ar šķēršļiem un virāžām” būvniecība Stacijas ielā 39, Rēzeknē Laukumi Izsniegts APU
14.05.2014 Biroja ēkas daļas rekonstrukcija par veikalu Atbrīvošanas alejā 167, Rēzeknē Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēka Izsniegts APU
14.05.2014 Ēkas būvniecība un saimniecības ēkas nojaukšana Zavoloko ielā 10b, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegts APU
07.05.2014 Veikala noliktavas rekonstrukcija (nojumes nojaukšana), atklātās nojumes būvniecība Stacijas ielā 31, Stacijas ielā 25C Tirdzniecības ēkas Izsniegta būvatļauja (07.05.2014.)
29.04.2014 Veikala noliktavas rekonstrukcija (nojumes nojaukšana), atklātās nojumes būvniecība Stacijas ielā 31, Stacijas ielā 25C Tirdzniecības ēkas Pieprasīta būvatļauja (29.04.2014.)
12.05.2014 0,4 kV līnijas rekonstrukcija Zemnieku ielā, Rēzeknē Elektropārvades līnijas Akceptēts tehniskais projekts
06.05.2014 Pirts būvniecība, lapenes un pirts nojaukšana Dzelzceļnieku ielā 16, Rēzeknē Saimniecības ēkas Pieprasīta būvatļauja (06.05.2014)
25.04.2014 Pirts būvniecība, lapenes un pirts nojaukšana Dzelzceļnieku ielā 16, Rēzeknē Saimniecības ēkas Pieprasīta būvatļauja (25.04.2014)
06.05.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, pirts būvniecība, lapenes (būves kad. Apz. 2100 004 0307 010) un pirts (kad. Apz. 2100 004 0307 009) nojaukšana. 1.kārta- Pirts būvniecība, lapenes un pirts nojaukšana Dzelzceļnieku ielā 16, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
06.05.2014 Dzīvojamās mājas būvniecība, esošās dzīvojamās mājas nojaukšana Kr.Valdemāra ielā 39, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
24.04.2014 Saimniecības ēkas būvniecība Zilupes ielā 79, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegta būvatļauja (24.04.2014)
17.04.2014 Saimniecības ēkas būvniecība Zilupes ielā 79, Rēzeknē Saimniecības ēka Pieprasīta būvatļauja (17.04.2014)
23.04.2014 Ģimenes dzīvojamā māja Koku ielā 6A, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (23.04.2014)
16.04.2014 Ģimenes dzīvojamā māja Koku ielā 6A, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (16.04.2014)
28.04.2014 Rēzeknes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcas ēkas galvenā kupola demontāža un pagaidu jumta ierīkošana Atbrīvošanas alejā 98A, Rēzeknē Kulta ēka Izsniegta būvatļauja (28.04.2014)
24.04.2014 Rēzeknes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcas ēkas galvenā kupola demontāža un pagaidu jumta ierīkošana Atbrīvošanas alejā 98A, Rēzeknē Kulta ēka Pieprasīta būvatļauja (24.04.2014)
30.04.2014 Siltumtrases izbūve no katlu mājas līdz centrālajam siltuma punktam (CSP) Atbrīvošanas alejā 155, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Izsniegta būvatļauja (30.04.2014.)
25.04.2014 Siltumtrases izbūve no katlu mājas līdz centrālajam siltuma punktam (CSP) Atbrīvošanas alejā 155, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Pieprasīta būvatļauja (25.04.2014.)
30.04.2014 Rēzeknes pilsētas siltumtīklu posma rekonstrukcija no SK-11 līdz SK-19 Zemnieku ielā, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Izsniegta būvatļauja (30.04.2014.)
25.04.2014 Rēzeknes pilsētas siltumtīklu posma rekonstrukcija no SK-11 līdz SK-19 Zemnieku ielā, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Pieprasīta būvatļauja (25.04.2014.)
30.04.2014 LVRTC maģistrālā optikas tīkla infrastruktūras projektēšana un izbūve posmā no LVRTC RS torņa Radiostacijas ielā 21, Ulbrokā 9stopiņu novads) līdz Rēzeknes ielai 2, Gaigalavā (Gaigalavas pag. Rēzeknes novads). Posms no Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas robežas līdz Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada robežai ( Viļakas, Maskavas ielā), no Rīgas ielas līdz Noliktavu ielai, Rēzeknē Rēzeknē Maģistrālie sakaru tīkli Saskaņotas izmaiņas tehniskajā projektā
30.04.2014 Tirdzniecības telpu rekonstrukcija par biroja telpām Atbrīvošanas alejā 122, Rēzeknē Tirdzniecības ēka/Biroja ēka Akceptēts tehniskais projekts
30.04.2014 Baznīcas galvenā kupola rekonstrukcija Atbrīvošanas alejā 98A, Rēzeknē Kulta ēka Saskaņots skiču projekts
30.04.2014 Dzīvojamā ēka Dārzu ielā 68, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēta apliecinājuma karte
30.04.2014 Dzīvokļa Nr.1 vienkāršotā renovācija un rekonstrukcija par ārstniecības telpām un pievienošana esošajām ārstniecības telpām Raiņa ielā 23, Rēzeknē Daudzdzīvokļu māja/Ārstniecības ēkas Akceptēta apliecinājuma karte
30.04.2014 Tirdzniecības stenda piesaiste pie zemes gabala (kad. Nr. 2100 014 0219) Liepājas ielā 14, Rēzeknē   Saskaņota tehniskā shēma
30.04.2014 Elektropārvades līniju rekonstrukcija Bukmuižas ielā no Latgales ielas līdz Varslavāna ielai Rēzeknē Elektropārvades līnijas Akceptēts tehniskais projekts
30.04.2014 Tirdzniecības centrs Atbrīvošanas alejā 125, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Saskaņotas izmaiņas tehniskajā projektā
30.04.2014 Krasta ielas rekonstrukcija, jaunās ielas izbūve posmā no 18.Novembra ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, tiltiņu pāri Rēzeknes upei konstrukcija, Rēzeknes upes ūdensteces gultnes tīrīšana un krasta labiekārtošana Rēzeknē Ielas, Tilti Akceptēts tehniskais projekts
30.04.2014 Saimniecības ēkas (siltumnīcas) būvniecība F.Trasūna ielā 20, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegts APU
30.04.2014 Saimniecības ēku būvniecība un saimniecības ēkas nojaukšana Smilšu ielā 29, Rēzeknē Saimniecības ēkas Izsniegts APU
30.04.2014 Noliktavas būvniecība un saldētavas (kad. Nr. 2100 004 0517 012) rekonstrukcija un ēku (kad.Nr. 2100 004 0517 007; 2100 004 0617 008; 2100 004 0517 009; 2100 004 0517 010; 2100 004 0517 011) nojaukšana Rīgas ielā 22, Rēzeknē Saimniecības ēkas Izsniegts APU
30.04.2014 Dzīvojamās mājas būvniecība Sprūževas ielā 7b, Rēzeknē Sprūževas ielā 7b, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
14.04.2014 0,4 kv līnijas L-1 no TP-627 rekonstrukcija Ābeļu iela, Rēzeknē Elektropārvades līnijas Izsniegta būvatļauja (14.04.2014.)
09.04.2014 0,4 kv līnijas L-1 no TP-627 rekonstrukcija Ābeļu iela, Rēzeknē Elektropārvades līnijas Pieprasīta būvatļauja (09.04.2014.)
16.04.2014 Pareizticīgo baznīcas būvniecība – 1.kārta Kosmonautu ielā 8, Rēzeknē Kulta ēka Izsniegta būvatļauja (16.04.2014.)
11.04.2014 Pareizticīgo baznīcas būvniecība – 1.kārta Kosmonautu ielā 8, Rēzeknē Kulta ēka Pieprasīta būvatļauja (11.04.2014.)
16.04.2014 Saimniecības ēkas būvniecība Zilupes ielā 79, Rēzeknē Saimniecības ēka Akceptēts tehniskais projekts
16.04.2014 Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes studiju korpuss. 1.kārta Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē Skola Saskaņotas izmaiņas tehniskajā projektā
16.04.2014 Divu dzīvojamo māju un saimniecības ēku nojaukšana Brīvības ielā 13, Brīvības ielā 13A, Rēzeknē Dzīvojamā mājas Akceptēts tehniskais projekts
16.04.2014 Saimniecības ēku (šķūnis, pirts, garāža) būvniecība, kūts nojaukšana Torņa ielā 31A, Rēzeknē Saimniecības ēkas Akceptēts tehniskais projekts
16.04.2014 Dzīvokļa Nr.50 vienkāršotā renovācija Maskavas ielā 32-50, Rēzeknē Daudzdzīvoļu māja Akceptēta apliecinājuma karte
16.04.2014 Veikala noliktavas rekonstrukcija (nojumes nojaukšana) Stacijas ielā 31, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Akceptēts tehniskais projekts
16.04.2014 Saimniecības ēkas vienkāršotā rekonstrukcija un saimniecības ēku nojaukšana Raiņa ielā 51, Rēzeknē Saimniecības ēkas Akceptēta apliecinājuma karte
16.04.2014 Dzīvokļa pārbūve par komercobjektu Atbrīvošanas alejā 108-NT2, 108-20, Rēzeknē Daudzdzīvokļu māja Izsniegts APU
16.04.2014 Garāžas un pirts būvniecība, saimniecības ēku nojaukšana Zaļajā ielā 1, Rēzeknē Garāža, Saimniecības ēkas Izsniegts APU
07.04.2014 Palīgēku būvniecība Latgales ielā 97, Rēzeknē Latgales ielā 97, Rēzeknē Palīgēkas Izsniegta būvatļauja (07.04.2014.)
02.04.2014 Palīgēku būvniecība Latgales ielā 97, Rēzeknē Latgales ielā 97, Rēzeknē Palīgēkas Pieprasīta būvatļauja (02.04.2014.)
07.04.2014 Degvielas uzpildes stacijas demontāža Ezera ielā 13, Rēzeknē Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas Izsniegta būvatļauja (07.04.2014.)
02.04.2014 Degvielas uzpildes stacijas demontāža Ezera ielā 13, Rēzeknē Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas Pieprasīta būvatļauja (02.04.2014.)
09.04.2014 Katlu mājas rekonstrukcija Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē Katlu mājas Izsniegta būvatļauja (09.04.2014.)
04.04.2014 Katlu mājas rekonstrukcija Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē Katlu mājas Pieprasīta būvatļauja (04.04.2014.)
09.04.2014 Bukmuižas ielas ārējo elektroapgādes tīklu rekonstrukcija Bukmuižas iela, Rēzeknē Ielas un ceļi Akceptēts tehniskais projekts
09.04.2014 Siltumtrases posma remonts no SK-9 līdz SK-11 N.Rancāna ielā, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Saskaņota tehniskā shēma
09.04.2014 Siltumtrases remonts Slimnīcas ielā, Rēzeknē Siltumapgādes cauruļvadi Saskaņota tehniskā shēma
09.04.2014 Kafejnīcas vienkāršota renovācija Krāslavas ielā 9 – 3A, Rēzeknē Tirdzniecības ēkas Akceptēta apliecinājuma karte
09.04.2014 Dzīvokļa rekonstrukcija par komercobjektu Atbrīvošanas alejā 82 – 11, Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Saskaņots skiču projekts
07.04.2014 Ūdenstorņa demontāža Meža ielā 25/1, Rēzeknē” uz zemes gabala Meža ielā 25a, Rēzeknē Tornis Izsniegta būvatļauja (07.04.2014)
02.04.2014 Ūdenstorņa demontāža Meža ielā 25/1, Rēzeknē” uz zemes gabala Meža ielā 25a, Rēzeknē Tornis Pieprasīta būvatļauja (02.04.2014)
02.04.2014 Automazgātuves būvniecība A.Upīša ielā 10, Rēzeknē Automazgātava Izsniegts APU
02.04.2014 Rēzeknes Augstskolas sporta halles būvniecība Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē Sporta ēka Izsniegts APU
02.04.2014 Dzīvokļa pārplānošana Meža ielā 4 – 58 , Rēzeknē Daudzdzīvokļu mājas Akceptēta apliecinājuma karte
02.04.2014 Autoostas ēkas rekonstrukcija Latgales ielā 17, Rēzeknē Autoosta Saskaņots skiču projekts
02.04.2014 Saimniecības ēkas būvniecība Parka ielā 22A, Rēzeknē Saimniecības ēkas Izsniegts APU
02.04.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas nojaukšana Kr.Barona ielā 68, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegts APU
02.04.2014 Veikala ēkas rekonstrukcija Maskavas ielā 8A, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Izsniegta būvatļauja (02.04.2014)
27.03.2014 Veikala ēkas rekonstrukcija Maskavas ielā 8A, Rēzeknē Tirdzniecības ēka Pieprasīta būvatļauja (27.03.2014)
26.03.2014 Saimniecības ēku (garāža un pirts) būvniecība Zilupes ielā 79, Rēzeknē Saimniecības ēkas Izsniegts APU
26.03.2014 Dārzeņu noliktavas būvniecība Kosmonautu ielā 9, Rēzeknē Noliktava Akceptēts tehniskais projekts
26.03.2014 Garāžas rekonstrukcija Raiņa ielā 23A, Rēzeknē Garāža Akceptēts tehniskais projekts
26.03.2014 Dzīvojamā māja J.Tiņanova ielā 50B, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēta apliecinājuma karte
26.03.2014 Stadiona skrejceļu un vieglatlētikas sektoru rekonstrukcija 18.Novembra ielā 39, Rēzeknē Sporta laukums Izsniegts APU
26.03.2014 BMX trases, specializētās riteņbraukšanas trases ar šķērsļiem un virāžām būvniecība F.Trasūna ielā 41, F.Trasūna ielā, 43, Rēzeknē Laukumi Izsniegts APU
27.03.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija par dzīvojamo māju ar mācību telpām Kr.Valdemāra ielā 5, Rēzeknē (I kārta) Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (27.03.2014)
25.03.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija par dzīvojamo māju ar mācību telpām Kr.Valdemāra ielā 5, Rēzeknē (I kārta) Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (25.03.2014)
21.03.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Bauskas ielā 16, Rēzeknē Dzīvojamā māja Izsniegta būvatļauja (21.03.2014)
19.03.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Bauskas ielā 16, Rēzeknē Dzīvojamā māja Pieprasīta būvatļauja (19.03.2014)
17.03.2014 Saimniecības ēka Dārzu ielā 28A, Rēzeknē Saimniecības ēka Izsniegta būvatļauja (17.03.2014)
17.03.2014 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” rotaļlaukumu un autostāvvietu izbūve, teritorijas labiekārtošana Atbrīvošanas alejā 52A, Rēzeknē Ielas un laukumi Izsniegta būvatļauja (17.03.2014)
13.03.2014 Saimniecības ēka Dārzu ielā 28A, Rēzeknē Saimniecības ēka Pieprasīta būvatļauja (13.03.2014)
13.03.2014 Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” rotaļlaukumu un autostāvvietu izbūve, teritorijas labiekārtošana Atbrīvošanas alejā 52A, Rēzeknē Ielas un laukumi Pieprasīta būvatļauja (13.03.2014)
12.03.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Bauskas ielā 16, Rēzeknē Dzīvojamā māja Akceptēts tehniskais projekts
12.03.2014 Sporta laukuma mākslīgā seguma pamatnes izbūve Dārzu ielā 21/17, Rēzeknē Sporta laukums Saskaņotas tehniskā projekta izmaiņas
 
© 2016 Резекненская городская дума | Последние изменения: 28.07.2015