18.01.2018. 13:54
   

Pašvaldība iesaistīs iedzīvotājus veselības veicināšanas pasākumos

Turpmākos trīs gadus Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, kurus īstenos Rēzeknes pilsētas pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF).

Projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā” mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas iedzīvotajiem, uzsvaru liekot uz trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, bērniem un jauniešiem, personām ar invaliditāti, kā arī iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem.

Aktivitātes, kurās plānots iesaistīt vairāk nekā 3000 iedzīvotājus, norisināsies visā Rēzeknes pilsētas teritorijā.

Regulāri tiks rīkotas informatīvas akcijas, semināri un interaktīvas nodarbības par slimību profilakses jautājumiem, garīgo veselību un veselīgu uzturu; meistarklasēs varēs iegūt zināšanas veselīga ēdiena pagatavošanai; notiks sporta nodarbības, fizisko aktivitāšu veicināšanas pasākumi visai sabiedrībai; peldēšanas nodarbības bērniem, senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti. Informatīvi pasākumi un interaktīvas nodarbības par dažādām veselības veicināšanas tēmām ir paredzētas arī skolās un bērnudārzos, tiks rīkotas vasaras nometnes.

Projekta ietvaros plānots iegadāties dažādu inventāru – bumbas, paklājiņus, nūjas, slēpes, velosipēdus, slidas, riņķus u.c., kas tiks izmantots nodarbību laikā.

Realizējot šo projektu, pašvaldība vēlas motivēt cilvēkus pozitīvai paradumu maiņai.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 338 108 eiro.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/064) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Faili:
Projekta_darba_plans_2017._gadam.docx
Eiropas_Sociala_fonda_projekta_iesniegums.docx
16.06.2017. 15:07 Ziņa ievietota pirms 216 d.


Sūtīt komentāru

Komentāri tiek publicēti tuvāko darbadienu laikā. Rupjus, neētiskus, cilvēka godu un cieņu aizskarošus, rasu un nāciju naidu veicinošus ziņojumus, kā arī ziņojumus, kas satur reklāmu vai nav par attiecīgo tēmu, nepublicējam. Pie ziņas ir redzami visi publicētie komentāri - gan latviešu, gan krievu valodas sadaļā.


 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 16.12.2016