18.01.2018. 5:29
   

Darbu atsāks zupas virtuve

Septembrī biedrības Latvijas Sarkanais Krusts Rēzeknes komiteja un fonds „Ziedot” parakstīja sadarbības līgumu par finansējuma piešķiršanu zupas virtuves atbalstam 8 mēnešiem programmas „Kopgalds – siltas maltītes atbalsts” ietvaros.

Foto no Interneta resursiem

Jau sākot ar 15. oktobri Rēzeknes komitejas telpās Raiņa ielā 29 (blakus Kultūras un atpūtas parkam) plkst. 15.00 katru darba dienu tiks izsniegtas 50 siltas zupas porcijas. Finansējums piešķirts produktu iegādei, zupas virtuves darbībai. 12. oktobrī fonds „Ziedot” sapulcinās visus sadarbības parterus uz Labdarības konferenci, kurā piedalīsies programmas atbalstītāji Rimi Latvia, Borisa un Ināras Teterevu fonds. 

Siltu un sātīgu zupu katru dienu gatavos ēdnīcas „Pumpuri” darbinieces. Rēzeknes komiteja pateicas ēdināšanas uzņēmuma vadītājai Olīvijai Kindzulei par atbalstu, jo finansējums ir piešķirts tikai produktu iegādei. Visas izmaksas, kas tiks saistītas ar zupas gatavošanu, segs uzņēmums „Pumpuri” – energoresursi, darba samaksa, piegāde līdz komitejas durvīm. Jau no plkst. 15.00 Sarkanā Krusta brīvprātīgie jaunieši dalīs pilsētas trūcīgajiem iedzīvotājiem siltu zupu. Tiek aicināts ikviens, kuram nepieciešama palīdzība vēsajos rudens un aukstajos ziemas mēnešos.

LSK Rēzeknes komitejas izpilddirektore Gunta Krukovska

10.10.2012. 11:37 Ziņa ievietota pirms 5 g.


Sūtīt komentāru

Komentāri tiek publicēti tuvāko darbadienu laikā. Rupjus, neētiskus, cilvēka godu un cieņu aizskarošus, rasu un nāciju naidu veicinošus ziņojumus, kā arī ziņojumus, kas satur reklāmu vai nav par attiecīgo tēmu, nepublicējam. Pie ziņas ir redzami visi publicētie komentāri - gan latviešu, gan krievu valodas sadaļā.


 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 16.12.2016