18.01.2018. 13:52
   

Rēzeknes slimnīcā būvprojektus izstrādās un autoruzraudzību veiks SIA „Vizuālās modelēšanas studija”

SIA „Rēzeknes slimnīca” publiskajā iepirkumā par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību projekta „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA „Rēzeknes slimnīca”” ietvaros uzvarējusi SIA „Vizuālās modelēšanas studija”.

Iepirkums ietver tādu darbu izpildi kā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas atjaunošanai/pārbūvei, liftu izbūves darbu organizēšanai, Ambulatorās daļas telpu grupas atjaunošanai un datortomogrāfijas kabineta izveidei Rēzeknes slimnīcas stacionāra ēkas 1. stāvā.

SIA „Vizuālās modelēšanas studija” piedāvātā līgumcena ir 88 870 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Jau ziņots, ka projekta „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA „Rēzeknes slimnīca”” mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību,  attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA „Rēzeknes slimnīca”. Projekta ietvaros plānota Rēzeknes slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas pārbūve, Dzemdību-ginekoloģijas nodaļas un Ambulatorās daļas atjaunošana un modernizācija, Rehabilitācijas nodaļas izveide un piecu liftu izbūve, kā arī vairāku medicīnisko tehnoloģiju iegāde.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 4 120 922,58 eiro, no tām attiecināmās izmaksas – 3 969 502,00 eiro (t.sk. 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (85%), valsts budžeta finansējums (9%) – 357 255,18 eiro un citas attiecināmās publiskās izmaksas (6%) – 238 170,12 EUR). Projektu plānots īstenot līdz 2022. gada 31. decembrim.

Informāciju sagatavoja Laura Sondore-Strode, SIA "Rēzeknes slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste

12.01.2018. 14:06 Ziņa ievietota pirms 6 d.


Sūtīt komentāru

Komentāri tiek publicēti tuvāko darbadienu laikā. Rupjus, neētiskus, cilvēka godu un cieņu aizskarošus, rasu un nāciju naidu veicinošus ziņojumus, kā arī ziņojumus, kas satur reklāmu vai nav par attiecīgo tēmu, nepublicējam. Pie ziņas ir redzami visi publicētie komentāri - gan latviešu, gan krievu valodas sadaļā.


 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 16.12.2016