18.01.2018. 5:31
   

No 13. februāra sāksies “Rēzeknieša karšu” izsniegšana 34 komentāri

Rēzeknes pilsētas domes sēdē tika pieņemts lēmums par “Rēzeknieša kartes” ieviešanu, kas iekļauj sevī “Rēzeknes pilsētas iedzīvotāja karti” un “Rēzeknes pilsētas skolēna apliecību”. Kartes tiks aktivizētas no 1. aprīļa, taču to izsniegšana sāksies jau tuvākajā laikā.

Jāmin, ka “Rēzeknieša kartes” ieviešana tika apspriesta un pārdomāta jau vairāk kā triju gadu garumā, un visu šo laiku pašvaldība veica sagatavošanas darbus šīs idejas īstenošanai. Tāpat jāatgādina, ka, saskaņā ar likumdošanu, pašvaldībai ir tiesības piešķirt saviem iedzīvotājiem atvieglojumus sociāli-komunālajā jomā, un šīs savas tiesības Rēzeknes pilsētas dome arī plāno izmantot. Tā, piemēram, noteiktas iedzīvotāju grupas varēs izmantot “Rēzeknieša kartes”, lai bez maksas brauktu Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā – SIA “Rēzeknes satiksme” autobusos. Taču “Rēzeknieša kartes” darbības lauks nav tikai bezmaksas braukšana sabiedriskajā transportā, bet gan pašvaldības sociālais atbalsts un vairākas citas priekšrocības, kuras tiek piešķirtas Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem.

Lai saņemtu “Rēzeknieša karti”, vajag griezties Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas aleja 93, 120. kab.), kur tiks apstiprināta deklarētā adrese, aizpildīts individuālais pieteikums, klients tiks nofotografēts (var atnest vienu krāsainu klienta 3x4 cm formāta fotogrāfiju uz gaiša fona, pēc kuras personu var identificēt) un veikta apmaksa par karti, vai arī apstiprinātas tiesības saņemt karti bez maksas. Līdzi jāņem personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte). Pakalpojumi, kas būs pieejami “Rēzeknieša kartes” īpašniekam, tiks aktivizēti divu dienu laikā no Kartes saņemšanas brīža.

Paredzēts, ka “Rēzeknieša kartes” varēs iegādāties par maksu 4,00 EUR apmērā, taču Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās personas, kas vecākas par 60 gadiem, pirmsskolas un skolas vecuma bērni, trūcīgās, maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes (personas), I, II un III grupas invalīdi varēs saņemt Karti bez maksas, taču Kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā tās atkārtota izsniegšana būs par maksu. “Rēzeknes pilsētas skolēna apliecību” bez maksas varēs saņemt arī bērni, kuri apmeklē Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi un Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.–12. klašu skolēni, ja arī tie nav deklarēti Rēzeknes pilsētā.

Lai bez maksas izmantotu sabiedrisko transportu, līdzi jāņem dokuments, kas apliecina piederību kādai no šīm iedzīvotāju grupām:

  • 3. grupas invalīdi;
  • skolēni un studenti;
  • personas, kuru apgādībā ir viens vai vairāki bērni;
  • maznodrošinātas vai trūcīgas personas;
  • pensionāri vai personas, kas vecākas par 60 gadiem;
  • Rēzeknē vai Rēzeknes novadā strādājošie (izziņa no darbavietas);
  • pieder nekustamais īpašums Rēzeknes pilsētā (zemesgrāmatas kopija).

Uz kartes būs kartes īpašnieka fotogrāfija un norādīts tā vārds un uzvārds. Kartes varēs saņemt Rēzeknes pilsētas domē no 13. februāra. Pirmās divas nedēļas Kartes tiks izsniegtas iedzīvotāju grupām, kuras saņems atvieglojumus, bet sākot ar 27. februāri Kartes varēs iegūt jebkura Rēzeknē deklarēta persona.

Maksu par jaunas “Rēzeknieša kartes” izgatavošanu var veikt Rēzeknes pilsētas domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā ar bankas karti, vai arī ar pārskaitījumu, ieskaitot naudu Rēzeknes pilsētas domes (reģ. Nr. 90000025465) norēķinu kontā AS Swedbank Nr. LV75HABA0551027664619 kā maksājuma mērķi norādot “Maksa par jaunas Rēzeknieša kartes izgatavošanu” un pieteikumam pievienojot maksājumu apliecinoša dokumenta oriģinālu vai internetbankas maksājumu apliecinošu dokumentu. Kartes darbības termiņš – 5 gadi.

Ja Karte tiks nodota citai personai, tā tiks bloķēta un jaunu Karti būs iespējams saņemt tikai pēc 6 mēnešiem. Ja Kartes īpašnieks mainīs deklarēšanās vietu uz citu pašvaldību, Karte tiks bloķēta un tās atkārtota saņemšana būs iespējama tikai sešus mēnešus pēc atkārtotas dzīvesvietas deklarācijas Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

Kartes nozaudēšanas gadījumā atkārtota Kartes izsniegšana būs par maksu. Ja tiek atrasta nozaudēta Rēzeknieša karte, tā ir jānodod Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, vai par kartes atrašanu jāpaziņo, zvanot uz centra tālruni 64607609.

Minētā lēmuma izpilde notiek pašvaldības 2017. gada apstiprinātā budžeta ietvaros.

Infografika pielikumā.

Faili:
Rezekniesa_kartes_pieskirsanas_un_izmantosanas_kartiba.pdf
Infografika_LV_01.jpg
09.02.2017. 16:28 Ziņa ievietota pirms 343 d.


Sūtīt komentāru

Lapa 1 no 1 2 3 4 >>

#1 Anna nosūtīja 10.02.2017 13:14

Labdien , paskaidrojiet . ludzu vai man ka 2. grupas invalidam ir jāizņem obligāti pilsētas karte ,es tā varu braukt bezmaksas vai karte būs vēl kur pielietojama

#2 Ingrīda nosūtīja 10.02.2017 13:19

Kāpēc “Rēzeknieša kartes” nepienākas tiem rēzekniešiem, kas ir šeit deklarēti, bet strādā Rīgā un citās bagātajās pašvaldībās un maksā ne mazos nodokļus Rēzeknei ( iedzīvotāju ienākuma nodoklis)? Vai tiešām pilsētas dome tādā veidā nevar pateikt paldies par pilsētas budžeta papildināšanu?

#3 rezekne.lv Annai nosūtīja 10.02.2017 13:30

Jums Rēzeknieša karte nav obligāta, lai brauktu bez maksas, bet Kartes pakalpojumu klāstu ar laiku paredzēts paplašināt.

#4 rezekne.lv Ingrīdai nosūtīja 10.02.2017 14:04

Rēzeknieša karte pienākas ikvienam Rēzeknē deklarētajam iedzīvotājam.

Lai varētu braukt bez maksas sabiedriskajā transportā, jāatbilst arī kādai no minētajām kategorijām:

"*3. grupas invalīdi;

*skolēni un studenti;

*personas, kuru apgādībā ir viens vai vairāki bērni;

*maznodrošinātas vai trūcīgas personas;

*pensionāri vai personas, kas vecākas par 60 gadiem;

*Rēzeknē vai Rēzeknes novadā strādājošie (izziņa no darbavietas);

*pieder nekustamais īpašums Rēzeknes pilsētā (zemesgrāmatas kopija)."

 

Aicinām izskatīt Rēzeknieša kartes saņemšanu, jo tās piedāvāto pakalpojumu klāstu paredzēts paplašināt.

#5 Andris nosūtīja 13.02.2017 10:34

Labdien! Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta 3.daļa nosaka, ka pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta. Nosakot braukšanas maksas atvieglojumus, par vienīgo kritēriju nedrīkst izmantot personas deklarēto dzīvesvietu.

Kāpēc nav ievērots likums un ir tikai viens kritērijs?

Piemēram, Rīgā rīdzinieka karti var saņemt arī persona, kurai ir nekustamais īpašums Rīgā. Tātad, tur ir noteikti vismaz divi kritēriji un Likums ir ievērots.

#6 rezekne.lv Andrim nosūtīja 13.02.2017 11:59

Deklarētā dzīvesvieta nav vienīgais kritērijs, papildus tai atvieglojumu saņēmējam jāatbilst vēl vismaz 1 nosacījumam (*3. grupas invalīdi; *skolēni un studenti; *personas, kuru apgādībā ir viens vai vairāki bērni; *maznodrošinātas vai trūcīgas personas; *pensionāri vai personas, kas vecākas par 60 gadiem; *Rēzeknē vai Rēzeknes novadā strādājošie; *pieder nekustamais īpašums Rēzeknes pilsētā).

 

Braukšanas maksas atvieglojumi pienāksies arī visiem Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas), atvieglojumus 50% apmērā saņems arī Rēzeknes skolēni, kuri nav deklarēti Rēzeknē.

#7 Andris nosūtīja 13.02.2017 12:43

Nevar piekrist Jūsu atbildei jo, saistošo noteikumu projekta 2.punkts paredz tikai vienu kritēriju, t.i., deklarētu dzīvesvietu, bet šā paša punkta beigu daļā ir uzskaitītas kategorijas. SN 2.punkta teksts "Ar "Rēzeknieša karti" ir tiesības bez maksas braukt .... personām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā un kuras atbilst kādai no kategorijām:.. " Personas, kurām pieder nekustamais īpašums pilsētā ir pieskaitītas pie kategorijām...???

Vai tiešām "kritērijs" un "kategorija" ir viens un tas pats jēdziens?

#8 rezekne.lv Andrim nosūtīja 13.02.2017 14:12

Šo jēdzienu nozīmes nianses konkrētajā gadījumā ir satuvinātas.

Saistošie noteikumi šobrīd ir nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā to nosaka likums.

#9 Ilona nosūtīja 13.02.2017 18:26

Ja esi deklarēts Rēzeknes novadā,bet strādā un dzīvo Rēzeknē vai ir tiesaības saņemt karti?

#10 rezekne.lv Ilonai nosūtīja 14.02.2017 09:31

Nē, šajā gadījumā aicinām deklarēties Rēzeknē, lai varētu saņemt Rēzeknes iedzīvotāja karti un izmantot tās priekšrocības.

Komentāri tiek publicēti tuvāko darbadienu laikā. Rupjus, neētiskus, cilvēka godu un cieņu aizskarošus, rasu un nāciju naidu veicinošus ziņojumus, kā arī ziņojumus, kas satur reklāmu vai nav par attiecīgo tēmu, nepublicējam. Pie ziņas ir redzami visi publicētie komentāri - gan latviešu, gan krievu valodas sadaļā.


 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 16.12.2016