18.01.2018. 13:51
   

Mazināsies tarifi par siltumu

Sākot ar 2018. gada 1. martu stāsies spēkā jaunais gala tarifs par siltumenerģiju, kā rezultātā attiecībā pret spēkā esošo gala tarifu būs samazinājums par 0.5%.

2018. gada janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņēma lēmumu par gala tarifa projekta apstiprināšanu, kas paredz tarifa samazinājumu. Šobrīd Rēzeknē tiek piemērots gala tarifs, kas atbilst pēdējai komersanta publicētajai dabasgāzes cenai (01.04.2017.), kas ir 184,97 EUR/tūkst.nm3, proti, 52,42 EUR/MWh. Jaunais fiksētais gala tarifs no 2018.gada 1.marta būs 52,14 EUR/MWh, kas, attiecībā pret šobrīd spēkā esošo gala tarifu ir samazinājums par 0,5%.

Jaunais tarifs stāsies spēkā ar 2018.gada 1.martu un būs fiksēts, bet līdz tam iedzīvotājiem tiks piemērots tarifs, kas atbilst pēdējai komersanta publicētajai dabasgāzes cenai (01.04.2017.) - 52,42 EUR/MWh.

05.01.2018. 16:14 Ziņa ievietota pirms 13 d.


Sūtīt komentāru

Komentāri tiek publicēti tuvāko darbadienu laikā. Rupjus, neētiskus, cilvēka godu un cieņu aizskarošus, rasu un nāciju naidu veicinošus ziņojumus, kā arī ziņojumus, kas satur reklāmu vai nav par attiecīgo tēmu, nepublicējam. Pie ziņas ir redzami visi publicētie komentāri - gan latviešu, gan krievu valodas sadaļā.


 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 16.12.2016