18.01.2018. 13:51
   

Ar Goda rakstu apbalvots uzņēmums SIA “Rēzeknes Ūdens”

Piektdien, 22. decembrī, Rēzeknes pilsētas domē notika pašvaldības kapitālsabiedrību pārstāvju kopsapulce, kuras laikā Goda rakstu par ievērojamu ieguldījumu Rēzeknes pilsētas attīstībā, veiksmīgu projektu realizāciju un pilsētnieku dzīves līmeņa paaugstināšanu saņēma SIA “Rēzeknes Ūdens”.

S.Aizupietes foto

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Rešetņikovs ar uzņēmuma vadītājiem atskatījās uz 2017. gada rezultātiem, izrunājot gan svarīgākos sasniegumus, gan arī problēmas, ar kurām nācās saskarties. Tika iezīmēti arī nākamā gada uzdevumi, kā arī katra uzņēmuma pārstāvji saņēma apsveikumus un pateicību no pašvaldības vadības par pašaizliedzīgu un produktīvu darbu.

Īpaši tika izcelts SIA “Rēzeknes ūdens”, kas tika apbalvots ar Rēzeknes pilsētas Goda rakstu sakarā ar to, ka šogad decembrī aprit 10 gadi, kopš ekspluatācijā nodots dzeramā ūdens sagatavošanas komplekss. Šobrīd dzeramā ūdens kvalitāte Rēzeknes pilsētā ir ļoti augstā līmenī un atbilst Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem.

27.12.2017. 09:28 Ziņa ievietota pirms 22 d.


Sūtīt komentāru

Komentāri tiek publicēti tuvāko darbadienu laikā. Rupjus, neētiskus, cilvēka godu un cieņu aizskarošus, rasu un nāciju naidu veicinošus ziņojumus, kā arī ziņojumus, kas satur reklāmu vai nav par attiecīgo tēmu, nepublicējam. Pie ziņas ir redzami visi publicētie komentāri - gan latviešu, gan krievu valodas sadaļā.


 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 16.12.2016