Sākumlapa / Kultūra / Kolektīvi / Deju kopa un kapela "Dziga"
18.01.2018. 5:44
   

Fotogrāfijas

Foto no deju kopas un kapelas "Dziga" arhīva.
Foto no deju kopas un kapelas "Dziga" arhīva.
Foto no deju kopas un kapelas "Dziga" arhīva.
Foto no deju kopas un kapelas "Dziga" arhīva.
Foto no deju kopas un kapelas "Dziga" arhīva.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” deju kopa un kapela "Dziga"

Deju kopas jauniešu sastāvs “Dziga” dibināts 1991.gadā Rēzeknes Skolotāju institūta paspārnē. 1998.gadā tiek dibināts otrs sastāvs - vidējās paaudzes deju kopa.

Vadītāji un dibinātāji Inga un Ilmārs Dreļi, koncertmeistare Dace Visocka.
Deju kopa apvieno 50 dejotājus.

Dejotprieku kopš dibināšanas palīdz uzturēt kapela “Dziga” ar profesionālu 7 mūziķu sastāvu, kurā katrs no mūziķiem spēlē vismaz trīs tautas mūzikas instrumentus, piemēram, kokli, cītaru, bungas, blokflautu, akordeonu, vijoli, sitamos instrumentus u.c. Līdz 2010.gadam kapelu vadīja Gunārs Igaunis. Šobrīd kapelas vadītāja ir Dace Visocka.

Deju kopas un kapelas mērķis ir popularizēt Latgales novada folkloras dejas un melodijas, kas bieži vien pašu vāktas un apzinātas, un veidot folklorā sakņotas deju un mūzikas programmas. Īpaši ir Gunāra Igauņa un kapelas mūziķu tautas melodiju aranžējumi un tradicionālās mūzikas pamatos balstīti jaundarbi. Kapela organizē un piedalās folkloras ekspedīcijās Latgalē, veic svarīgu darbu novada folkloras apzināšanā un popularizēšanā. Ekspedīciju rezultātā savāktais un apkopotais mūzikas materiāls ieskaņots sešos CD: 2000.gadā “Dzīd' voi raudi tautu meita”, 2001.gadā “Zaļā duorzeņā”, 2001.gadā top kopdarbs ar Latvijas kapelām - ierakstu studijas “Upe” projektā “Danco Dievis”, 2006.gadā “Jančuks – dančuks”, 2008.gadā “Līc, māmeņa, vainuceņu”, 2013.gadā – “Gotovs”.

1998.gadā Vispārējos Latviešu XII Deju svētkos Rīgā deju kopas “Dziga” kapelas ierakstu pavadījumā tika izdejota Latgales novada “Latgaliešu deju spēļu” programma.

Deju kopai un kapelai “Dziga” ir plaša koncertdarbības pieredze gan Latvijas mēroga pasākumos, gan ārzemju festivālos; pilsētas prezentācijās un sadraudzības pasākumos ārpus Latvijas robežām. Deju kopas “Dziga” repertuāra dejas, ko veidojis vadītājs I.Dreļs, ir ieguvušas balvas un godalgotas vietas daudzos Latvijas Jaunrades deju konkursos, tās ir iekļautas Vislatvijas Dziesmu un Deju svētku repertuārā. Pēdējos darbības gados jauniešu deju kopai ir izveidojusies sadarbība ar horeogrāfi Liliju Lipori. Sadarbībā ir izveidoti divi dejas uzvedumi, kuros izmantota laikmetīgās un latviešu tautas dejas un laikmetīgās dejas tehnikas sintēze.

Deju kopas “DZIGA” pēdējo gadu notikumi:

 • 2008.g. jūlijā „Dziga” piedalās XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos. Deju svētku skatē iegūts 1.pakāpes diploms.
 • 2008./2009.studiju gadā top mūsdienu dejas uzvedums “Garā pupa” (L.Liporas horeogrāfija, I.Rupaines mūzika).
 • 2009.g. maijā „Dziga” piedalās Fr.Trasuna pieminekļa atklāšanas pasākumos.
 • 2010.g. jūlijā „Dziga” piedalās Folkloras deju festivālā Francijā
 • 2010.g. septembrī „Dziga” piedalās VKKF projektā „Rainis. Kūkojs. Latgaliešu kāzas”
 • 2011.g. jūnijā „Dziga” piedalās 16.Baltijas studentu Dziesmu svētkos „Gaudeamus” Viļņā.
 • 2011.g. jūlijā „Dziga” piedalās Eiropas Tautu festivālā Ungārijā.
 • 2011.g. septembrī „Dziga” piedalās ES finansētās programmas „Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas projektā „Ritms un skaņa: Eiropa gaismā”
 • 2011.g. martā „Dziga” 20 radošo darba gadu koncerti.
 • 2012.g. jūlijā „Dziga” piedalās Eiropas Tautu festivālā Luksemburgā.
 • 2013.g. jūnijā „Dziga” piedalās Dziesmu spēlē „Ķēniņmeita. Latgales pasaka” Austrumlatvijas koncertzāles „Gors” atklāšanā.
 • 2013.g. jūlijā „Dziga” piedalās XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos. Deju svētku skatē iegūts 1.pakāpes diplomu.
 • 2013.g. jūlijā „Dziga” piedalās Eiropas Tautu festivālā Dānijā.
 • 2013./ 2014. studiju gadā top jauns dejas iestudējums „Būt kopā” (L.Liporas horeogrāfija, O.Orlova sižets).
 • 2014.g. jūnijā „Dziga” piedalās 17.Baltijas studentu Dziesmu svētkos „Gaudeamus” Daugavpilī.
 • 2014.g. jūlijā „Dziga” piedalās Eiropas Tautu festivālā Vācijā.
 • 2014.g. augustā „Dziga” prezentē dejas iestudējumu „Būt kopā” īsfilmu festivālā „Open Place” – Latgales vēstniecībā „GORS” un laikmetīgās dejas festivālā Ropažos.
 • 2014.g. oktobrī „Dziga” piedalās Muzikāli dramatiskā uzvedumā „Francis”, Austrumlatvijas koncertzālē „GORS”.
 • 2015.g. jūnijā „Dziga” piedalās Latgales novada Deju svētkos Višķos.
 • 2015.g. jūlijā „Dziga” piedalās Eiropas Tautu festivālā Polijā, Jauniešu Etno dienās Jasmuižā, uzvedumā „Kāzas”.

Tālruņi uzziņām: 2-9128199, 2-9473700. 

 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 08.10.2015