Sākumlapa / Kultūra / Bibliotēkas
18.01.2018. 5:41
   

Bibliotēkas

Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka

Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka dibināta 1944.gadā kā Rēzeknes apriņķa bibliotēka. Tās nosaukums un statuss laika gaitā vairākkārt mainījies: kopš 1949.gada – Rēzeknes rajona bibliotēka, kopš 1957.gada – Rēzeknes pilsētas bibliotēka, kopš 1966.gada – Rēzeknes pilsētas 1.bibliotēka, kopš 1977.gada – Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka. 2007.gadā Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka akreditēta reģiona galvenās bibliotēkas statusā.

Bibliotēka ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kas veic iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina šo materiālu pieejamību un izmantošanu.

Ar Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas starpniecību tiek realizētas pašvaldības kompetencē esošās kultūras un bibliotēku darba veicināšanas funkcijas, nodrošināta iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana.

Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas misija - līdzdalība informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā, reģiona iedzīvotāju mūžizglītības procesa atbalstīšana un veicināšana.

Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas galvenais uzdevums - sniegt bibliotēkas lietotājiem operatīvus un kvalitatīvus bibliotekāros pakalpojumus, nodrošinot bibliotēkas krājumu, datu bāzu un informācijas sistēmu pieejamību.

Bibliotēka piedāvā bezmaksas pakalpojumus:

 • bibliotēkas apmeklēšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumiem, informācijas meklēšanas iespējām;
 • bibliotēkas informācijas resursu, tai skaitā interneta izmantošana;
 • bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
 • iespieddarbu un citu materiālu izsniegšana bibliotēkas struktūrvienībās pēc lietotāju pieprasījuma.

Bibliotēka sniedz maksas pakalpojumus:

 • kserokopiju izgatavošana no bibliotēkas krājuma materiāliem;
 • datorizdruka un materiālu skenēšana;
 • iespieddarbu pasūtīšana starpbibliotēku abonementa kārtā no citām bibliotēkām;
 • lasītavas fonda nakts abonements;
 • LURSOFT tiešsaistes datu bāzu izmantošana (tikai Centrālajā bibliotēkā).

Bibliotēka apkalpo lasītājus:

 • Darbdienās no plkst. 11.00 – 19.00,
 • Sestdienās no plkst. 10.00 – 16.00,
 • Svētdiena – brīvdiena.Spodrības diena katra mēneša 15.datumā (lasītāji netiek apkalpoti). 

  Bibliotēkas direktore: Marija Sproģe
  Tālrunis 646-22061, 29446654
  Adrese: Atbrīvošanas aleja 81, Rēzekne, LV 4601.
  E-pasta adrese: rezcb@rezeknesbiblioteka.lv
  Bibliotēkas mājas lapa: www.rezeknesbiblioteka.lv

  Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēka

  Adrese: Dārzu ielā 37, Rēzekne, LV-4601.
  Tālrunis:
  646-23069
  E-pasta adrese: rezbb@rezeknesbiblioteka.lv
  Bibliotēkas vadītāja:
  Vija Logina
  Bibliotēka lasītājus apkalpo:

  Darbdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00,
  Sestdienās
  no plkst. 10.00 līdz 16.00. Vasarā (jūnijs-augusts) sestdienās bibliotēka slēgta.
  Svētdiena
  – brīvdiena.
  Spodrības diena
  katra mēneša 15.datumā (lasītāji netiek apkalpoti).

  Rēzeknes 2. bibliotēka

  Adrese: Atbrīvošanas aleja 166, Rēzekne, LV-4604.
  Tālrunis 646-32723.
  E-pasta adrese rez2b@rezeknesbiblioteka.lv
  Bibliotēkas vadītāja:
  Inta Anspoka
  Bibliotēka lasītājus apkalpo:

  Darbdienās no plkst. 11.00 līdz 18.00
  Sestdienās
  no plkst. 10.00 līdz 16.00. Vasarā (jūnijs-augusts) sestdienās bibliotēka slēgta.
  Svētdiena
  – brīvdiena.
  Spodrības diena
  katra mēneša 15.datumā (lasītāji netiek apkalpoti).

   
  © 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 08.09.2014