Sākumlapa / Izglītība / Vispārējā izglītība
18.01.2018. 13:47

Vispārējā izglītība

Adrese: Dzirnavu iela 3a, Rēzekne, LV 4601.
Tālruņi: 646-07372 (sekretāre), 646-07371 (direktors), 646-07370 (vietnieki).
Fakss 64622638.
E-pasta adreserv1g@rezekne.lv
Mājas lapas adrese
Vadības komanda: direktors Jānis Poplavskis, direktora vietnieces izglītības jomā Sandra Drelinga, direktora vietniece audzināšanas darbā Astra Prīdāne, direktora vietniece informātikas jautājumos Vēsma Poplavska, metodiskā centra vadītāja A.Deksne. 

Adrese: Dārzu iela 17, Rēzekne, LV 4601.
Tālrunis/fakss 646-07980, 646-22643.
E-pasta adrese rez2vsk@rezekne.lv
Mājas lapas adrese: www.r2vsk.lv
Vadības komanda: direktors Igors Sergejevs, direktora vietnieki: Alla Bombira, Svetlana Meiere, Vladimirs Dukulis, Marina Smirnova, Marina Sergejeva, Irīna Jurča. 

Adrese: 18.novembra iela 33, Rēzekne, LV 4600.
Tālruņi: 646-22654 (direktors), 646-22656 (sekretāre), 646-25205 (vietniece mācību darbā).
E-pasta adrese 3vsk@rezekne.lv
Vadības komanda: direktore Kristīne Ustinova, direktores vietnieces mācību darbā Jevģēnija Puzirjova un Olga Sekirnikova, direktores vietnieks audzināšanas darbā Gunārs Gžibovskis.

Adrese: Viļānu iela 2, Rēzekne, LV 4601.
Tālrunis 646-21830.
E-pasta adrese 4vsk@rezekne.lv
Mājas lapa www.r4v.lv
Vadības komanda: direktors Jānis Gailis, direktora vietniece mācību darbā Aina Selezņova, direktora vietniece audzināšanas darbā Marija Romanova.

Adrese: Rūpnīcas iela 11, Rēzekne, LV 4604 (Sākumskola – Metālistu iela 2, Rēzekne, LV 4604).
Tālruņi: 646-33413 (sekretāre), 646-33640 (sākumskola).
E-pasta adrese 5vsk@rezekne.lv
Mājas lapas adrese www.rezeknes5vsk.lv
Vadības komanda: direktore Vija Poikāne, direktora vietniece izglītības jomā 1.-6.klasēs Olga Mičule, direktora vietniece izglītības jomā 7.-12.klasēs Anita Štikāne, direktora vietniece audzināšanas jomā 1.-12.klasēs Ināra Skrule, klašu ar padziļinātu mūzikas apmācību direktores vietniece Iveta Kepule, direktora vietnieks informātikas jautājumos Raitis Vēkšējs.

Adrese: Kosmonautu iela 6, Rēzekne, LV 4604.
Tālruņi: 646-33660 (sekretāre), 646-07070 (direktore).
Fakss 64607073.
E-pasta adrese 6vsk@rezekne.lv
Mājas lapas adrese: www.6vsk.lv
Vadības komanda: direktore Raisa Meiere, direktores vietnieki: Nikolajs Golubevs, Ludmila Saperina, Andrejs Ivanovs, Ludmila Raģinska, Liāna Broka, Ņina Tičkina.

Adrese: Latgales iela 82, Rēzekne, LV 4601.
Tālruņi: 26197988, t./fakss 646-25180.
E-pasta adreses: rekat@inbox.lv
Mājaslapas adrese: www.rekat.lv
Vadības komanda: direktore Inese Mikaskina, direktores vietnieki: Vija Armuška, Diāna Bogova.

Adrese: Varslavāna iela 5, Rēzekne, LV 4601.
Tālruņi: 646-25003, 646-22658.
E-pasta adrese: logopeduskola@rezekne.lv
Interneta mājas lapa: www.rli.lv
Vadības komanda: direktore Rita Zommere, direktora vietnieki: Anna Deksne, Aivars Augustovs, Inna Guseva, Pēteris Binduks.

Adrese: Lubānas iela 49, Rēzekne, LV 4600.
Tālrunis/fakss 646-36680.
E-pasta adrese poluvsk@rezekne.lv
Mājas lapas adrese www.rezpvsk.lv
Vadības komanda: direktore Valentīna Šidlovska, direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā Līga Abricka, direktores vietniece ārpusklases darbā Bernadeta Geikina-Tolstova, direktores vietniece informātikas jautājumos Anna Skripačenoka.

Adrese: Kaļķu iela 12, Rēzekne, LV 4601.
Tālrunis: 64623758
E-pasta adrese sakumskola@rezekne.lv
Mājas lapas adrese www.rezeknessakumskola.lv
Vadības komanda: direktore Ilona Stramkale, direktores vietnieki: izglītības jomā Silvija Studena, audzināšanas jomā Gunita Ozoliņa, saimniecības pārzine - Ziedīte Komule.

 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 11.01.2018