Sākumlapa / Izglītība / Privātskolas / Katoļu vidusskola
18.01.2018. 5:41

Fotogrāfijas

Skolas ēka (Foto no skolas arhīva)
Deju kolektīvs (Foto no skolas arhīva)
Prezidenta apmeklējums (Foto no Prezidenta kancelejas arhīva)

Rēzeknes Katoļu vidusskola

Adrese: Latgales iela 82, Rēzekne, LV 4601.
Tālruņi: 646-25180, 26342888.
E-pasta adreses: rekat@inbox.lv
Vadības komanda: direktore Marija Mickāne, direktores vietnieki: Mārīte Mežāre, Renāte Ničiporčika-Guseva.

Informācijai:

  • Nodibināta 2002. gadā, dibinātājs ir Rēzeknes–Aglonas diecēze bīskapa Jāņa Buļa vadībā.
  • Mācību valoda – latviešu.
  • 2012./2013. m. g. skolā mācās 212 skolēni, strādā 29 pedagogi.
  • Tiek īstenotas trīs izglītības programmas: pamatizglītības programma (kods 21011111), vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011), speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).
  • Skola sekmē garīgi bagātas, inteliģentas un harmoniski attīstītas personības veidošanos, kuras pasaules uzskats balstīts uz kristīgām vērtībām. Akcentē dzīvesprasmju veidošanu audzēkņiem.
  • Skola īsteno individuālu pieeju, piedāvā apgūt svešvalodas, sākot ar 2. klasi, un iespēju piedalīties dažādos projektos, interešu izglītības programmās.

Darbs projektos.

”Bērniem draudzīga skola”, ”Skolas piens”, ”Skolas auglis” ,”Lai rit”, ”Global Outreach” skolēnu studijas ārzemēs, ESF projekts ”Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”.

Konkursi: "Skolēni eksperimentē!", "Iepazīsti vidi!", "Drošības ABC", „Dāvana Jēzus Bērniņam”, „Jaunie talanti”, „Pop - iela”, Vokālās mūzikas konkurss „Balsis”, Skatuves runas konkurss „Vuolyudzāni”, Erudīcijas konkursi „Kas notiek Latvijā?”, „Latvija: vakar, šodien, rīt”, „Erudīts”, „Prāta banka”, u.c.

Ārpusstundu aktivitātes.

Skolā aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde.

Tiek realizētas interešu izglītības programmas: pūtēju orķestris, tautu deju pulciņi, teātra, sporta pulciņi, ansamblis, koris.

Tradīcijas.

Zinību diena, Skolotāju diena, Mārtiņdienas gadatirgus, Meteņi, dievkalpojumi Jēzus Sirds katedrālē, katra diena skolā sākas ar lūgšanu, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena, "Baltie Ziemassvētki" un koncerts Jēzus Sirds katedrālē, Lieldienas, Mātes diena, vecāku balle, u.c.

 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 23.03.2015