Sākumlapa / Dome
18.01.2018. 5:31

Dome

(L. Važnais foto)

Rēzeknes Dome ir pilsoņu vēlēta pārstāvniecība, kas ar izveidotu institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Ikvienas pašvaldības svarīgākais uzdevums ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, gādāt par iedzīvotāju izglītību, rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. Pašvaldība nodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību, sekmē uzņēmējdarbību, gādā par sabiedrisko kārtību, nosaka zemes izmantošanas un apbūves kārtību, kā arī veic citus uzdevumus.

 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 03.09.2008