Sākumlapa / Kultūra
21.01.2018. 16:47

Kultūra

(A. Lebeda foto)

Par kultūras tradīciju daudzveidību Rēzeknē var pārliecināties ikviens, kam pietiek laika kaut nedaudz pakavēties pilsētā uz septiņiem pakalniem, izbaudot tās multikulturālo viesmīlību.

Rēzekne tiek dēvēta par Latgales sirdi, kultūras galvaspilsētu. Tajā veiksmīgi sadzīvo senatnīgais ar mūsdienīgo, mūžīgais ar laicīgo, tautiskais ar starpnacionālo, senču gudrība ar jaunības rosmi. Rēzeknieši sargā un kopj paaudžu paaudzēs mantotās tradīcijas.

Pilsētā darbojas latgaliešu, krievu, poļu, ukraiņu un ebreju biedrība, aktīvi saglabājot pilsētas multietnisko kultūras mantojumu. Ir gandarījums, ka pilsētas teātru, koru, deju kopu, mākslinieku un mūziķu vārdi izskan pasaulē, apliecinot, ka Rēzekne ieņem nozīmīgu vietu Eiropas un pasaules kultūras norisēs.

Līdz 2012.gada 31.decembrim darbojās Rēzeknes pilsētas Kultūras pārvalde, kas sadarbībā ar kultūras iestādēm un kolektīviem, veicināja kultūrprocesus un labvēlīgas kultūrvides attīstību reģionā, sniedzot ieguldījumu pozitīva Rēzeknes, Latgales un līdz ar to Latvijas tēla veidošanā.

No 2013.gada 1.janvāra izveidota pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”, tās darbības mērķis ir rūpēties par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, tādējādi veicinot kultūras un tūrisma nozares attīstību Rēzeknes pilsētā.

Pašvaldības aģentūras galvenās funkcijas ir koordinēt kultūras un tūrisma nozares attīstību, veicināt Rēzeknes pilsētas kultūras resursu iekļaušanu vietēja un starptautiska mēroga kultūrtūrisma piedāvājumā un veidot uz zināšanām balstītu un uz rezultātu virzītu kultūras un tūrisma pārvaldību pilsētā, vadīt un realizēt Rēzeknes pilsētas pašvaldības projektus un programmas, kā arī sniegt pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām.

Pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” pakļautībā ir 5 struktūrvienības:

  • Latgales Kultūrvēstures muzejs (tālr. 646 22464),
  • Rēzeknes pilsētas Kultūras nams (tālr. 646 25509, 646 22066),
  • Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nams (tālr. 646 22182),
  • Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka ar filiālēm (tālr. 646 22061),
  • Tūrisma attīstības centrs (tālr. 646 22222).

Visās kultūras iestādēs kopā darbojas divdesmit pieci mākslinieciskie kolektīvi – kori, deju kolektīvi, teātra studijas, instrumentālie un folkloras ansambļi.

Adrese: Pils ielā 4, Rēzeknē, LV-4601
Tālrunis 26106775, 28667725
E-pasts: kultur@rezekne.lv
Seko jaunumiem: www.rezekne.lv/kultura, https://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs

 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 09.01.2014