Sākumlapa / Projekti
21.01.2018. 16:47
   

Projekti

Austrumlatvijas reģionālā daudzfunkcionālā centra projekts.

„Rēzekne ir Austrumlatvijas kultūras un izglītības centrs. Iedzīvotāji ir lepni par savu pilsētu, kur kopā sadzīvo dažādas tautības un tradīcijas” – šādos vārdos ietērpta Rēzeknes attīstības vīzija pilsētas attīstības programmā 2007.-2013. gadam un uz to arī vērstas pašvaldības aktivitātes, izstrādājot un īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus infrastruktūras sakārtošanas, izglītības un veselības pakalpojumu uzlabošanai, uzņēmējdarbības vides attīstībai un citās jomās.

Protams, mūsu reģiona acīmredzamākās problēmas ir augstais bezdarba līmenis un zemā ekonomiskā aktivitāte. Tāpēc saprotams, ka rēzeknieši visai bieži norāda, ka līdzekļi jāiegulda tieši uzņēmumu attīstībā un jaunu darbavietu radīšanā. Tomēr ES programmas liedz pašvaldībām veikt tiešas investīcijas, to spēkos ir īstenot projektus, kas virzīti uz uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšanu un pilsētas saimniecības sakārtošanu, kā arī cilvēkresursu un sociālās infrastruktūras attīstīšanu. (Tādējādi tiks sekmēta jaunu darbavietu radīšana pilsētā, nodokļu iekasēšanu pašvaldības budžetā un dzīvei pievilcīgas vides veidošanās.)

„Bez uzņēmējdarbības attīstīšanas glābiņš bezdarba samazināšanai vēl ir arī ES fondu nauda. Mēs izmantojam visas iespējas. Ja ir 10 miljonus latu vērts projekts, kurā pašvaldības līdzfinansējums ir viens miljons latu, tad projekta laikā saņemsim 1,5 milj. latu lielu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu pašvaldības budžetā. Patlaban dažādās stadijās ir projekti 10–15 miljonu latu vērtībā,” saka domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs. Līdz 2013. gadam Rēzeknei ar struktūrfondu palīdzību ir visas iespējas piesaistīt 60 miljonus latu dažādu pilsētai nozīmīgu projektu īstenošanai.

 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 03.03.2011