Sākumlapa / Izglītība / Profesionālā izglītība / Mākslas un dizaina vidusskola
20.10.2017. 6:24

Fotogrāfijas

Valsts konkurss kompozīcijā.
(Foto no izglītības iestādes arhīva)

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Adrese:  Baznīcas ielā 34a, Rēzekne, LV 4601.
Tālrunis: 646-22615, 646-22676.
E-pasta adreses: rmv@inbox.lv, ineserat@inbox.lv
Vadības komanda: direktors Osvalds Zvejsalnieks, direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā Inese Ratniece, projektu vadītāja Inga Čekša - Ratniece, ārejo sakaru daļas vadītāja Ināra Groce.

Informācijai:

 • Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola nodibināta 1959. gadā kā Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas filiāle. Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskola no 1968. gada.
 • Mācību valoda – latviešu.
 • Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas devīze – Gudrs. Brīvs. Radošs. Mūsdienu tehnoloģiju un sajūtu pasaulē.
 • Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā var iestāties pēc 9. klases 4-gadīgajās izglītības programmās un pēc vidusskolas – divgadīgajās izglītības programmās. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola īsteno sekojošas akreditētas izglītības programmas: 
  • Interjera dizains,
  • Vides dizains,
  • Tekstilizstrādājumu dizains,
  • Metāla izstrādājumu dizains,
  • Keramikas izstrādājumu dizains,
  • Koka izstrādājumu dizains,
  • Apģērbu dizains,
  • Mākslas,
  • Restaurācija.
 • Mākslas un dizaina vidusskolai ir divas struktūrvienības – Mākslas skola, kurā tiek īstenota septiņgadīgā profesionālās ievirzes izglītības programma „Vizuāli plastiskā māksla”.
 • Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola sadarbojas ar Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāli, vidusskolas absolventi var turpināt studijas un iegūt augstāko mākslas izglītību Rēzeknē.

Nozīmīgākie projekti:

Liela daļa izglītības iestādes infrastruktūras ir uzlabota ERAF līdzfinansētā projekta „Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas infrastruktūras pielāgošana profesionālās izglītības programmu sekmīgai apguvei atbilstoši radošo industriju darba tirgus prasībām” ietvaros - iegādāta datortehnika, iekārtas dažāda dizaina formu veidošanā, restaurācijas aprīkojums un aprīkotas mūsdienīgas laboratorijas.  

Kopš 2008.gada Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas izglītojamie un pedagogi ik gadu Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas atbalstīto projektu ietvaros bijuši praksē un pieredzes apmaiņā ārpus Latvijas (kādā no mākslas un dizaina skolām Eiropā – Itālija, Spānija, Norvēģija, Slovākija, Lietuva, Lielbritānija, Turcija). Projekti: "Eiropas pieredze profesionālās izglītības programmu pilnveidošanai dizainā un mākslā", "Jauno speciālistu prakse radošajās industrijās", "Jaunas tendences mākslas un dizaina izglītībā Eiropā", "RMDV audzēkņu iemaņu un prasmju pilnveidošana dizainā", "Inovatīvu metožu pielietošana dizaina un mākslas izglītībā", "Novitāšu apguve Eiropas mākslas un dizaina skolās – iespēja sekmīgi iekļauties darba tirgū", „Jaunu radošo prasmju un zināšanu iegūšana atbilstoši mūsdienu iespējām”, "Jauniešu prakse radošās industrijas tirgū un labie piemēri Eiropas valstīs", "Inovācijas un senās tradīcijas mākslas izglītības procesu nodrošināšanā".

2014.-2015. gadā skola ir partneris Rēzeknes pilsētas domes īstenotajā projektā „Zaļās sinagogas rekonstrukcija”, Norvēģijas EEZ finansu instruments.

Ārpusstundu aktivitātes:

Darbojas pašpārvalde, izglītojamie un pedagogi piedalās nacionālajās un starptautiskajās izstādēs, radošajos mākslas plenēros, pieredzes apmaiņas vizītes Eiropas Savienības kultūrizglītības iestādēs.  

Tradīcijas:

Mākslas dienas, Metāla mākslas simpoziji, radošās darbnīcas gleznošanā, keramikā, koka izstrādājumu dizainā.

 
© 2017 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 10.09.2014