18.01.2018. 5:43
   

Projekta nosaukums

Programma

Projekta izmaksas

Projekta aktivitātes

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rēzeknes pilsētas pašvaldības ēkās 1 951 380,63 LVL 2010. gada decembris – 2012. gada decembris
Gaismas objektu nomaiņa Rēzeknes pilsētā 182 495,70 LVL 2012. gada janvāris – 2012. gada aprīlis.

 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 13.03.2014