Sākumlapa / Energoefektivitāte
18.01.2018. 5:36
   

Energoefektivitāte

Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, saskaņā ar 2008. gada 14. marta Rēzeknes pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr. 7 „Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai„, izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai, ar mērķi – nodrošināt energoresursu patēriņu samazinājumu, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumus, kā arī dzīvojamo māju renovācijas pasākumus.

Pieteikuma pretendenti: daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās dzīvokļa īpašums ir iegūts saskaņā ar likumiem "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", "Par dzīvokļa īpašumu" un "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju".

Atbalstāmās izmaksas:

 • energoaudita veikšana un tehniskā projekta dokumentācijas izstrāde;
 • piebraucamo ceļu un gājēju celiņu renovācija;
 • pagalmu apgaismojuma rekonstrukcijas vai izbūves darbi.

Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem tiek piešķirts šādiem projektiem:

 • mājas energoaudita veikšanai – 50% no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 355,72 eiro;
 • kas tiks finansēti no KPFI un Eiropas Savienības fondiem, tehniskā projekta dokumentācijas izstrādei – 95%, bet ne vairāk kā 2800 eiro pēc augstāk minētā finansējuma saņemšanas vai energoefektivitātes darbu uzsākšanas.

Līdzfinansējums mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai tiek piešķirts šādiem projektiem:

 • mājas piebraucamo ceļu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma renovācijai – līdz 50% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām;
 • mājas ceļu servitūta seguma renovācijai – līdz 75% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām;
 • pagalmu apgaismojuma rekonstrukcijas vai izbūves darbi – 50% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām.

Pirms iesniegšanas, shēmas precizēt Pilsētas saimniecības pārvaldē.

Saistošie noteikumi pieejami mājas lapā www.likumi.lv, sadaļā "Saistošie noteikumi" un sadaļā "Energoefektivitāte".

Pieteikumu ar pielikumiem aicinām iesniegt līdz 2017. gada 8. maijam ieskaitot.

Papildus informācija: Rēzeknes pilsētas domē Pilsētas saimniecības pārvaldē, Atbrīvošanas aleja 93, 104. kabinetā, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00-12.00 un no 12.30 – 16.30.

Kontaktpersonas:

 • L.Gavare – Vecākā speciāliste-konsultante nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos, tālrunis uzziņām: 64607649;
 • R.Adamovičs – pagalmu apgaismojuma rekonstrukcijas vai izbūves darbu jautājumos, tālrunis uzziņām: 64607624;
 • Z.Baltadonis – piebraucamo ceļu un gājēju celiņu renovācijas/būvniecības jautājumos, tālrunis uzziņām: 646076423;
 • U.Neimanis – tehniskā projekta dokumentācijas izstrādes jautājumos, tālrunis uzziņām: 64607631.

 

 

 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 09.03.2017