Sākumlapa / Ekonomika un investīcijas / Uzņēmējdarbība
18.01.2018. 13:41
   

Uzņēmējdarbība

Rēzekne ir rūpniecisko nozaru tradīcijām bagāta pilsēta, kurā turpina attīstīties ražošanas potenciāls.

Te dominē daudznozaru tautsaimniecība – rūpniecība, transports, tirdzniecība u.c. Rūpniecības struktūrā dominē metālapstrādes uzņēmumi, kā arī pārtikas produktu ražošanas un kokapstrādes uzņēmumi. Lielākie rūpniecības uzņēmumi izvietoti pilsētas Ziemeļu mikrorajonā. Šeit atrodas Rēzeknes „transporta vārti” – dzelzceļa stacija „Rēzekne II”, kas līdzās stacijai „Rēzekne I” ir viena no lielākajām tranzīta preču kravu apkalpotājām valstī.

Saskaņā ar CSP datiem 2014. gadā Rēzeknē darbojās 1877 ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības, kas ir par 15 vienībām vairāk nekā 2013. gadā.

2014.gadā pilsētā darbojās 878 komercsabiedrības, 828 pašnodarbinātās personas, 161 individuālie komersanti un 11 zemnieku un zvejnieku saimniecības. 92% komercsabiedrību jeb 1 727 no kopējā uzņēmumu skaita ir mikrouzņēmumi (darbinieku skaits līdz 10), 6,8% jeb 128 uzņēmumi klasificējas kā mazie uzņēmumi (darbinieku skaits no 10 līdz 49), vidējo uzņēmumu īpatsvars (darbinieku skaits no 50 līdz 249) pilsētā bija 1,1% jeb 20 uzņēmumi, kā arī pilsētā ir 2 lielie uzņēmumi (darbinieku skaits pārsniedz 250).

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu sadalījumu pa nozarēm: vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā (G nozare) darbojas 26,5% jeb 498 uzņēmumi, rūpniecībā, lauksaimniecībā un karjeru izstrādē (A, B un C nozares) – 9,3% jeb 175 uzņēmumi, tehniskus pakalpojumus, ka arī nodrošina administratīvo un apkalpojošo dienestu darbību (M un N nozares) – 7,4% jeb 138 uzņēmumu, operācijas ar nekustamo īpašumu, kā arī finanšu un apdrošināšanas darbība (K un L nozares) nodrošina 7,3% jeb 137 uzņēmumi, transporta pakalpojumus (H nozare) sniedza 7,0% jeb 132 uzņēmumi, veselība un sociālā aprūpe (Q nozare) – 4,6% jeb 87 uzņēmumi, būvniecībā (F nozare) darbojas 3,9% jeb 73 uzņēmumi, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus (I nozare) un informācijas un komunikācijas pakalpojumus (J nozare) sniedz pa 2,2% uzņēmumu jeb 42 un 41 uzņēmums, izglītībā (P nozare) darbojās 1,4% jeb 27 uzņēmumi, nozarē māksla, izklaide un atpūta (R nozare) darbojās – 20 uzņēmumi jeb 1,1%, elektroenerģija, gāzes siltums un ūdens apgādē (D un E nozares) – 0,5% jeb 9 uzņēmumi, bet citus pakalpojumus sniedza 23% jeb 432 uzņēmumi, savukārt 3,3% jeb 65 uzņēmumiem darbības nozare nav noteikta.

Par uzņēmējdarbības aktivitāti Rēzeknē liecina arī ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem, kas 2014.gadā bija 63, kas ir lielāks kā Jelgavai, Liepājai, Jēkabpilij un Ventspilij, bet mazāks kā Jūrmalā (69), Valmierā (86), Rīgā (107) un vidēji valstī (83).

Pilsētas uzņēmumu neto apgrozījums 2013.-2014. gadā

Rēzeknē reģistrēto uzņēmumu kopējais neto apgrozījums 2014.gadā bija 284 112,7 tūkst. eiro, kas ir par 254 851,5 tūkst. eiro jeb 11,5% vairāk kā 2013.gadā.

Lielāko neto apgrozījumu sasniedz uzņēmumi, kas veic komercdarbību šādās nozarēs: 28% lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un apstrādes rūpniecības nozarēs (A un C nozares), 24% – vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un automobiļu un motociklu remonts (G nozare), 18% transports uz uzglabāšana (H nozare) un 14% būvniecībā (F nozare). Salīdzinot ar 2013.gadu, par 16,6% audzis vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu remonta (G nozare) nozarē strādājošo uzņēmumu neto apgrozījums; par 14,7% būvniecībā (F nozare) un par 14,4% lauksaimniecības mežsaimniecības, zivsaimniecības un apstrādes rūpniecības (A un C nozares) nozarē strādājošo uzņēmumu neto apgrozījums.

Pēc apgrozījuma lielākie uzņēmumi Rēzeknes pilsētā 2014.gadā:

 

  • Ražošanā: SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, “NewFuels” RSEZ SIA un RSEZ “Magistr-Fiskevegn Group.MFG” SIA;
  • Būvniecībā: SIA “Ceļi un tilti”, SIA “Latgalija” un SIA “Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5”;
  • Tirdzniecībā: SIA “Lekon”, SIA “Dako” un SIA “Alba-Ltd”;
  • Kravu pārvadājumos: SIA “Saho”, SIA “Rall” un SIA “P un K”;
  • Mežistrādē: SIA “ML Timber” un SIA “Eltra DI”;
  • Ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā: SIA “LaPizza” un SIA “Ausmeņa”.

Sagatavojot informāciju, izmantoti CSP un Lursoft dati.

 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 19.07.2016