Sākumlapa / Ekonomika un investīcijas / Nodarbinātība
18.01.2018. 13:48
   

Nodarbinātība

2014.gadā Rēzeknes pilsētā pamatdarbā bija nodarbināti 12 208 cilvēki, kas ir par 110 nodarbinātajiem vairāk kā 2013.gadā.

Nodarbināto skaita pieaugums 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, bija vērojams vairākās nozarēs. Lielākais nodarbināto skaita pieaugums skaitliskā izteiksmē bija būvniecības nozarē (F nozare), tajā nodarbināto skaits palielinājās par 63 nodarbinātajiem un apstrādes rūpniecībā (C nozare) – par 46 nodarbinātajiem, kā arī veselības un sociālās aprūpes nozarē (Q nozare) par 33 nodarbinātajiem.

Savukārt procentuālā izteiksmē lielākais nodarbināto pieaugums bija vērojams ūdens apgādes notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija nozarē (E nozare) – par 13,3%, kam seko lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība un ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (A un B nozares) ar 9,6% nodarbināto skaita pieaugumu un būvniecība (F nozare) ar 8,8% lielu nodarbināto skaita pieaugumu.

Skaitliskā izteiksmē lielākais nodarbināto skaita samazinājums bija vērojams izglītības nozarē (P nozare), kurā strādājošo skaits samazinājies par 35 nodarbinātajiem. Par 20 nodarbinātajiem samazinājies kopējo nodarbināto skaits citu pakalpojumu nozarē (S nozare) un valsts pārvalde un aizsardzības un obligātās sociālās apdrošināšanas nozarē (O nozare).

Procentuālā izteiksmē lielākais nodarbināto skaita samazinājums bija vērojams citu pakalpojumu nozarē (S nozare) par 16,7% un finanšu un apdrošināšanas darbības nozarē (K nozare) par 10,3%.

Lielākie darba devēji Rēzeknes pilsētā 2014.gadā:

  • SIA “Rēzeknes slimnīca” darbinieku skaits 560;
  • SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” darbinieku skaits 410;
  • SIA “Lekon” darbinieku skaits 276;
  • SIA “Rēzeknes namsaimnieks” darbinieku skaits 228;
  • SIA “Ceļi un tilti” darbinieku skaits 195.

Bezdarba līmenis gada laikā Rēzeknes pilsētā pieaudzis no 15,2% līdz 16,4% no kopējā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Salīdzinoši bezdarba līmenis 2015.gada beigās Latgales reģionā bija 18,5%, bet valstī 8,7%.

Šāds bezdarba līmeņa pieaugums skaidrojams ar ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita izmaiņām – 2013. gadā tie bija 15,6 tūkst., bet 2014. gadā 13,9 tūkst. iedzīvotāju.

Samazinājies gan bezdarbnieku kopējais skaits, gan arī ilgstošo bezdarbnieku skaits. 2015. gada beigās Nodarbinātības Valsts aģentūras Rēzeknes filiāles uzskaitē bija 999 ilgstošie bezdarbnieki, kas ir 44,8% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita.

Darba samaksa

Mēneša vidējā darba samaksa (neto) sabiedriskajā sektorā 2015.gadā sastādīja 460 eiro, kas ir par 5,5% vairāk kā 2014.gadā. Savukārt valstī vidējā darba samaksa 2015.gadā bija 620 eiro, kas ir par 160 eiro vairāk kā Rēzeknē, attiecīgi 74,2% no vidējās darba samaksas valstī.

 

Sagatavojot informāciju, izmantoti CSP, Lursoft un Nodarbinātības Valsts aģentūras dati

 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 09.08.2016