Sākumlapa / Ekonomika un investīcijas / Nefinanšu investīcijas
18.01.2018. 13:50
   

Nefinanšu investīcijas

2014.gadā Rēzeknes uzņēmumu nefinanšu investīcijas (kapitālieguldījumi pamatlīdzekļos un ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi) sastādīja 52,6 milj. eiro, kas ir 26,2% mazāk kā 2013.gadā, kad tās sastādīja 71,2 milj. eiro, sasniedzot augstāko punktu pēdējo gadu laikā.

* Nefinanšu investīcijās ir ietverti ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi (attīstības izmaksas, koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības), ieguldījumi dzīvojamās ēkās, citās būvēs un celtnēs, ilggadīgie stādījumi, tehnoloģiskās mašīnas un iekārtas, pārējie pamatlīdzekļi un inventārs, kā arī pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto būvobjektu un kapitālā remonta izmaksas.

Sagatavojot informāciju, izmantoti CSP dati

 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 09.08.2016