Sākumlapa / Dome / Starptautiskā sadarbība
18.01.2018. 13:49

Fotogrāfijas

Sadarbības līguma ar Dmitrovas rajonu parakstīšana 2004. gadā.
Sadarbības līguma ar Dmitrovas rajonu parakstīšana 2004. gadā.
Jauno futbolistu komanda no Lianozovas minifutbola turnirā "Ziemas kauss 2005".
Jauno futbolistu komanda no Lianozovas minifutbola turnirā "Ziemas kauss 2005".
Dmitrovas karogs Rēzeknei.
Dmitrovas karogs Rēzeknei.
Folkloras grupas "Vīteri" uzstāšanās Novosokoļniku pilsētas svētkos 2007. gadā.
Folkloras grupas "Vīteri" uzstāšanās Novosokoļniku pilsētas svētkos 2007. gadā.

Rēzeknes sadraudzības pilsētas un starptautiskā sadarbība

Tāpat kā cilvēks nevar attīstīties vienatnē, tāpat arī katrai pilsētai ir nepieciešama draugu un kolēģu pieredze. Starptautiskai sadarbībai ir nozīmīgu loma gan valstu, gan pašvaldību, gan cilvēku dzīvē, jo tikai gūstot jaunas atziņas, pieredzi un zināšanas mēs varam doties uz priekšu un kļūt konkurētspējīgi.

Jo īpaši draugu atbalsts vajadzīgs brīdī, kad sāc staigāt un mācīties. Tā 1994. gadā Rēzeknei palīgā nāca Polijas un Norvēģijas pašvaldības, lai dalītos ar jaunu, nesen neatkarību ieguvuši valsti un pašvaldību. Tā kā Rēzeknē līdz 1994. gadam darbojās valdības iecelta pārvalde, bet pirmās vēlēšanas pilsētā pēc neatkarības atgūšanas notika 1994. gadā, var uzskatīt, ka tieši tad Rēzekne pievērsās ārējo sakaru veidošanai un sadarbības partneru meklēšanai, iesaistot šajā procesā pilsētas iedzīvotājus.

Rēzeknes starptautiskā sadarbība nebūtu iespējama, ja pirms vairāk nekā desmit gadiem tajā nebūtu iesaistījusies Irēna Siliņeviča, Elita Cakule, Māra Lagzdiņa, Inese Pāvule, Helēna Overina, Ilze Grudule, Vija Jerčaka, Iveta Balčūne, Raitis Dinka un citi. Kāds joprojām dzīvo Rēzeknē, kādu darba gaitas aizvedušas projām, taču darbs turpinās.

Rēzekne–Arendāle (Norvēģija)

Rēzeknes Dome, Rēzeknes rajona padome un Arendāles pašvaldība 1994. gadā noslēdza sadarbības līgumu. 1996. gadā tam pievienojās Aust-Agderas apgabals (Norvēģija).

Sadarbība notiek kultūras, izglītības, veselības aizsardzības, sociālajā sfērā, tūrisma attīstībā. 2005. gadā līguma darbības laiks pagarināts vēl par 10 gadiem.

Nozīmīgākie projekti:

 • Pensionāru dienas centra izveide Rēzeknē (iekārtu piegāde un sociālā darbinieka darba samaksa viena kalendārā gada laikā);
 • starptautiska konference: „No time to loose” („Nav laika zaudēt”) par alkoholisma un narkomānijas problēmām (140 dalībnieki no Baltijas valstīm un Norvēģijas, 2000. gads);
 • Norvēģu valodas apmācība Rēzeknes Augstskolā un Rēzeknes ģimnāzijā (1993 –1999. gadā);
 • piecu Rēzeknes slimnīcas un neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstu (Māra Lagzdiņa, Pāvels Ļubenko, Jānis Jukna, Edgars Zarembo, Vladimirs Cvetkovs) stažēšanās Aust-Agderas slimnīcā (1998.–2001. gadā);
 • konference par stratēģisko plānošanu un iedzīvotāju iesaistīšanu plānošanas procesā (2002. gads – Norvēģija, 2003. gads – Rēzekne);
 • Baltijas neatkarības 10 gadu jubilejas pasākumu svinības (2001. gads);
 • skolēnu demokrātijas konference (2004. gada jūnijs, Arendāle, piedalās Rēzeknes jaunieši un 5. vidusskolas kapela).

Tā kā par vienu no svarīgākajām sadarbības jomām ir noteikta sadarbības veicināšana bērnu un jauniešu vidū, tad katrai Rēzeknes skolai ir sadraudzības skola Arendālē vai Aust–Agderas apgabalā. Skolēnu delegāciju apmaiņa, skolotāju profesionālās tikšanās notiek regulāri, vismaz vienreiz gadā.

Ik gadu Rēzeknē vai Arendālē viesojas kāds pašdarbības vai profesionālais kolektīvs, notikušas vairākas norvēģu mākslinieku darbu izstādes Rēzeknē un rēzekniešu-amatnieku, Mākslas koledžas studentu un profesora Osvalda Zvejsalnieka izstāde Arendālē.

Pateicoties Rēzeknes un Arendāles sadarbības līgumam, Inge Engelans Johansens, bijušais Arendāles pašvaldības sociālā departamenta darbinieks, ir nodibinājis tūrisma firmu un ik gadu uz Rēzekni atved 1000 norvēģu tūristu.

2006. gadā darbu sāka Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instruments. Lai varētu veiksmīgi piesaistīt līdzekļus ar šī instrumenta palīdzību, 2005. gadā Rēzeknē, rajonā, Arendālē un Aust-Agderas apgabalā tika izveidotas darba grupas projektu izstrādei kultūras mantojuma, veselības aprūpes un sociālās palīdzības jomā, reģionālās attīstības veicināšanai. Izstrādātas vairākas projektu idejas.

Plašāka informācija par Arendāli un Aust-Agderas apgabalu: http://www.arendal.com, http://www.arendal.kommune.no/

Rēzekne–Čenstohova (Polija)

Sadarbība uzsākta 1994. gadā.

Galvenās sadarbības sfēras – izglītība, kultūra un sports, poļu valodas apmācība.

Regulāri tiek organizētas Rēzeknes Poļu vidusskolas audzēkņu stažēšanās Čenstohovā ar mērķi labāk un efektīvāk apgūt poļu valodu un iepazīt šīs tautas kultūru.

Ar Čenstohovas pašvaldības gādību Rēzeknes Poļu vidusskola saņēmusi vērtīgu literatūru par Polijas vēsturi un kultūru. Ik gadu starp Čenstohovas un Rēzeknes sporta komandām notiek sacensības.

Čenstohova ir ievērojama ar to, ka pāvests Jānis Pāvels II kļuva par tās Goda pilsoni, un tā bija pirmā Polijas pilsēta, kuras Goda pilsoņa nosaukumu viņš pieņēma. Čenstohova Centrālajā un Austrumeiropā bija pirmā pilsēta, kurai Eiropas Padome piešķīra Eiropas krogu, Atzinības rakstu un Eiropas Balvu. „Čenstohova ir laba pilsēta,” tā par to teicis pāvests Jānis Pavils II.

Plašāka informācija: www.czestochowa.um.gov.pl.

Rēzekne–Baltijas pilsētu savienība (UBC)

Rēzeknes Dome sabiedriskajā organizācijā „Union of the Baltic Cities” (Baltijas pilsētu savienība) iestājās jau 1994. gadā, un sākumā pilsētu tajā pārstāvēja ārējo sakaru jautājumu konsultante Elita Cakule un domes deputāte Irēna Siliņeviča.

Tika panākts, ka, sadarbojoties Rēzeknes Domei, Rēzeknes Augstskolai un Kalmāras (Zviedrija) pašvaldībai un koledžai, tika izveidota Tūrisma komisija, kuru līdz 1998. gadam vadīja abu pašvaldību pārstāvji.

1998. gadā notika komisijas vadības pārvēlēšana, jo Rēzeknes Augstskolai, salīdzinot ar Rietumu mācību iestādēm, pietrūka kapacitātes, savukārt Kalmārai starptautiskā sadarbība bija pārāk attīstīta, un tā vadību piedāvāja pieņemt citas valsts vai pašvaldības pārstāvjiem.

No 1998. līdz 2001. gadam Rēzekne aktīvi piedalījās UBC Biznesa komisijas darbā, bet no 1997. līdz 1999. gadam Rēzekne pārstāvēja Latviju arī UBC valdē.

Ieguvumi no līdzdalības UBC:

 • unikāla pieredze starptautiskā darbā, tajā skaitā ES pamatnostādnēs (faktiski piedalīšanās šāda mēroga sanāksmēs ir līdzvērtīgas ES valstu Ārlietu ministru sanāksmēm);
 • iegūti kontakti un iespēja pieteikties starptautiskos projektos.                

UBC, līdzīgi kā ES, ir arī kopējā ārējā politika un daudzi kontakti ar līdzīgām pilsētu sabiedriskajām organizācijām Eiropā, ASV un citās pasaules valstīs un to apvienībās, tāpēc Rēzeknei, aktivizējot darbību UBC, ir iespējas iegūt plašus starptautiskos sadarbības partnerus, tādējādi īstenojot dzīvē Lisabonas stratēģiju – uz zināšanām balstītu pašvaldību darbības nodrošināšanu dzīvē.

Plašāka informācija: www.ubc.org.

Rēzekne–Vitebska (Baltkrievija)

1995. gadā Rēzeknes Dome noslēdza sadarbības līgumu ar Vitebsku (Baltkrievija). Galvenās sadarbības prioritātes - uzņēmējdarbība un kultūra.

Lai sekmētu abu valstu uzņēmēju sadarbību, divus gadus Rēzeknē darbojās Tirdzniecības nams, kurā bija pieejama informācija par biznesa partneriem Vitebskā. Bija plānots tādu pašu struktūru izveidot Vitebskā, taču finansiālu grūtību dēļ un cilvēkresursu ierobežotās kapacitātes dēļ projekts līdz beigām netika realizēts.

Ik gadu notiek Rēzeknes un Vitebskas uzņēmēju tikšanās, kontaktbiržas, piedalīšanās izstādēs, kultūras kolektīvu apmaiņa starp abām pilsētām. Rēzeknē vairākkārt ir notikušas Vitebskas kultūras dienas, organizētas Rēzeknes kultūras dienas Vitebskā.

Sadarbība aktīvi veidojas starp Rēzeknes un Vitebskas mākslas skolām. 2007. gada jūnija sākumā Rēzeknes Bērnu mākslas skolas audzēkņi piedalījās Vitebskas mākslas skolas "Perspektīva" skolēnu radošo darbu izstādē-konkursā. Jau vairākus gadus pēc kārtas Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles studenti piedalās Starptautiskajā tēlotājmākslas izstādē-konkursā "SESSIO ART", kurš notiek Vitebskā.

2007. gadā Rēzeknes pilsētas dome iedibināja Rēzekes Domes prēmiju par ieguldījumu un attīstību tēlotājmākslā. Prēmija tiks izsniegta Starptautiskās izstādes-konkursa "SESSIO ART" uzvarētājiem.

Regulāri sadarbībā ar Latvijas konsulātu Vitebskā notiek Latvijas Neatkarības dienas svinības Vitebskā, kurās piedalās Rēzeknes kultūras pārstāvji, pašdarbības kolektīvi, uzņēmēji.

Plašāka informācija par Vitebsku: www.vitebsk.by.

Rēzekne–Eiroreģions „Ezeru zeme”

1998. gadā Rēzeknes Dome pēc Baltkrievijas ģenerālkonsulāta Daugavpilī iniciatīvas un uzaicinājuma piedalījās Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu padomes dibināšanā.

2000. gadā pārrobežu padome tika pārdēvēta par Eiroreģionu “Ezeru zeme”.

Patlaban Eiroreģionā apvienojušās Rēzeknes pilsētas dome, Ludzas Dome, Rēzeknes rajona padome, Preiļu rajona padome, Daugavpils Dome, Daugavpils rajona padome, Krāslavas rajona padome no Latvijas, Ignalinas rajona padome, Širvintu rajona padome, Utenas rajona padome, Visaginas pilsētas dome, Zarasu rajona padome, Utenas apgabals no Lietuvas, Braslavas rajona padome, Verhņedviskas rajona padome, Mioru rajonu padome un Postavas un Glubokoje rajona padome no Baltkrievijas.

2001. gadā Eiroreģiona darba efektivizācijai un koordinācijai izveidots katras nacionālās valsts direktorāts.

2000. gadā Eiroreģiona dalībnieki piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Norvēģijas un Zviedrijas pierobežu reģioniem. Braucienu finansēja Norvēģijas pašvaldību savienība.

2000. gadā Ignalinā (Lietuva) notika starptautiskā jauniešu ekoloģijas nometne, kurā piedalījās divi dalībnieki no katras pašvaldības – Eiroreģiona dalībnieces, kā arī jaunieši no Norvēģijas. Arī šo nometni finansēja Norvēģijas pašvaldību savienība.

2002. gadā Eiroreģions pabeidzis darbu pie Eiroreģiona attīstības stratēģijas izstrādes. Tajā apzināta katras nacionālās valsts likumdošana, īpatnības un izstrādāts pasākumu plāns tālākai sadarbībai.

Eiroreģiona „Ezeru zeme” realizētie projekti:

 • „Mazo un vidējo uzņēmumu sadarbības veicināšana” (2002. gads, Phare CBC), „Kulināro pakalpojumu attīstība Latgalē, pamatojoties uz Kulinārā mantojuma koncepciju” (2003./2004. gads, Phare CBC);
 • tiek realizēts INTERREG III A Dienvidu prioritātes projekts „Iepazīsti Ezeru zemi”.

Piedalīšanās reģionālās un starptautiskās organizācijās stiprina Rēzekni kā nozīmīgu politikas noteicēju reģionā.

Kontakti: www.utena.lt, www.zarasai.lt, www.ignalina.lt, www.sirvintos.lt, www.daugavpils.lv, www.preili.lv, www.rdc.lv.

Rēzekne–Lianozova (Maskavas Ziemeļaustrumu administratīvais apgabals)

2003. gadā Rēzeknes pilsēta parakstīja protokolu par sadarbošanās iespējām ar Maskavas Ziemeļaustrumu administratīvo apgabala Lianozovas rajonu.

2004. gada martā bija noslēgts līgums par sadarbību. Saskaņā ar līgumu abas puses apņēmās attīstīt un sekmēt savstarpējos kontaktus ekonomikā, dzīvokļu un komunālajā saimniecībā, kultūrā, sportā, izglītībā un sociālajā sfērā. Rēzeknes pašvaldības un Speciālās ekonomiskās zonas delegācija, kā arī pilsētas uzņēmumi (SIA „Annas-V”, SIA „Paritet”, SIA „NOOK Ltd”, a/s „Rebir”, SIA „Rēzeknes Gaļas kombināts”, SIA „A&C Electronic Baltic”, SIA „Velte-L”) ir piedalījušies uzņēmējsabiedrību izstādē Viskrievijas Izstāžu centrā.

2005. gada janvārī Rēzekni apmeklēja jauno futbolistu komanda no Lianozovas, kuri piedalījas minifutnola turnīrā "Ziemas kauss 2005".

2006. gada septembrī Lianozovas  mūzikas skolas bērnu vokālais ansamblis piedalījās Rēzeknes pilsētas svētkos "Vasaly Rēzeknē!"

Plašāka informācija par Lianozovu: www.lianozovo.lianet.ru.

Rēzekne – Dmitrova (Krievija)

2004. gada jūnijā Rēzeknes Dome un Maskavas apgabala Dmitrovas rajona administrācijas un tirdzniecības un rūpniecības palātas delegācija parakstīja sadarbības līgumu, bet 2005. gadā parakstīts sadarbības līgums starp Rēzekni un Dmitrovu.

Dmitrovas apgabals atrodas 65 km attālumā no Maskavas, Maskavas apgabala ziemeļaustrumu daļā. Rajona teritorija ir 2,16 tūkst. kvadrātkilometru, rajonā dzīvo 150 tūkstoši cilvēku, lielākā daļa pilsētās – Dmitrovā un Jahromā. Dmitrovas rajons patlaban ir viens no attīstītākajiem Maskavas apgabalā – sekmīgi attīstās rūpniecības nozare, lauksaimniecība, transporta un finanšu sfēra.

Rēzeknes un Dmitrovas sadarbība plānota uzņēmējdarbības, kultūras un sporta jomā. 2005. gada maijā Dmitrovā viesojās Rēzeknes instrumentālais ansamblis „Excelsus”, bet augustā Rēzeknē koncertus sniedza Dmitrovas folkloras ansamblis „Folk-Remix”, kurš ar virtuozo balalaiku spēli apbūra pilsētniekus.

No 2006. līdz 2007. gadam sadarbība starp Rēzekni un Dmitrovas rajonu kultūra sfērā kļūst arvien aktīvāka. 2006. gada jūnijā Starptautiskajā nacionālo kultūru festivālā "Zynu, zynu tāva sātu..." piedalījās jau rēzekniešiem iemīlētais ansamblis „Folk-Remix”.

2007. gadā no 8. līdz 10. jūnijam Rēzeknē norisinājās Tautas mākslas un mūzikas svētki un IV Starptautiskais pūtēju orķestru festivāls, kurā piedalījās arī estrādes džeza ansamblis "Ekspromt" no Dmitrovas un deju ansamblis "Karuselis" (Novo-Siņkovo ciems).

2007. gada jūnijā Dmitrovā ciemojās teātra-studijas "Joriks" kolektīvs. Mūsu teatrāļi piedalījās Starptautiskajās teātra festivālā, kuru organizēja Dmitrovas dramatiskais teātris "Lielā ligzda".

Papildus informācija: http://dmitrov-reg.ru

Rēzekne – Suvalki (Polija)

2005. gada janvārī tika noslēgta Vienošanās starp Rēzeknes Domi un Suvalku (Suwalki) pilsētu.

Vienošanās paredz attīstīt savstarpēji izdevīgas un lietderīgas attiecības un veicināt draudzīgu saišu stiprināšanu, apzinoties nepieciešamību daudz efektīvāk izmantot ekonomiskās, finansiālās, īpašuma, intelektuālās un kultūras iespējas uz brīvprātības un savstarpēja izdevīguma principiem.

Lai nodrošinātu sadarbības plānu īstenošanu un izmantotu ES pieredzi, Rēzeknes Dome un Suvalku pašvaldība apņemas piedalīties ES projektos, tajā skaitā pārrobežu sadarbības projektos INTERREG.

Sadarbība notiek administratīvās kapacitātes paaugstināšanas, plānota sadarbība sporta, kultūras un veselības aizsardzības jomās.

Plašāka informācija: www.um.suwalki.pl.

 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 12.08.2011