Sākumlapa / Dome / Kontakti
13.12.2017. 13:00

Kontakti

Rēzeknes pilsētas domes adrese - Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93, LV-4601; reģ. Nr. 90000025465.
Pieņemamās telpas tālrunis 646-07605.
Iedzīvotāju apkalpošanas centra tālrunis 646-07609.
E-pasta adrese dome@rezekne.lv

Rēzeknes pilsētas dome pieņem elektroniski parakstītus dokumentus

Domes vadība

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs 646-07600 aleksandrs.bartasevics@rezekne.lv 205
Domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Rešetņikovs 646-07601 andrejs.resetnikovs@rezekne.lv 202
Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un investīciju jautājumos Aleksejs Stecs 646-07680 aleksejs.stecs@rezekne.lv 227
Domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidija Ostapceva 646-07608 lidija.ostapceva@rezekne.lv 201
Domes izpilddirektors Raimonds Olehno 646-07602 raimonds.olehno@rezekne.lv 217
Deputātu istaba 201

Administrācija

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Domes priekšsēdētāja palīdze Anna Zelenkova 646-07605
fakss:
646-07606
anna.zelenkova@rezekne.lv 203

Administratīvā inspekcija

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Inspekcijas vadītājs-administratīvās inspekcijas inspektors Pāvels Savickis 646-07615 pavels.savickis@rezekne.lv Atbrīv.al.93b, 5.kab.
Administratīvās inspekcijas inspektors Andrejs Hodjuks 64607668 andrejs.hodjuks@rezekne.lv Atbrīv.al.93b, 4.kab.
Administratīvās inspekcijas inspektors Aleksandrs Petrovs 64607665 aleksandrs.petrovs@rezekne.lv Atbrīv.al.93b, 4.kab.
Administratīvās inspekcijas inspektors-lietvedis Olga Kovaļova 64607656 olga.kovalova@rezekne.lv Atbrīv.al.93b, 1.kab.
Diennakts tālrunis   25770110    

Attīstības pārvalde

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs 646-07603 georgijs.orlovs@rezekne.lv 233
Vecākais komercdarbības speciālists Ilona Opincāne 646-07677 ilona.opincane@rezekne.lv 228
Telpiskās attīstības plānotājs - projektu vadītājs Marina Labanovska 646-07636 marina.labanovska@rezekne.lv 219
Vecākā projektu vadītāja Indra Čigāne 646-07635 indra.cigane@rezekne.lv 220
Vecākais projektu vadītājs Imants Mekša 646-07666 imants.meksa@rezekne.lv 219
Projektu vadītāja Madara Ločmele 646-07653 madara.locmele@rezekne.lv 226
Projektu vadītāja Jekaterina Meirāne jekaterina.meirane@rezekne.lv 228
Projektu vadītāja Natālija Aleksejeva 646-07679 natalija.aleksejeva@rezekne.lv 219

"Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs""

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Vadītāja Jevgenija Kušča jevgenija.kusca@rezekne.lv 303
Saimniecības nodaļas vadītāja Svetlana Deņisova 646-22500 svetlana.denisova@rezekne.lv Krasta ielā 31
Galvenā grāmatvede Natālija Krištopāne 25661180 natalija.kristopane@rezekne.lv Krasta ielā 31
Jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova 646-22599 eleonora.ivanova@rezekne.lv Krasta ielā 31, 2.8. kab.
Interešu izglītības nodaļas metodiķe Olita Kuksa 646-22511 olita.kuksa@rezekne.lv Krasta ielā 31, 1.1. kab.

Ārējo sakaru nodaļa

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Nodaļas vadītāja Nataļja Jupatova 64607686 natalija.jupatova@rezekne.lv 212
Ārējo sakaru speciāliste Marina Sokolova 64607675 marina.sokolova@rezekne.lv 208
Pārrobežu projektu vadītāja Inese Rimšāne 64607670 inese.rimsane@rezekne.lv 212

Bāriņtiesa

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Aija Mejere 646-07654 aija.mejere@rezekne.lv 115
Bāriņtiesas locekle Astrīda Strode 646-07654 astrida.strode@rezekne.lv 115
Bāriņtiesas locekle Elita Geduša 646-07655 elita.gedusa@rezekne.lv 117
Bāriņtiesas locekle Tatjana Sudnika 646-07655 tatjana.sudnika@rezekne.lv 117
Lietvedības sekretāre Tatjana Neščerecka 646-07650 tatjana.nescerecka@rezekne.lv 116

Būvvalde

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Būvvaldes vadītāja Ilvija Pastare 646-07627 ilvija.pastare@rezekne.lv 317
Būvtehniķis Arnis Čiževskis 64607631 arnis.cizevskis@rezekne.lv 315
Galvenā speciāliste-kartogrāfijas inženiere Aija Kroiče 646-07678 aija.kroice@rezekne.lv 314
Būvinspekcijas nodaļa
Nodaļas vadītājs-būvinspektors, būvvaldes vadītāja vietnieks Imants Gaiduļs 646-07628 imants.gaiduls@rezekne.lv 313
Galvenais speciālists-būvinženieris Uldis Neimanis 646-07631 uldis.neimanis@rezekne.lv 315
Arhitektūras nodaļa
Nodaļas vadītāja-galvenā arhitekte Lolita Čudare 646-07626 lolita.cudare@rezekne.lv 318
Zemes ierīcības nodaļa
Nodaļas vadītāja-zemes ierīcības inženiere Anna Munda 646-07629 anna.munda@rezekne.lv 314
Speciālists-zemes ierīcības inženieris Nikolajs Trančenoks 646-07633 nikolajs.trancenoks@rezekne.lv 301

Centralizētās grāmatvedības nodaļa

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Nodaļas vadītājs–galvenais grāmatvedis Gunta Rēvalde 64607617 gunta.revalde@rezekne.lv 213
Galvenās grāmatvedes vietniece Maija Šadurska 64607642 maija.sadurska@rezekne.lv 209
Vecākā grāmatvede Santa Zepa 64607681 santa.zepa@rezekne.lv 210
Vecākā grāmatvede Aija Jaudzema 64607662 aija.jaudzema@rezekne.lv 212
Vecākā grāmatvede Jeļena Stutāne 646 07682 jelena.stutane@rezekne.lv 210

Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļa

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Nodaļas vadītājs Vjačeslavs Tokarevs Tālr./fakss: 64607659 vjaceslavs.tokarevs@rezekne.lv Atbrīv.al.93b/24
Darba aizsardzības speciālists-civilās aizsardzības tehniķis Jolanta Rimša 64607676 jolanta.rimsa@rezekne.lv Atbrīv.al.93b/24

Dzimtsarakstu nodaļa

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Nodaļas vadītāja Inese Upeniece 646-22929 dzimtsar.nod@rezekne.lv Pils ielā 4
Nodaļas vadītājas vietniece Nataļja Voskāne 646-22955 natalja.voskane@rezekne.lv Pils ielā 4
Dzimtsarakstu inspektore Ingrīda Augustova 646-22955 ingrida.augustova@rezekne.lv Pils ielā 4
Dzimtsarakstu speciāliste Ināra Silaraša 646-22955 inara.silarasa@rezekne.lv Pils ielā 4

Finanšu pārvalde

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Pārvaldes vadītāja Velta Vekšina 646-07640 velta@rezekne.lv 111
Budžeta nodaļa
Vadītājas vietniece-budžeta nodaļas vadītāja Jeļena Siliņa 646-07641 jelena.silina@rezekne.lv 110
Pašvaldības budžeta grāmatvedība
Galvenā grāmatvede Mārīte Grāvīte 646-07643 marite.gravite@rezekne.lv 113
Galvenās grāmatvedes vietniece Irēna Orinska 646-07643 irena.orinska@rezekne.lv 113
Grāmtvede-lietvedības pārzine Inese Grāvīte ilgstošā prombūtnē,
Nataļja Judova-Gudkova
646-07647 natalja.gudkova@rezekne.lv 108
Kontu administratore Anastasija Mitrofanova 646-07647 anastasija.mitrofanova@rezekne.lv 108
Nodokļu nodaļa
Nodokļu nodaļas vadītāja-juriste Ilona Žavoronkova 646-07663 ilona.zavoronkova@rezekne.lv 112
Vecākā nodokļu administratore Irīna Firsova 646-07644 irina.firsova@rezekne.lv 109
Nodokļu administratore Veronika Kovalevska 646-07685 veronika.kovalevska@rezekne.lv 114
Nodokļu maksājumu kontroles un piedziņas speciālists-juriskonsults Natālija Sinicina 646-07646 n.sinicina@rezekne.lv 110

Iedzīvotāju apkalpošanas centrs

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Iedzīvotāju apkalpošanas speciālists Anželika Cvetkova 646-07609 anzelika.cvetkova@rezekne.lv 120
Iedzīvotāju apkalpošanas speciālists Laima Šindlere 646-07609 laima.sindlere@rezekne.lv 120

Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Nodaļas vadītāja Iveta Cipruse 646-07687 iveta.cipruse@rezekne.lv Atbrīv. al.93b, 29
Finanšu analītiķis Ilze Kaulakane 646-07661 ilze.kaulakane@rezekne.lv Atbrīv. al.93b, 29
Auditors-jurists   Atbrīv. al.93b, 29

Iepirkumu nodaļa

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Nodaļas vadītājs Vadims Fjodorovs 646-07683 vadims.fjodorovs@rezekne.lv 123
Juriste Ilona Mironova 646-07669 ilona.mironova@rezekne.lv 122
Iepirkumu speciāliste Alla Gaigule 646-07669 alla.gaigule@rezekne.lv 122

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Nodaļas vadītājs Valdis Zeltiņš 64607610 valdis@rezekne.lv 308
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju daļa
Daļas vadītājs – nodaļas vadītāja vietnieks Artūrs Skredels 64607612 arturs.skredels@rezekne.lv 307
Informātikas/ elektronikas tehniķis Andrejs Meinerts 64607612 andrejs.meinerts@rezekne.lv 306
Vecākais datortīklu administrators, drošības eksperts Kaspars Sarmulis 64607612 306
Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības daļa
Daļas vadītājs – IS administrators Alla Bidzane 64607611 alla.bidzane@rezekne.lv 307
IT projektu vadītājs Mairis Drelings 64607634 mairis.drelings@rezekne.lv 304
Programmētājs Andris Caune 64607634 andris.caune@rezekne.lv 304

Izglītības pārvalde

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings 646-22123 arnolds@rezekne.lv 203
Izglītības vadības un metodiskā darba nodaļas vadītājs, skolu galvenais speciālists Aigars Krauklis 646-07214 krauklis@rezekne.lv 204
Pirmsskolas iestāžu speciāliste Natālija Peipiņa 646-07218 natalija.peipina@rezekne.lv 205
Izglītības iestāžu ārste Lilita Studene 646-07218 lilita06@inbox.lv 205
Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Skaidrīte Ciule 646-07218 skaidrite.ciule@rezekne.lv 205
Galvenā speciāliste-metodiķe Vita Mežore 646-05856 met_centrs@rezekne.lv 302
Metodiķe Tatjana Tokareva 646-05858 tatjana.tokareva@rezekne.lv 303
Finanšu nodaļa
Finanšu nodaļas vadītāja-galvenā speciāliste-grāmatvede Elga Švarce 646-07215 elga.svarce@rezekne.lv 209
Galvenā speciāliste-ekonomiste Rita Ivenkova 646-07215 rita.ivenkova@rezekne.lv 209
Galvenā grāmatvede Janīna Batare 646-07220 janina.batare@rezekne.lv 211
Vecākais grāmatvedis Jānis Stepiņš 646-07220 janis.stepins@rezekne.lv 211
Vecākā grāmatvede Vija Vīķe 646-07217 210
Vecākā grāmatvede Irina Laganovska 646-07217 irina.laganovska@rezekne.lv 210
Vecākā grāmatvede Tatjana Petkeviča 646-07854 tatjana.petkevica@rezekne.lv 207
Vecākā grāmatvede Veneranda Lizdika 646-07216 214
Vecākā grāmatvede Vija Novokšānova 646-07219 vija.novoksanova@rezekne.lv 215
Vecākā grāmatvede Ingrīda Grabuste 646-07219 ingrida.grabuste@rezekne.lv 215
Saimniecības nodaļa
Saimniecības nodaļas vadītājs Jānis Kopeika 646-07221 janis.kopeika@rezekne.lv 206
Galvenā speciāliste ēdināšanas jautājumos Rita Deksne 646-07156 rita.deksne@rezekne.lv 207
Darba aizsardzības speciāliste-juriste Ligita Dukaļska 64605857 ligita.dukalska@rezekne.lv 201
Saimniecības pārzinis-vecākais speciālists Pēteris Verpakovskis 646-05859 peteris.verpakovskis@rezekne.lv 207
Būvuzraudze Aleftina Silova 646-07221 aleftina.silova@rezekne.lv 206
Personāla inspektore Valērija Losāne 646-22203 646-07157 valerija.losane@rezekne.lv 202

Juridiskā nodaļa

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste Margarita Voiciša 646-07613 margarita.voicisa@rezekne.lv 214
Vecākais jurists Ivans Sorokins 646-07664 ivans.sorokins@rezekne.lv 215
Juriste Aiga Degle 646-07648 aiga.degle@rezekne.lv 215
Juriste Liāna Proško 646-07648 liana.prosko@rezekne.lv 215

Kanceleja

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Kancelejas vadītāja Larisa Judova 646-07604 larisa.judova@rezekne.lv 216
Vadītājas vietniece Skaidrīte Svikša 646-07614 skaidrite.sviksa@rezekne.lv 218
Arhīva pārzine Antoņina Sidoruka 646-07607 antonina.sidoruka@rezekne.lv 302

Pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs"

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Direktore Jūlija Danilina 64607672
26106775
julija.danilina@rezekne.lv Pils ielā 4, 352.kab.
Direktora vietniece Kristīne Kokoreviča 64607672
26106775
kristine.kokorevica@rezekne.lv Pils ielā 4, 351.kab.
Administratore Oksana Rogova 64607672
26106775
kultur@rezekne.lv
oksana.rogova@rezekne.lv
Pils ielā 4, 349.kab.
Reklāmas speciāliste Maija Upeniece 26106775 maija.upeniece@rezekne.lv Pils ielā 4, 349.kab.
Galvenā grāmatvede Jeļena Krastiņa-Guseva 64607674 jelena.krastina@rezekne.lv Pils ielā 4, 350.kab.
Vecākā grāmatvede Anna Ločmele 28667725 anna.locmele@rezekne.lv Pils ielā 4, 350.kab.
Vecākā grāmatvede Inese Krasovska 28667725 inese.krasovska@rezekne.lv Pils ielā 4, 350.kab.
Jurists Edgars Massals 64607674 edgars.massals@rezekne.lv Pils ielā 4, 350.kab.
Galvenā kasiere-lietvede Sanita Zunda 64622066 rezkultnam@inbox.lv Brāļu Skrindu ielā 3
Pašvaldības laikraksts "Rēzeknes Vēstnesis"
Redaktore Edita Melehova 64624700 edita.melehova@rezekne.lv Pils ielā 4
Korespondente Jekaterina Smolicka 64624700 vestnesis@rezekne.lv Pils ielā 4
Korespondente Arita Starovoitova 64624700 vestnesis@rezekne.lv Pils ielā 4
Tūrisma attīstības centrs
Vadītāja Jeļena Kijaško 64622222 jelena.kijasko@rezekne.lv Zeimuļs, Krasta ielā 31
Bibliotēkas
Centrālās bibliotēkas direktore Marija Sproģe 64622061, 29446654 sproge@rezeknesbiblioteka.lv Atbrīvošanas alejā 81
Bērnu bibliotēkas - CB filiāles vadītāja Vija Logina 64623069 rezbb@rezeknesbiblioteka.lv Dārzu ielā 37
2. bibliotēkas - CB filiāles vadītāja Inta Anspoka 64632723 rez2b@rezeknesbiblioteka.lv Atbrīvošanas alejā 166
Nacionālo biedrību kultūras nams
Direktore Svetlana Semeņaka 26492902 nacbiedr.kulturnams@inbox.lv Atbrīvošanas alejā 97
Latgales Kultūrvēstures muzejs
Direktore Anastasija Strauta 64622464, 64622778 muzejs@rezekne.lv Atbrīvošanas aleja 102

Pilsētas saimniecības pārvalde

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Pārvaldes vadītājs Voldemārs Platacis 646-07619 voldemars.platacis@rezekne.lv 105
Pārvaldes vadītāja vietniece Ilze Dundure, ilgstoša prombūtne 646-07651 104
Ceļu inženieris Zigurds Baltadonis 646-07623 zigurds.baltadonis@rezekne.lv 106
Galvenais enerģētiķis Roberts Adamovičs 646-07624 roberts.adamovics@rezekne.lv 106
Vecākā speciāliste-konsultante nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos Lilija Gavare 646-07649 lilija.gavare@rezekne.lv 104
Nekustamā īpašuma speciāliste Jūlija Caune 646-07621 julija.caune@rezekne.lv 104
Nekustamā īpašuma speciāliste Daina Bārdule 646-07651 daina.bardule@rezekne.lv 104
Galvenā speciāliste komunālinženiere Nellija Sināte 646-07622 nellija.sinate@rezekne.lv 102
Juriste Jeļena Ivanova 646-07618 jelena.ivanova@rezekne.lv 125a
Galvenā grāmatvede Valentīna Ostrovska 646-07625 valentina.ostrovska@rezekne.lv 101
Vecākā grāmatvede Ināra Krištupāne 646-07625 inara.kristupane@rezekne.lv 101
Grāmatvede Ludmila Čače 646-07622 ludmila.cace@rezekne.lv 102
Vides pārvaldības speciāliste Natālija Siņicina 646-07684 natalija.sinicina@rezekne.lv 103
Satiksmes organizācijas inženiere-ekonomiste Tatjana Botušanska 646-07684 tatjana.botusanska@rezekne.lv 103

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Nodaļas vadītājs Kārlis Pozņakovs 646-07616 karlis.poznakovs@rezekne.lv 207
Sabiedrisko attiecību speciāliste Marina Sokolova 646-07675 marina.sokolova@rezekne.lv 208
Sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Aizupiete 646-07688 sanita.aizupiete@rezekne.lv 208
Sabiedrisko attiecību speciāliste Janīna Dukule 646-07675 janina.dukule@rezekne.lv 208

Pārvalde "Sociālais dienests"

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Pārvaldes vadītājs Gunārs Arbidāns 26669290 gunars.arbidans@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Pārvaldes vadītāja vietniece Ilona Kozlova 28306502 ilona.kozlova@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Galvenā grāmatvede Ināra Andersone 29195109 inara.andersone@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Vecākais grāmatvedis Arvīds Lubgāns 26115852 arvids.lubgans@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Vecākā grāmatvede Zinaīda Lubgāne zinaida.lubgane@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Vecākā grāmatvede Ilona Kavliša ilona.kavlisa@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Vecākā grāmatvede Ērika Studente erika.studente@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Vecākā grāmatvede Lidija Gailiša lidija.gailisa@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Grāmatvede Ulita Bagažkova 25630004 ulita.bagazkova@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Juriste Inese Dukaļska 25630004 inese.dukalska@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Kvalitātes vadības sistēmu speciāliste Rita Kozlova 20221816 socialais.dienests@rezekne.lv
rita.kozlova@rezekne.lv
Zemnieku ielā 16A
Projektu vadītāja Jekaterina Jefremova 25757048 jekaterina.jefremova@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Darba aizsardzības speciāliste Jolanta Rimša 646-07676 jolanta.rimsa@rezekne.lv Atbrīvošanas alejā 93B
Sociālās palīdzības nodaļa
Sociālā darbiniece Vineta Zirnīte 27334457 vineta.zirnite@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Sociālā darbiniece Janīna Šimanoviča 26639111 janina.simanovica@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Sociālā darbiniece Sandra Stubure 26639111 sandra.stubure@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Sociālās palīdzības organizatore Ināra Peļņa 27332267 inara.pelna@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Sociālās palīdzības organizatore Nadežda Nikitina 27332267 nadezda.nikitina@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Sociālās palīdzības organizatore Ruta Derbakova 27332267 ruta.derbakova@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Sociālās palīdzības organizatore Alla Nikulina 27332267 alla.nikulina@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Sociālās palīdzības organizatore Alīna Klimone 27332267 alina.klimone@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Sociālo pakalpojumu nodaļa
Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Inese Nipere 26639222 inese.nipere@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Sociālā darbiniece Sandra Dudko 26450017 sandra.dudko@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Sociālā darbiniece Jeļena Koškorjova 29475290 jelena.koskorjova@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Ekonomiste – nodarbinātības organizatore Inese Bēniņa 27884992 inese.benina@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Atbalsta nodaļa
Atbalsta nodaļas vadītāja Anita Batare 28302279 anita.batare@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Svetlana Petrova 27878552 svetlana.petrova@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Marina Červinska 22021020 marina.cervinska@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Liliāna Kaša 28688766 liliana.kasa@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Sociālā rehabilitētāja Jekaterina Lušņikova 26600702 jekaterina.lusnikova@rezekne.lv Zemnieku ielā 16A
Psihologi Aija Brokāne
Alīna Gailuma
Gunta Ivanova
646-22526 aija.brokane@rezekne.lv
alina.gailuma@rezekne.lv
gunta.ivanova@rezekne.lv
Viļānu ielā 10
Bērnu sociālo pakalpojumu centrs
Bērnu sociālo pakalpojumu centra vadītāja Irina Šarikova 646-23055 irina.sarikova@rezekne.lv Viļānu ielā 10
Vadītāja vietniece sociālajā darbā
Sociālā darbiniece Ļubova Rubcova 646-21760 lubova.rubcova@rezekne.lv Viļānu ielā 10
Lietvede Aina Lāce 646-21773 bernu.spc@rezekne.lv aina.lace@rezekne.lv Viļānu ielā 10
Aprūpes personāls 20222942 Viļānu ielā 10
Bērnu māsa Irēna Kairiša   irena.kairisa@rezekne.lv Viļānu ielā 10
Sociālā rehabilitētāja Kristīne Maslobojeva kristine.juranca@rezekne.lv Viļānu ielā 10
Patversme-atskurbtuve
Patversmes-atskurbtuves vadītāja Inga Kukule 20222942 naktspatversme@rezekne.lv
inga.kukule@rezekne.lv
Bukmuižas ielā 3
Sociālā darbiniece Helēna Zahare 25717447 Bukmuižas ielā 3
Dežuranti 25638929
Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs
Pensionāru sociālo pakalpojumu centra vadītāja Lidija Apeināne 646-28042 lidija.apeinane@rezekne.lv Rēznas ielā 41
Vadītāja vietniece sociālajos un medicīniskajos jautājumos Daina Sidoruka 646-28043 daina.sidoruka@rezekne.lv Rēznas ielā 41
Lietvede Inese Āboliņa 646-24146 pensionaru.spc@rezekne.lv Rēznas ielā 41
Galvenais saimniecības pārzinis Ivars Zelčs 646-22438 ivars.zelcs@rezekne.lv Rēznas ielā 41
Sociālie darbinieki Gunta Petrova, Tatjana Kuzika 646-25432 irina.sarikova@rezekne.lv Rēznas ielā 41
Sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem, dienas centrs Nataļja Koroļova 646-23124 natalja.korolova@rezekne.lv Rēznas ielā 41
Sociālie aprūpētāji Lidija Valenika, Tatjana Kuzika, Ruta Hofmane tatjana.kuzika@rezekne.lv Rēznas ielā 41
Sociālie rehabilitētāji Gaļina Turčina, Anna Vavilova 646-23124   Rēznas ielā 41
Vecākā noliktavas pārzine Lūcija Zvonkova 646-28058 lucija.zvonkova@rezekne.lv Rēznas ielā 41
Vecākā medicīnas māsa Marina Grabovščika 646-28057 marina.grabovscika@rezekne.lv Rēznas ielā 41
Medicīnas māsas 646-28057 Rēznas ielā 41
Aprūpes mājās birojs
Aprūpes mājās biroja vadītāja Rita Germa 646-27260 aprupe.majas@rezekne.lv
rita.germa@rezekne.lv
Viļānu ielā 10
Sociālā darbiniece Jeļena Beļaka 646-27260 jelena.belaka@rezekne.lv Viļānu ielā 10
Sociālā aprūpētāja Lidija Pivore 646-27260 lidija.pivore@rezekne.lv Viļānu ielā 10

Sporta pārvalde

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Pārvaldes vadītājs Nikolajs Krilovs 646-22055 nikolajs.krilovs@rezekne.lv 18. novembra ielā 39
Pārvaldes vadītāja vietniece Valentīna Svilāne-Dūda 646-22092 valentina@rezekne.lv
Galvenā grāmatvede Aija Loce 646-22022 aija.loce@rezekne.lv
Personāla inspektore Aija Piterāne 646-22055 aija.piterane@rezekne.lv
Saimniecības vadītājs Jānis Ostašs 646-22022
Sporta ārsts Pāvels Guščins
Fizioterapeits Aļona Smirnova
Sporta bāzes pārzinis Jaroslavs Ivanovs 646-22022
Peldbaseins
Saimniecības pārzine-lietvede Elvīra Landsberga 646-23294 peldbaseins@rezekne.lv Rūpnīcas ielā 11a
Kasiere Valentīna Spīķe
Medicīnas māsa Ilona Greitāne
Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skola
Skolas direktors Žanis Ārmanis 646-23294 bjss@rezekne.lv 18. novembra ielā 39
Direktora vietniece izglītības jomā Marina Krievāne 646-23294 marina.krievane@rezekne.lv  
Sporta metodiķe Dana Koršenkova, ilgstoša prombūtne
Mona Pavloviča
646-23294 mona.pavloviča@rezekne.lv  
Sporta ārsts Pāvels Guščins      
Fizioterapeits Aļona Smirnova
Medicīnas māsa Svetlana Žilinska 646-23294
Treneri basketbola nodaļā Aleksejs Grehovs, Jānis Opencāns, Edīte Korkliša
Treneris florbola nodaļā Vjačeslavs Kirilovs
Treneri futbola nodaļā Anatolijs Izmailovs, Juris Kaņepe, Olga Kopilova, Rihards Rižovs, Guntars Silagailis, Romāns Ščavinskis      
Treneri grieķu-romiešu cīņas nodaļā Levnards Čačs, Jurijs Čačs, Vladislavs Žukovs
Treneri peldēšanas nodaļā Diāna Gosteva, Sergejs Kudrjavcevs, Alla Toločko
Treneri vieglatlētikas nodaļā Ignats Cipruss, Edgars Kļaviņš, Pēteris Stripkāns
Treneris šaha nodaļā Aleksandrs Vasiļkovs
Treneris volejbola nodaļā Arnis Žogots      
Treneris tenisa nodaļā Sergejs Vasiļjevs

SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Amata nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Kabinets
Valdes loceklis Vladimirs Bogdanovs 29140999 ocr@rezekne.lv

vladimirs.bogdanovs@rezekne.lv
18. Novembra 39, 1. kab.
Galvenais grāmatvedis Aija Loce 29169378 aija.loce@rezekne.lv 18. Novembra 39, 1. kab.
Projektu vadītājs Nikolajs Krilovs 26403905 nikolajs.krilovs@rezekne.lv 18. Novembra 39, 1. kab.
Lietvedis/ uzskaitvedis Diāna Komare 20229992 diana.komare@rezekne.lv 18. Novembra 39, 1. kab.
Viesnīca “Restart” 26666464 restart@rezekne.lv Stacijas iela 30B
Viesnīcas vadītājs Baiba Širina 26147640 baiba.sirina@rezekne.lv
 
© 2017 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 01.12.2017