Sākumlapa / Dome / Domes komisijas
18.01.2018. 5:26

Domes komisijas

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un Rēzeknes pašvaldības iedzīvotājiem izveidojusi 13 komisijas.

1. Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija

 • Ilona Zaharkeviča – priekšsēdētāja;
 • Aleksejs Stecs – priekšsēdētājas vietnieks;
 • Andrejs Pokuļs;
 • Kaspars Koļčs;
 • Valērijs Aleksejevs.

Kontaktpersona: Daina Bārdule, 64607651

2. Administratīvā komisija

 • Margarita Voiciša - priekšsēdētāja;
 • Vilma Kaļiņina;
 • Olga Kovaļova - priekšsēdētājas vietniece;
 • Vladimirs Bogdanovs;
 • Anna Zelenkova;
 • Romans Suhobokovs;
 • Anita Batare;
 • Natālija Siņicina.

Kontaktpersona: Margarita Voiciša, 64607613

3. Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

 • Lilija Gavare – priekšsēdētāja;
 • Sandra Skrule – priekšsēdētājas vietniece;
 • Valentīna Kroiče;
 • Valērijs Aleksejevs;
 • Valērijs Ādmidiņš.

Kontaktpersona: Lilija Gavare, 64607649

4. Ekonomikas attīstības un iedzīvotāju nodarbinātības komisija

 • Andris Filipenoks – priekšsēdētājs;
 • Aleksejs Stecs – priekšsēdētāja vietnieks;
 • Jurijs Petkevičs;
 • Raimonds Arbidāns;
 • Sandra Ežmale;
 • Aleksandrs Irišins;
 • Gunta Letjaga;
 • Jekaterina Meirāne;
 • Mihails Kabanovs.

Kontaktpersona: Indra Čigāne, 64607635

5. Kultūras komisija

 • Normunds Liepiņš - priekšsēdētājs;
 • Lidija Ostapceva;
 • Osvalds Zvejsalnieks;
 • Pēteris Keišs - priekšsēdētāja vietnieks;
 • Māra Zaļaiskalns;
 • Aleksandrs Sedihs;
 • Diāna Zirniņa;
 • Ilona Filipenoka;
 • Iveta Graudiņa.

Kontaktpersona: Ilona Filipenoka, 26162206; kulturaskomisija@rezekne.lv

6. Iepirkumu komisija

 • Andrejs Rešetņikovs – priekšsēdētājs;
 • Vadims Fjodorovs – priekšsēdētāja vietnieks;
 • Vladimirs Bogdanovs;
 • Natālija Aleksejeva;
 • Alla Gaigule;
 • Ilona Mironova;
 • Uldis Neimanis.

Kontaktpersona: Vadims Fjodorovs, 64607683

7. Sociālo jautājumu komisija

 • Kristīne Ustinova – priekšsēdētāja;
 • Egdars Šilins – priekšsēdētājas vietnieks;
 • Inese Nipere;
 • Olga Jezerska;
 • Aina Selezņova;
 • Ārija Strade;
 • Jāzeps Avdijanovs;
 • Tatjana Sudnika;
 • Olga Belova.

Kontaktpersona: Inese Nipere, 26639222

8. Dzīvojamā fonda energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumu komisija

 • Svetlana Deņisova – priekšsēdētāja;
 • Raimonds Arbidāns  – priekšsēdētājas vietnieks;
 • Aleksandrs Sedihs;
 • Inna Petrova;
 • Oļegs Lapšovs;
 • Aleksandrs Marčenko;
 • Ināra Golubeva.

Kontaktpersona: Ināra Golubeva, 29117010

9. Veselības aprūpes komisija

 • Rolands Jezerskis – priekšsēdētājs;
 • Lidija Ostapceva – priekšsēdētāja vietniece;
 • Ruta Kuzmane-Bogdanova;
 • Lilita Studene;
 • Kavštanha Malinka Rambadagalla;
 • Karīna Ščerbenko;
 • Renārs Deksnis.

Kontaktpersona: Karīna Ščerbenko, 26264734

10. Tūrisma komisija

 • Gunta Letjaga – priekšsēdētāja;
 • Jeļena Kijaško – priekšsēdētājas vietniece;
 • Aleksejs Stecs;
 • Diāna Zirniņa;
 • Marina Sokolova;
 • Igors Nikitins;
 • Baiba Širina.

Kontaktpersona: Marina Sokolova, 26595017

11. PUBLISKO PASĀKUMU, SAPULČU, GĀJIENU UN PIKETU IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KOMISIJA

 • Raimonds Olehno – priekšsēdētājs;
 • Pāvels Savickis – priekšsēdētāja vietnieks;
 • Margarita Voiciša – priekšsēdētāja vietniece;
 • Voldemārs Platacis;
 • Kristīne Kokoreviča;
 • Ilona Opincāne;
 • Jaroslavs Ivanovs.

Kontaktpersona: Pāvels Savickis, 64607615

12. Vēlēšanu komisija

 • Diāna Pirožkina - priekšsēdētāja,
 • Larisa Judova,
 • Janīna Dukule,
 • Vilma Kaļiņina,
 • Vasilijs Rutkovskis,
 • Margarita Voiciša,
 • Jurijs Petkevičs.

Kontaktpersona: Larisa Judova, 646 07604

13. Civilās aizsardzības komisija

 • Aleksandrs Bartaševičs (Rēzeknes pilsētas dome),
 • Andrejs Rešetņikovs (Rēzeknes pilsētas dome),
 • Viktors Ščavinskis (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests),
 • Gunārs Pašķevičs (Valsts policija),
 • Euģēnijs Upenieks (Valsts meža dienests),
 • Anatolijs Aņisimovs (AS ”Sadales Tīkli”),
 • Ināra Tirole (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests),
 • Ērika Ruskule (Valsts vides dienests),
 • Mārīte Ņukša (Pārtikas un veterinārais dienests),
 • Vladimirs Miņins (Veselības inspekcija),
 • Aivars Uzulnīks (Valsts robežsardzes koledža),
 • Gunārs Vizulis (Latvijas Republikas Zemessardze).

Kontaktpersona: Jolanta Rimša, 646 07676

 
© 2018 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 10.10.2017