Sākumlapa / Dome / Domes komisijas
30.05.2017. 1:45

Domes komisijas

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un Rēzeknes pašvaldības iedzīvotājiem izveidojuši 10 komisijas.

1. Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija

 • Jeļena Kovaļeviča - priekšsēdētāja;
 • Aleksandrs Irišins;
 • Aleksejs Stecs;
 • Ilona Zaharkeviča;
 • Anatolijs Vinguļs.

Kontaktpersona: Ilze Dundure 646-07651. 

2. Administratīvā komisija

 • Margarita Voiciša - priekšsēdētāja;
 • Vilma Kaļiņina;
 • Olga Kovaļova;
 • Vladimirs Bogdanovs;
 • Anna Zelenkova; 
 • Anita Batare;
 • Natālija Siņicina;
 • Romans Suhobokovs.

Kontaktpersona: Margarita Voiciša, 64607613.

3. Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

 • Lilija Gavare - priekšsēdētāja;
 • Valentīna Kroiče;
 • Valērijs Aleksejevs;
 • Valērijs Ādmidiņš.

Kontaktpersona: Lilija Gavare, 64607649.

4. Ekonomikas attīstības un iedzīvotāju nodarbinātības komisija

 • Aleksejs Stecs - priekšsēdētājs;
 • Vladimirs Bogdanovs;
 • Jānis Kuprinskis;
 • Gunārs Spradzenko - priekšsēdētāja vietnieks;
 • Andris Filipenoks;
 • Aleksandrs Irišins; 
 • Igors Sergejevs;
 • Raimonds Arbidāns; 
 • Jurijs Petkevičs. 

Kontaktpersona: Indra Brivņa, 64607635.

5. Vēlēšanu komisija

 • Diāna Pirožkina - priekšsēdētāja;
 • Sandra Jonikāne;
 • Andris Drebeinieks;
 • Janīna Dukule;
 • Vilma Kaļiņina;
 • Vasilijs Rutkovskis;
 • Larisa Judova.

Kontaktpersona: Larisa Judova, 64607604.

6.  Civilās aizsardzības komisija

 • Aleksandrs Bartaševičs - priekšsēdētājs, tālr. 64607600;
 • Viktors Ščavinskis - priekšsēdētāja vietnieks, tālr. 64628063; 
 • Andrejs Rešetņikovs, tālr. 64607601;
 • Vija Netle-Galeja, tālr. 26485277;
 • Euģēnijs Upenieks, tālr. 64622166;
 • Viktors Žukovs, tālr. 64610551;
 • Ināra Tirole, tālr. 29341403;
 • Ērika Ruskule, tālr. 64622597;
 • Mārīte Ņukša, tālr. 64622177, 64622160;
 • Vladimirs Miņins, tālr. 64622127;
 • Aivars Uzulnīks, tālr. 64603682;
 • Edmunds Zelenovs, tālr. 26172946.

Kontaktpersona: Jolanta Rimša, 64607676.

7. Kultūras komisija

 • Ilma Šteinberga - priekšsēdētāja;
 • Pēteris Keišs;
 • Lidija Ostapceva;
 • Māra Zaļaiskalns;
 • Daina Sprice;
 • Aivars Pecka;
 • Ineta-Atpile Jugane; 
 • Andris Uškāns;
 • Osvalds Zvejsalnieks. 

Kontaktpersona: Ilma Šteinberga, 29995083.

8. Iepirkumu komisija

 • Andrejs Rešetņikovs - priekšsēdētājs;
 • Vladimirs Bogdanovs;
 • Vadims Fjodorovs;
 • Natālija Aleksejeva;
 • Uldis Neimanis;
 • Ilona Mironova.

Kontaktpersona: Vadims Fjodorovs, 646 07669.

9. Sociālo jautājumu komisija

 • Inese Muhamberga - priekšsēdētāja;
 • Kristīne Ustinova - priekšsēdētājas vietniece;
 • Inese Geduša;
 • Vilma Znūteņa;
 • Valentīna Lansberga;
 • Kristīne Kravčenko;
 • Antoņina Ružāne;
 • Ludmila Zača;
 • Tatjana Sudnika;
 • Irina Šarikova.

Kontaktpersona: Inese Muhamberga, 26381551.

10. Dzīvojamā fonda energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumu komisija 

 • Svetlana Deņisova - priekšsēdētāja;
 • Aleksandrs Marčenko;
 • Vjačeslavs Dubovskis;
 • Ivans Volkovs;
 • Oļegs Lapšovs;
 • Maksims Aitovs;
 • Ināra Golubeva;
 • Andrejs Drebeinieks.

Kontaktpersona: Svetlana Deņisova, 26356432.

 
© 2017 Rēzeknes pilsētas dome | Pēdējās izmaiņas: 10.03.2017